Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Březen:

Petr Nečas: Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Vít Dvořák):
Dospějí hlavní strany vlády a opozice k dohodě?

Jak dál v boji s ekonomickou krizí? I o tom jsou dnešní vyjednávání vládního týmu se zástupci sociálních demokratů. Už včera odpoledne se představami lidového domu zabývala Národní ekonomická rada vlády. Zítra přichází balíček ČSSD do sněmovny, kde má být projednáván při mimořádné schůzi. A pochopitelně i o tom, kdo by měl v Česku dál vládnout, dnes vyjednavači mluví.

Dva z nich - Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí za ODS, dobrý podvečer.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Hezký den.

Moderátor (Vít Dvořák):
A Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD. Člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu. Dobrý večer i vám.

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
Hezký večer ze Zlínska přeji.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane Nečasi, co by z vašeho pohledu měl být ideální výstup z kontaktu pracovních skupin? Opravdu ucelený, společný plán kroků proti krizi, nebo dílčí opatření, která vnesete ke zvážení do sněmovny?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě bavíme-li se o ideálním řešení, tak by to bylo řešení, které nalezne širší podporu politických stran, bude mít kompromisní podobu a zahrne do sebe ta opatření, která projdou hladce poslaneckou sněmovnou i senátem.

Moderátor (Vít Dvořák):
Představy vašich oponentů - opozice, ČSSD - znáte. Je to podle vás tedy reálné, to, co jste teď řekl? Ten klíčový, ideální výsledek?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem přesvědčen, že je povinností politiků v této krizové situaci se pokusit dohodnout, my k tomu připravení jsme, máme za sebou navíc i background v podobě velice kompetentního týmu Národní ekonomické rady, kde jsou vysoce kvalifikovaní ekonomové a jsme připraveni samozřejmě jednat.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane Škromachu, sociální demokraté jsou připraveni podpořit některé věci, které vláda navrhuje? Třeba zrychlené odpisy, insolvenční zákon... Ale změny v sociálním pojištění, podle zatím dostupných zpráv, jsou pro vaši stranu údajně problémem. Platí to dál?

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
Platí to dál, já myslím, že je škoda, že ty návrhy se odehrávají přes média, měly by se odehrávat spíše při těch jednáních, aby se našel rozumný kompromis, a jenom chci zdůraznit, že samozřejmě naše pozice dneska není jenom vyjednávat o těch legislativních změnách, ale vláda má spoustu pravomocí, které může uplatňovat samostatně a to je otázka různých programů, například evropské peníze, dneska, se nečerpají v tom rozsahu tak, jak by měly.

Moderátor (Vít Dvořák):
Promiňte, můžeme k těm změnám v sociálním pojištění, ke kterým máte výhrady? Jaké přesně?

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
Já myslím, že ta změna je pouze jediná a to je otázka určitého snížení sociálního pojištění, řekněme, pro firmy. Výpadek téměř 20 miliard korun - ty peníze se rozplynou, plošně a těm, kterým by pomoci měli, nepomůžou, protože už dneska ty informace, reakce od zaměstnavatelů, jsou celkem jasné - 3 stovky nám moc nepomůžou a na druhé straně víceméně odplynou přes velké firmy do zahraničí.

Myslím si, že ty peníze by vláda měla využít právě pro programy zaměstnanosti, které slibuje a které i pan ministr už několikrát inzeroval a bohužel zatím neběží a riziko je, že nepoběží ani v nejbližších týdnech ani měsících.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane ministře Nečasi, z čeho plyne vaše přesvědčení, že právě tenhle krok o kterém teď váš předřečník mluvil, že je důležitá a že byste ho měli prosadit?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Plyne především z toho, že je velice užitečné v těchto okamžicích udělat všechno pro to, aby se udržela zaměstnanost. Aby se usnadnil přístup k finančním tokům z hlediska firem, protože se bude rozmáhat i druhotná platební neschopnost, prostě všechna opatření, která sníží vedlejší náklady práce, tak pomohou snižovat tempo nárůstu nezaměstnanosti. Toto opatření má výraznou podporu ve všech renomovaných ekonomických kruzích, musím říci, že je přijímáno i podnikatelskou sférou a primárně slouží k zachování pracovních příležitostí. Já musím říci, že to neděláme pro ty firmy, děláme to pro lidi, kteří jsou ohrožení snižováním stavu a může to zachránit celou řadu pracovních míst, které bez těchto opatření by zřejmě zachovány nebyly. Naším cílem je, abych tak řekl, maximálně brzdit dopady do nárůstu nezaměstnanosti.

Moderátor (Vít Dvořák):
Tak jste to, pane Zdeňku Škromachu, slyšel. I podnikatelé prý ty korky podporují.

