Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Březen:

Petr Nečas: Impulsy Václava Moravce (Radio Impuls)

Moderátor (Václav Moravec):
Série špatných zpráv přichází v tomto týdnu z české ekonomiky. Loni česká ekonomika rostla jen třemi procenty a jednou desetinou. Český statistický úřad původně očekával růst o zhruba půl procenta vyšší. Šéf českých statistiků Jan Fischer připomíná, že pokles české ekonomiky začal přicházet už v roce 2007, tedy před tím, než začala světová hospodářská krize:

Záznam Jana Fischera:
Zpomalující, retardující tendence v české ekonomice, ochabování celkového ekonomického výkonu už zasahovalo ekonomiku ještě před náporem hospodářské krize.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova předsedy Českého statistického úřadu Jan Fischera, jak je dopoledne zaznamenalo Rádio Impuls. V únoru došlo také k rychlému růstu počtu lidí bez práce, nezaměstnanost se vyšplhala na 7,4 procenta z lednových 6,8 procenta. Nejen o tom bude řeč s dnešním hostem Impulsů. Je jím vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a také místopředseda Občanské demokratické strany, Petr Nečas. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, hezký dobrý den.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili díky vám, našim posluchačům. Své dotazy na Petra Nečase, vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí, můžete ale dál posílat formou sms zpráv a to na číslo 774 999 888. Ještě jednou opakuji ono číslo - 774 999 888, ptejte se vicepremiéra Petra Nečase. Počet lidí bez práce rostl v Česku v uplynulých třech měsících rychleji, než předpovídali ještě loni na podzim ekonomové a než jste předpokládal i vy jako ministr práce a sociálních věcí. Počítáte s tím, že ta osmiprocentní hranice nezaměstnanosti v letošním roce bude s největší pravděpodobností překročena?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
S největší pravděpodobností ano, nicméně musím konstatovat, že je to především důsledek poklesu poptávky po českém zboží v zahraničí. Čili je to cyklický výkyv ekonomiky, není jeho příčinou, nejsou strukturální problémy české ekonomiky a ve chvíli, kdy nastane oživení na západních trzích, kam směřuje 30 procent našeho exportu, tak samozřejmě lze očekávat i postupný pozitivní vliv na vývoj nezaměstnanosti. Tato vysoká, velmi nemilá nezaměstnanost na druhé straně je pátou nejnižší nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie, protože ten jev je celoevropský, nejsme nějaký izolovaný ostrov.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane vicepremiére, kdy očekáváte zbrzdění toho skokového nárůstu? Protože ona dynamika je větší, než byla na konci 90. let.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak jisté zbrzdění bylo již teď v únoru, protože přece jenom ten nárůst byl nižší než v prosinci nebo v lednu. Určité zbrzdění podle mého nastane v průběhu především druhého a třetího čtvrtletí za předpokladu, že budou přijaty opatření, která jsou součástí vládního protikrizového plánu. A samozřejmě také se pozitivně projeví postupně nárůst sezónních prací, především v zemědělství, ve stavebnictví a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Na jakém čísle očekáváte, že se letos počet lidí bez práce v Česku zastaví, když to nebude na osmi?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já myslím, že v tuto chvíli je to trošku věštění z koule, protože jednoznačně bude odpovídat tomu, jak bude růst poptávka po českém zboží na zahraničních trzích. Jinými slovy, když to řeknu velmi lapidárně, jak se bude vyvíjet ekonomika eurozóny a především ekonomika sousedního Německa.

Moderátor (Václav Moravec):
Předpokládám ale, že s nějakými scénáři pracujete, je mezi těmi černými scénáři například i hranice deseti procent?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Není to černý scénář, je to jeden z alternativních scénářů, jeden z možných scénářů, že ano. V průběhu letošního roku nezaměstnanost může dostoupat až 10 procent, ale patří to spíše k té horní hranici rozptylu odhadu, se kterým pracujeme.

