Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/13767-42 Vyhlášení výběrového řízení ÚP v Jindřichově Hradci

Dotaz:

(ze dne 17.2.2009)

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění, žádám MPSV ČR o poskytnutí informace, zda Úřad práce v Jindřichově Hradci v období 1.10.2007 - 30.11.2007 vyhlásil na úřední desce a portálu MPSV jako zaměstnavatel výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst. V případě, že ano, žádám o sdělení na jaké pozice bylo výběrové řízení vyhlášeno a v jakém období a formě byla tato informace sdělována veřejnosti.

Odpověď ředitelky odboru realizace služeb zaměstnanosti:

Úřad práce v Jindřichově Hradci je sice organizační složkou státu, ale jde o samostatnou právnickou osobu, která je mimo jiné oprávněna vyhlašovat výběrové řízení na volná pracovní místa. MPSV nemá požadované informace k dispozici. Vzhledem k výše uvedenému postupujeme Vaše podání Úřadu práce v Jindřichově Hradci.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:47.