Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Kalendář akcí » Popis jednotlivých akcí:

Obsah položky 8. Evropské setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením:

8. Evropské setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením

Setkání osob se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením je společnou akci EK, PRES, EAPN - European Anti Poverty Network a Belgické vlády. Jde o pravidelnou akci, která je součástí kalendáře PRES v prvním pololetí (zpravidla v květnu).

Více:
Ve dnech 15. – 16. května 2009 se v Bruselu uskuteční 8. evropské setkání lidí se zkušeností s chudobou s podtitulem KDE ŽIJEME – CO POTŘEBUJEME. Evropské setkání, které se stalo pravidelnou akcí jarního Předsednictví, je místem vzájemného setkávání a diskuse osob, které chudobu zažívají a jsou ohroženy sociálním vyloučením, s tvůrci a realizátory politik a opatření na národní i evropské úrovni. Hlavní témata, která budou na evropském setkání živě diskutována, jsou bydlení, finanční začleňování, včetně problematiky předlužení, a přístup k základním službám.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:58.