Moderátor (Václav Moravec):
My se teď podíváme s Rádiem Impuls do jednotlivých krajů České republiky. Liberec patří v současnosti k těm krajům, kde je nezaměstnanost vyšší než je celorepublikový průměr, bez práce tam je devět procent lidí. Mluvčí Úřadu práce v Liberci Ladislav Dvořák k nabídce volných míst teď říká:

Záznam Ladislava Dvořáka:
Co se týče počtu volných míst, únor přinesl další snížení. Znamená to, že na jedno volné místo připadá nyní zhruba 14 uchazečů.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká mluvčí libereckého úřadu práce Ladislav Dvořák. Vy jste jako vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí v těch nejvíc postižených regionech rozhodl o posílení pracovní doby i posílení zaměstnanců úřadu práce. Počítáte s tím, že to ještě bude zapotřebí dál prohlubovat, toto opatření, nebo ten nejhorší nápor už je po těch třech měsících za vámi?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
V tuto chvíli opět těžko lze předpokládat. Musím říci, že úřady práce přistupují k tomuto problému velmi aktivně. My tam, kde především je na místě hromadné prodloužení, omlouvám se, propouštění, tak zřizujeme detašovaná pracoviště. Úřady práce a jejich odborníci nesedí jen v kancelářích, ale skutečně intenzivně pracují přímo v terénu. Zda bude nějaká nová další dynamika, já jsem hluboce přesvědčen, že tím rozhodujícím bude třetí čtvrtletí letošního roku, kdy uvidíme, zda zaberou ona stimulační opatření, která jsou součástí vládních kroků především v zemích eurozóny, na které je naše ekonomika velmi závislá, protože náš export tvoří téměř 80 procent hrubého domácího produktu. Čili my hodláme postupovat v tomto velmi aktivně, připravujeme některé další konkrétní kroky, oznámíme

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete být konkrétní?

Host (Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí):
Oznámíme konkrétní opatření v oblasti sociálního pojištění, kdy chceme trošku podnikům dát vydechnout, protože se mohou dostat do problémů vlivem krize a například se mohou dostat do problémů s tím, že se jim zpozdí platby odvodů na sociální zabezpečení. Čili chceme mít tady jakýsi vstřícnější, velkorysejší postoj. Například nebudeme v případě, že podnik nám bude dlužit odvody na sociální zabezpečení, tak iniciovat vyvolání insolvenčního řízení vůči těmto podnikům a celá řada dalších opatření.

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažujete o tom, že by se snížilo procento sociálního pojištění, je to jeden z kroků, o jedno či dvě procenta snížit sociální pojištění?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Sociální pojištění jsme snížili od 1. ledna letošního roku o 1,5 procenta placeného zaměstnancem, což každý pocítil na svých peněženkách. Chystáme slevu na sociálním pojištění, kterou považujeme za účinnější nástroj než snížení procenta. Ta sleva, to je to druhé opatření, o kterém chci mluvit. Bude zaměřena především na občany, kteří mají spíše podprůměrnou mzdu a nižší kvalifikaci, má jednoznačně pozitivní ohlas v široké podnikatelské veřejnosti a podle odborných kvalifikovaných odhadů Národní ekonomické rady Ministerstva financí, i našeho ministerstva, by mohla zachránit 50-70 tisíc pracovních míst. Třetí opatření, které připravujeme velice intenzivně, je podpora podniků v době, kdy nemají zakázky pro své zboží a mají odstávku výroby, tak aby mohly provádět například školící a vzdělávací programy pro své zaměstnance, kde my bychom jim nejenom pomáhali refundovat náklady na toto školení, ale refundovat i část mzdy a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy, pane vicepremiére, počítáte s tím, že, byť to asi nemůžete úplně ovlivnit, protože to je v rukách obou komor českého Parlamentu, protože pravděpodobně půjde tedy o zákonné opatření, kdy by ty kroky mohly vstoupit v platnost?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já pevně doufám, že tři klíčové návrhy zákonů, které jsou součástí národního protikrizového plánu, to znamená novela zákonu o dani z příjmu, kde se zrychlují odpisy, novela zákonu o sociálním zabezpečení, kde se zavádí degresivní sleva na sociálním pojištění a velká novela insolvenčního práva, takže by mohly být schváleny oběma komorami nejpozději v dubnu. Některá ta opatření jsou naopak exekutivního typu, jako právě ony programy na podporu školení a vzdělávání zaměstnanců, ty chceme spustit ještě v březnu.