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
Tak jak kteří. Samozřejmě, že ti, kteří problémy nemají, nebo nemají je v takovém rozsahu, tak zakázky budou mít a ušetří na sociálním pojištění a myslím, že tady je potřeba vyhodnotit i už dopady snížení sociálního pojištění v souvislosti se zavedením nového systému nemocenského pojištění, protože tam došlo taky k výraznějším úsporám na straně zaměstnavatelů, protože méně plní, neplatí první tři dny a podobně a vlastně ta úspora je výrazně vyšší, než se původně počítalo, takže já myslím, že o těch věcech asi je dobré jednat, ale my jsme přesvědčení, že právě naopak je potřeba tyto zdroje, které má stát a vláda, právě využít na podporu zakázkové náplně, na podporu rozvoje pro ty firmy, které skutečně to potřebují a nikoliv plošným opatřením.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane ministře Nečasi, jste ochotni z tohoto vašeho cíle ustoupit?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My ho považujeme za velmi důležitý, jak jsem již řekl, má i jednoznačnou podporu ekonomických expertů, má podporu členů Národní ekonomické rady. My jsme připraveni samozřejmě jednat i o určitých modifikacích tohoto návrhu, protože ochota ke kompromisu je předpokladem politického jednání. Jsme přesvědčeni, že to opatření zabere. Mimochodem snižování vedlejších nákladů práce patří i mezi doporučení Evropské komise, kterými by státy měly reagovat na stávající ekonomickou krizi a toto opatření mimochodem bylo podpořeno i prezidentským kandidátem sociální demokracie panem Švejnarem na jejich sjezdu, čili určitě se nejedná o nějaké ideologicky předpojaté řešení a jak jsem již řekl, my jsme připraveni nabídnout i určité kompromisní varianty. Tento krok jde určitě správným směrem.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane Škromachu, jak si myslíte, že ten váš celý protikrizový plán zabere ve sněmovně? Jaký ohlas bude mít u poslanců? Myslíte, že získáte pro něj dostatečnou podporu? Vycházím z toho, že nejen členové takzvaného "NERVu" ty vaše návrhy kritizují. Ozývá se kritika i ve sněmovně, že jde o návrhy populistické, ekonomické, neudržitelné.

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
Já myslím, že jsou to návrhy v instancích směřování Evropské unie a i okolních států, že zrovna tady někteří odborníci, kteří možná predikovali, že nikdy už nebude stát litr benzínu méně, než 30 korun a podobně, dneska říkají, že tohle to nejsou ta správná opatření. Já myslím, že s tím nemá nikdo zkušenosti a že v této chvíli naše snaha určitým způsobem pomoci ekonomickému růstu, ale zároveň i určitému sociálnímu zajištění pro lidi, kteří tou krizí jsou postižení. Není v rozporu s těmi principy, které jsou dneska prosazovány v rámci zemí Evropské unie, a můžeme o nich jednat, já myslím, že pozitivní je, že pan ministr Nečas naznačil, nebo vysílá signály, že tedy i ze strany vlády je ochota hledat řešení a my jsme připraveni o těch věcech jednat.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pánové, ještě jedna věc - prezident dnes zopakoval, že chce, aby strany našly "rychlé východisko" z vládní krize. Cituji: "Vláda v demisi je polovládou a myslím, že v zájmu celé naší země, všech občanů, je, aby v co nejkratší době byla plnohodnotná vláda". Řekl dnes prezident.

Pane ministře Nečasi - kdy budeme mít plnohodnotnou vládu? Dokážete lidem v tuhle chvíli odpovědět?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Myslím si, že to v tuto chvíli nedokáže předpovědět nikdo. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že rychlé řešení je tou správnou cestou, že ve stávající situaci evropského předsednictví a také ekonomické recese by bylo dobré mít co nejrychleji plnohodnotnou vládu. Na druhé straně bychom se neměli nechat zahnat do pasti, kdy pod časovým tlakem budou dělána unáhlená, zbrklá, křečovitá řešení, která ve svých důsledcích budou spíše kontraproduktivní. Čili to, co já preferuji, je nalezení kvalitního řešení s co nejširší politickou podporou a tady jestli to bude o několik dní nebo týdnů později, tak je to pořád lepší situace, než kdyby zbrkle a nekvalitně bylo nalezeno rychlé řešení, které by nebylo tak funkční.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane Zdeňku Škromachu, slyšel jsem váš povzdech?

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
No já myslím, že samozřejmě a jsem rád, že ta relativně jakoby shoda aspoň náznakem existuje - rychlé, předčasné volby - září/říjen podle toho, jak to zákonem půjde. To je shoda. Pokud jde o otázku vlády myslím si, že tady je několik cest. Nakonec jedna taková cesta už byla vyzkoušená v roce '97-'98. Prostě buď se najde shoda, nebo dohoda politických stran v rámci poslanecké sněmovny, ze které vzejde, řekněme, vláda která bude dočasná a teď je potřeba říct že nejenom do voleb, ale u nás v podstatě bude muset nejenom překonat krizi, ale připravit i rozpočet na příští rok a nová vláda, která vzejde z voleb, už bude muset vlastně na tohle navázat a to může být otázka vánoc, nebo někdy už zimy, kdy vznikne nová vláda.

Takže ono to není jenom tak, že ta vláda tady bude 14 dní, měsíc, dva a buď tedy vznikne nějakou širší dohodou, anebo taky může nastat situace, že prezident Klaus využije svého postavení a bude jmenovat nějakou vládu po vzoru tenkráte Václava Havla, který se tenkráte domluvil, myslím že, s panem Luxem a vznikla provizorní vláda, která nakonec do těch voleb a ustavení nové vlády dovládla.

Moderátor (Vít Dvořák):
Zdeněk Škromach a Petr Nečas. Pánové, děkuji.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Nashledanou.

Host (Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD a člen její pracovní skupiny pro vyjednávání s vládou o protikrizovém plánu):
Mějte se hezky, nashledanou.

Zdroj: Radiožurnál, 30.3.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:32.