Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/4648-101 Počet vydaných správních rozhodnutí a počet vypsaných a následně realizovaných veřejných zakázek a jejich finanční objem na MPSV v roce 2008

Dotaz:

(ze dne 20.1.2009)

Žadatelka se obrátila na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí následujících informací:

počet vydaných správních rozhodnutí v působnosti ministerstva v období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a
počet vypsaných a následně realizovaných veřejných zakázek pro vlastní - vnitřní potřebu - činnost ministerstva v období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a jejich finanční objem (souhrnně) v Kč.

Odpověď vedoucího oddělení parlamentní, vládní a tripartitní agendy:

Vážená paní,
odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informací o počtu vydaných správních rozhodnutí a realizovaných veřejných zakázkách Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2008. Zároveň se omlouvám za pozdější odeslání odpovědi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v období od 1.1.2008 do 31.12.2008 celkem 7004 správních rozhodnutí ve své působnosti.

V období od 1.1.2008 do 31.12.2008 ministerstvo vypsalo a následně realizovalo pro vlastní činnost celkem 11 veřejných zakázek v souhrnném finančním objemu 561 mil.Kč včetně DPH.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:39.