Moderátor (Václav Moravec):
Pohled do dalšího kraje České republiky, a to do Severočeského. Úřad práce v Mostě na severu Čech vyplatil za letošní leden a únor na podporách v nezaměstnanosti už víc než 22 milionů korun, to je meziroční nárůst o zhruba sedm milionů. Tady jsou slova Jiřího Pánka z Úřadu práce v Mostě:

Záznam Jiřího Pánka:
To je samozřejmě nejdůležitější věc, že nám stoupají nezaměstnaní, ale tím druhým faktorem, dá se říct asi už jediným zbylým, je to, že asi novela zákona vlastně navýšila podporu, jo? To znamená, těch 65 procent v těch prvních dvou měsících udělá tady ten nárůst nebo udělala nám tady ten nárůst, který vlastně jakoby vzešel. Takže je to o té výši té podpory a o velkém počtu nezaměstnaných.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětlil Jiří Pánek z Úřadu práce v Mostě, meziroční nárůst výplat na podporách nezaměstnanosti o zhruba 7 milionů korun. počítá vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který je hostem dnešních Impulsů s tím, že se váš úřad, vaše ministerstvo dostane do finančních potíží v rozpočtu, protože ty dávky, které vyplácíte v nezaměstnanosti, jsou vyšší, než se kterými rozpočet na letošní rok počítal?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, bezesporu. Podpory v nezaměstnanosti budou vyšší, než zhruba těch pět nebo šest miliard, se kterými se počítalo, ta částka s vysokou pravděpodobností přesáhne 10 miliard korun a my vedeme příslušná jednání s Ministerstvem financí, abychom posílili v této věci rozpočtovou kapitolu resortu Ministerstva práce a sociálních věcí jak z interních, tak z externích zdrojů podpory v nezaměstnanosti jsou nárokový výdaj, je to mandatorní výdaj, lidé podle zákona na něj mají právo, takže nikdo se nemusí být, že by nebyly prostředky na podpory v nezaměstnanosti. My jsme právě provedli onen krok, o kterém mluvil i pan ředitel Úřadu práce v Mostě, že je to velmi pozitivní pro nezaměstnané, že vlastně ten skok v příjmech je menší v případě nezaměstnanosti tím, že byla zavedena degresivní, postupně klesající výše podpory v nezaměstnanosti, to znamená první dva měsíce je to 65 procent platu, což se na celkovém objemu těch podpor také projevilo, ale pro občany, kteří přijdou o práci, je to bezesporu pozitivní.

Moderátor (Václav Moravec):
Dnes je naším hostem vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Odbory vyrazily právě dnes do útoku, pane vicepremiére, odborový svaz KOVO svolává na 16. května do Prahy demonstraci proti dopadům hospodářské krize na zaměstnance. Počítal jste s tím, že odborům v této situaci dojde trpělivost a že svolají demonstraci?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak, demonstrovat proti ekonomické krizi má asi stejný význam, jako demonstrovat proti tomu, že někde ještě padá sníh. To jsou prostě věci, které ovlivnit nejdou. Každý, kdo se vyzná v ekonomice, tak ví, že ta krize přichází do České republiky ze zahraničí, že je způsobena poklesem poptávky po českém zboží, že . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ale odbory, že vstupuji do vaší řeči, tvrdí, že jim hlavně vadí to, že ta vládní opatření pro boj s krizí neřeší problémy zaměstnanců a odbory s nimi nesouhlasí s těmi opatřeními.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
No tak, já nevím, jestli odbory nesouhlasí například s tím, že budeme podporovat školení zaměstnanců a podporovat to, aby lidé nepřicházeli o práci. Já nevím, co odborům vadí na tom, že degresivní sleva na sociálním pojištění umožňuje, aby lidé s podprůměrnými příjmy si uhájili svá pracovní místa a myslím si, že z tohoto pohledu jsme všichni na jedné lodi. Nejsou zvlášť odboráři, zvlášť vláda, zvlášť podnikatelský sektor. Na všechny dopadá tato ekonomická krize a ta pracovní. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tu demonstraci ohlášenou považujete za zbytečnou.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Ta pracovní místa se zachovají pouze tehdy, jestliže pracovní místa budou vytvářet a držet podniky. Ta nejdou vyčarovat, čili každý krok, který umožní podnikům udržet pracovní místa, respektive vytvořit místa nová, tak je pozitivní a je v zájmu zaměstnanců, takto to dneska chápe celá Evropská unie a já jsem poněkud v rozpacích, že to možná ne zcela chápe vedení tohoto odborového svazu, ale my s odbory jednáme, budeme jednat, demonstrace je samozřejmě jejich plným právem. Já pouze s určitým pozdviženým obočím mohu prohlásit, že to určitě není nebo je náhoda, že to bude dva týdny před volbami do Evropského parlamentu.

