Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Práce:

Jak správně napsat životopis?

Ze strany zaměstnavatelů nebo personalistů je dnes nejčastěji vyžadovaný tzv. strukturovaný životopis. Ten se vyznačuje tím, že jsou v něm všechny údaje rozděleny pomocí hesel do několika tematických skupin. Strukturovaný životopis je tak – na rozdíl od klasických životopisů, které mnohdy připomínají spíše dlouhé slohové cvičení – mnohem přehlednější. Personalista totiž věnuje prvnímu čtení vašeho CV pouze několik vteřin. Během tohoto zběžného pohledu se rozhodne, zda životopis stojí za bližší prostudování. Stručnost je tedy na místě. Nesmí však být na úkor obsahu.

Rozsah a formát

Výstižný strukturovaný životopis by proto svým rozsahem neměl překročit dvě strany formátu A4. Všechny klíčové údaje o vaší osobě přitom musí být na první straně. V dnešní době je samozřejmostí mít životopis napsaný na počítači – nejlépe v často užívaných programech, aby je mohl každý příjemce otevřít (např. formáty doc, rtf nebo pdf). V textu se doporučuje použít pouze jeden druh písma (rozhodně ale ne žádné „exotické“). Pokud budete chtít něco zdůraznit, plně postačí kurziva nebo vytučnění. Při psaní rovněž zarovnávejte pouze zleva – slova v odstavci zarovnaném z obou stran mohu mít mezi sebou velké mezery, což nevypadá dobře. V životopise je dobré používat odborné výrazy nebo zkratky, u kterých znáte význam. Ty jsou signálem pro personalistu, že se v oboru vyznáte. Přirozeně byste se neměli dopustit žádných gramatických chyb. Pokud si nejste příliš jistí, dejte své CV raději přečíst dobrému češtináři.

Jaké údaje by neměly chybět a naopak?

Informace, které se ve strukturovaném životopise uvádějí, lze rozdělit například do těchto rubrik: osobní údaje, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, znalost cizích jazyků a ostatní schopnosti a dovednosti. Na závěr můžete uvést i vaše zájmy a aktivity, zejména pokud podporují váš profesní cíl. Jestliže je ale pro vaše budoucí zaměstnání důležitější jiná oblast než třeba jazykové schopnosti, tak pro tuto oblast vytvořte samostatnou kolonku a jazykové znalosti přidejte do rubriky ostatních dovedností.

Všechny údaje v jednotlivých celcích se vyplňují pravdivě a chronologicky, od nejaktuálnějších po nejstarší. Těm nejaktuálnějším rozhodně věnujte největší prostor. U osobních údajů nezapomeňte napsat vedle jména a adresy i kontaktní informace. Je zvykem uvádět i datum narození. V rubrice vzdělání naopak nezmiňujte to základní, považuje se za samozřejmost. Samotný popis vašich pracovních zkušeností je jednou z nejdůležitějších částí vašeho životopisu. Je nezbytné uvést jméno zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic popište svou činnost. Neměla by chybět ani přesnější datace nástupu a odchodu. Pokud můžete jakoukoliv svoji dovednost doložit certifikátem nebo osvědčením, neváhejte.

Pár důležitých rad na závěr

Až budete hotový životopis odesílat prostřednictvím e-mailu, zvažte adresu, ze které na nabídku reagujete. Nepůsobí dobře, jestli zní příliš familiérně (např. beruska79@poštovníserver.cz). Je lepší spíše zvolit formát ve tvaru jméno.příjmení@poštovníserver.cz. Pokud k životopisu budete připojovat i svoji fotografii, upravte před odesláním její velikost tak, aby nebyla příliš veliká. Platí, že styl fotografie by měl odpovídat stylu potencionálního zaměstnavatele a povaze pracovní pozice.

Když budete na závěr životopis odesílat, nezapomeňte připojit alespoň několik průvodních vět, například na jakou nabídku reagujete, kde jste se o ní dozvěděl, čím vás zaujala a proč si myslíte, že je pro vás vhodná. Určitě tím vzbudíte větší zájem.

Vladimír Bukač
Euro RSCG

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.5. 2019 000 19:07.