Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita):

Obsah položky Předsednictvo RHSD ČR:

Předsednictvo RHSD ČR

je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR a

z hlediska obsahu jednání:

 • projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie)
 • jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR,
 • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
 • řeší situace ohrožující sociální smír,
 • informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání,
 • podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny.

z hlediska formy jednání:

 • na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání,
 • Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin,
 • podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny,
 • zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR,
 • při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání,
 • zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2017 000 12:02.