Moderátor (Václav Moravec):
Odborový svaz KOVO je asi se 170 tisíci členy největším odborovým svazem v České republice, předseda svazu KOVO Josef Středula věří, že se k demonstraci připojí i další odborové svazy a půjde tak o demonstraci celé Českomoravské konfederace odborových svazů a ještě přibližuje právě i důvody protestů:

Záznam Josefa Středuly:
Demonstraci se rozhodujeme udělat proto, protože Česká republika nepostupuje vůči dopadům krize tak, jak si představujeme, dopady krize jsou pouze vůči těm, kteří ji nezpůsobili a s těmito lidmi nikdo nekomunikuje, není ochoten brát jejich situaci a navíc ještě připravuje Česká republika zákony, které jdou proti jejich zájmu, jako je například zavedení (opt-outu), zákon o penzijním pojištění a dále příprava Zákoníku práce, která není potřeba.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak tady jste, pane vicepremiére Nečasi, slyšel tři argumenty (opt-out), to, ten anglicismus souvisí tedy s vyvedením části peněz z onoho penzijního připojištění do soukromých fondů a je to ta třetí fáze důchodové reformy ve věcném návrhu, pokud se nemýlím, vláda tento návrh schválila. To je jeden z argumentů, který vadí odborům, pak je to novela Zákoníku práce, kterou vy chcete zpružnit pracovní trh. Proto chtějí odboráři demonstrovat.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak, já musím říci, že pan předseda Středula tady poněkud ne zcela přesně zachází s fakty. On slyšel i přímo ode mě, tak jako jsou na to svědci, na jednání tripartity, že v případě (opt-outu) my připravujeme expertní materiál a že o něm budeme jednat v širším politickém spektru a že ho nebudeme předkládat do nějakého politického střetu za situace, kdy nebude mít širší politickou podporu, takže jeho kroky z tohoto pohledu je tak trošku vycucávání si důvodů pro tu demonstraci z prstu. Další novela Zákoníku práce je nutná. Je nutná, pan Středula to ví, protože Ústavní soud prohlásil některá ustanovení Zákoníku práce, mimo jiné řada z nich se týká právě odborů, za neústavní. My jsme povinni předložit novelu Zákoníku práce. Za třetí, to, že chceme dostat větší flexibilitu pracovního trhu je pozitivní zpráva pro zaměstnance právě proto, že čím flexibilnější je pracovní trh, tím více roste zaměstnanost a tím méně roste nezaměstnanost. Prostě ta poučka je doložitelná v celém vyspělém světě. Tam, kde je pružnější pracovní trh, tak tam je nižší nezaměstnanost a ke zpružnění pracovního trhu jsme vyzýváni všemi prakticky, včetně Evropské unie, takže. . .

Moderátor (Václav Moravec):
I zaměstnavatelskými svazy, protože zaměstnavatelé teď jasně říkají v této situaci, v té globální ekonomické recesi, že je zapotřebí, aby pracovní trh byl pružnější, než aby natrvalo vyhazovali zaměstnance, takže by bylo lepší ty podmínky zvolnit. Kdy vy s tou novelou Zákoníku práce už přijdete do obou komor Českého parlamentu, tedy budete. . .

