Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita):

Plenární schůze

je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR a

z hlediska obsahu jednání:

 • projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje
 • dohaduje zásadní rozpory mezi partnery - řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, postavení ČR v rámci EU)
 • řeší situace ohrožující sociální smír

z hlediska formy jednání:

 • stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR
 • na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR
 • zasedá zpravidla 1x za dva měsíce a na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi
 • zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté (každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty)

Plenární schůzi RHSD ČR tvoří:

 • předseda vlády ČR
 • delegace vlády ve složení sedmi ministrů
 • sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu
 • sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.12.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2017 000 22:29.