Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita):

Obsah položky Pracovní týmy RHSD ČR:

Pracovní týmy RHSD ČR

  • Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány, které na odborné úrovni řeší záležitosti věcně vymezené článkem 2 Statutu.
  • Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které na odborné úrovni řeší, za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti, mimořádné a aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu.
  • Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR.
  • Spolupracují na tvorbě právních předpisů.

Pracovní týmy RHSD ČR pracují ve složení:

  • vedoucí - do funkce schvalován Plenární schůzí RHSD ČR
  • odborníci jmenovaní vládní stranou
  • odborníci jmenovaní zaměstnaneckou stranou
  • odborníci jmenovaní zaměstnavatelskou stranou
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 11.12. 2017 000 10:27.