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Teď je ve vnějším připomínkovém řízení, to znamená mimochodem připomínkovým místem jsou i odbory, předložíme ještě před skončením připomínkového řízení tento návrh do jednání tripartity, čili projednáme ho se zástupci zaměstnavatelů i odborů, budeme intenzivně hledat rozumnou dohodu, rozumný kompromis, myslím si, že ten, kdo chce jednat, tak dveře do jednacího sálu jsou otevřeny. Ten, kdo za každou cenu z toho chce dělat basebalovou pálku, kdy možná veden i jinými motivy, než sociálními, řekl bych v tomto případě spíše politickými, opět poukazuji na ten jaksi čistě náhodný, náhodně stanovený datum, právě na začátek. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně si tedy myslíte, že to souvisí s volbami do Evropského parlamentu.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Může to být čirá náhoda, že ten termín demonstrace je stanoven přesně na začátek takzvané horké volební kampaně, takže je-li to náhoda, tak je to náhoda.

Moderátor (Václav Moravec):
Jednou z věcí, o které uvažuje Ministerstvo financí je změna takzvané superhrubé mzdy, to se týká i vás, jako Ministerstva práce a sociálních věcí, protože ona superhrubá mzda v současnosti tak do ní se nezapočítávají zdravotní a sociální pojištění, tedy do nákladů a k tomu sociální demokraté říkají, že by tento krok uvítali, pokud by se změnila superhrubá mzda v současné podobě. Tady jsou slova ekonomického experta Jiřího Havla, který v rozhovoru pro Radio Impuls říká:

Záznam Jiřího Havla:
Něco takového, aby si občané nechali zdanit ještě své odvody na sociální pojištění, to je opravdu nápad, který je hodný za nějakou cenu za absurditu. V tuto chvíli považujeme za obrovské vítězství, že tato absurdita zřejmě došla i Ministerstvu financí a připravuje nějakou nápravu.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil Rádiu Impuls ekonomický expert ČSSD Jiří Havel. Mělo by Ministerstvo práce a sociálních věcí výhrady k tomu, kdyby se ta současná podoba superhrubé mzdy, kdy jsou zdaňovány i sociální odvody a odvody na zdravotní pojištění, kdyby se změnila?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My o těchto věcech intenzivně jednáme s Ministerstvem financí, týká se to samozřejmě podstatně širšího spektra problémů, včetně vyměřovacích základů pro důchody, včetně toho, jak nadále vést systém daní a odvodů na sociální pojištění, protože ty odvody na sociální pojištění jsou složené ze tří složek - důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Čili v tuto chvíli je to vyloženě na úrovni odborné debaty. Ty názory, které říkal představitel Sociální demokracie, já nebudu komentovat, je to prostě jeho politické prohlášení. Já mohu pouze konstatovat to, že podle mého názoru je velmi užitečné pro každého zaměstnance, aby věděl, jaké jsou jeho skutečné mzdové náklady. To znamená, nikoliv pouze uvedená hrubá mzda, ale že jsou to další procenta, která jsou odváděna na odvodech na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele. Čili to

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že kdyby se zrušila superhrubá mzda v té současné podobě, tak ale vy byste si přál, aby každý zaměstnanec měl na výplatní pásce

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Je to otázka dalších jednání. Já bych chtěl zdůraznit, že to stanovisko nebylo stanoviskem Ministerstva financí, ale pouze jednoho z náměstků na Ministerstvu financí a klíčový z tohoto pohledu je vždycky ministr, nikoliv náměstek, který je pouhý úředník. To, zda to zůstane v podobě superhrubé mzdy a změní se potom sazba daně a vyměřovací základ, to, zda, bude na výplatních páskách uváděno ještě vedle povinně výše odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, já považuji spíše za technickou otázku.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane vicepremiére, několik otázek, které přicházely v průběhu dne a stále ještě přicházejí od posluchačů Impulsů, dobrou zprávou, kterou jsme tady také rozebírali v tomto týdnu, je pokles inflace v České republice a několik dotazů přišlo, zda se to nějak dotkne důchodů, kdy když je inflace nižší, tak není zapotřebí valorizovat důchody.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já mohu každého ujistit, že proběhne řádná valorizace důchodů, že bude stoprocentně kompenzován nárůst cen mezi létem loňského roku a létem letošního roku, že bude minimálně z jedné třetiny kompenzován i růst mezd z loňského roku, čili valorizace proběhne, proběhne v zákonném termínu. To, že je nyní nižší inflace, je pozitivní zpráva pro důchodce, protože samozřejmě se mění pozitivně z tohoto pohledu reálná výše penzí a tady bych chtěl připomenout, že v letošním roce je reálná výše důchodů v porovnání s důchody z roku 1989, je na úrovni 111,5 procenta, možná díky tomuto vývoji inflace bude dokonce ještě lepší a je to mimochodem nejvyšší reálná výše starobních důchodů za posledních 20 let.

Moderátor (Václav Moravec):
Štafetový kolík, to je rubrika Impulsů. Petru Nečasovi v úterý prostřednictvím Impulsů adresoval otázku šéf Agrární komory Jan Veleba, tady je ta otázka:

Záznam Jana Veleby:
Dal bych mu takovou normální otázku, co on jako ministr práce a sociálních věcí a český občan v jedné osobě udělá pro to, aby nám pomohl v tom smyslu, aby lidé kupovali a vybírali a dávali přednost především českým potravinám?

Moderátor (Václav Moravec):
To je to, co trápí zemědělce a proč také a propos chtějí ve čtvrtek demonstrovat před Ministerstvem zemědělství. Jak odpoví Petr Nečas?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já musím říci, že samozřejmě se dívám na tradiční značky při nákupu potravin, protože provádím i velké nákupy, protože máme poměrně velkou rodinu.

Moderátor (Václav Moravec):
Jdete tedy čistě po českém, pane vicepremiére?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Nejdu vždy, protože popravdě řečeno jestliže třeba vezmu některý mlékárenský produkt typu Danone, tak vím, že velká část toho je vyráběna v Benešovské mlékárně. Jestliže se podívám na některé produkty v oblasti čokolád, prodávaných pod zahraniční značkou, tak vím, že část toho byla dříve prodávána nebo vyráběna v Modřanech, dneska třeba v Holešově na Moravě. Čili označit to za českou nebo nečeskou potravinu je někdy velmi komplikované. Podíváme-li se tady na minerální vodu, kterou tady máme, tak je zřejmě česká, ta firma, která ji vyrábí, nevím, jestli je česká, ale voda je vyráběna tady v České republice.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, je karlovarská.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Čili dělit ty potraviny na české a nečeské je někdy poměrně komplikované. I značky, které vypadají nečesky, mohou prodávat české zboží nebo z českých surovin.

Moderátor (Václav Moravec):
Štafetový kolík, který vy předáte vašemu nástupci, tím bude ministr pro místní rozvoj z KDU-ČSL, kolega z vlády, Cyril Svoboda. Pokud byste měl možnost se ho na něco zeptat, co by to bylo? Byla by to deregulace činží, kterou tady budeme probírat?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já musím říci, že spíše na pana ministra Svobodu bych se obrátil spíše jako na předáka koaliční partnerské strany KDU-ČSL a ten dotaz by byl, zvládnete tu vnitrostranickou situaci?

Moderátor (Václav Moravec):
Ptá se Petr Nečas, zítra uslyšíme odpověď Cyrila Svobody, tedy ministra pro místní rozvoj z KDU-ČSL. Děkuji, pane vicepremiére, že jste věnoval svůj čas Rádiu Impuls a věřím, že se brzy před těmito mikrofony setkáme, díky.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy. A jak říkám, zítra odpověď od Cyrila Svobody. Poslouchejte dál Impuls.

Zdroj: Radio Impuls, 11.3.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:15.