Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Březen:

Petr Nečas: Pomoc lidem bez práce (ČT 24)

Moderátor (Michala Hergetová):
Stovky sklářů o sobě daly hlasitě vědět před Úřadem vlády a Topolánkův kabinet nijak nešetřily. Vytýkaly mu svou sociální situaci i to, že se o krachující sklárny a porcelánky ze skupiny Bohemia Crystalex Trading a Porcela plus nezajímá. Kabinet kritiku odmítl.

Redaktor (Daniela Písařovicová):
Město skla, Karolinka, čtyři třicet ráno. Zaměstnanci Crystalexu vybaveni transparenty vyrážejí směr Praha. I oni chtějí být slyšet před Úřadem vlády. Už měsíce nedostávají mzdy, podpory v nezaměstnanosti ani sociální dávky.

Host (Gabriela Dujková, protestující, Crystalex Karolinka):
Víc jak dva měsíce už jsme bez peněz. A nikdo jako nám nepomůže.

Host (Helena Langrová, předsedkyně odborů, Crystalex Karolinka):
Situace je kritická. Poznali to už i obchodníci. Že lidi opravdu nakupují jenom to, co musí, protože z té průměrné mzdy, která tady byla, kolem čtrnácti tisíc, opravdu neměli lidi možnost si ani ušetřit, aby vlastně na ty horší časy bylo.

Redaktor (Daniela Písařovicová):
Stovky sklářů z celé České republiky se před Úřadem vlády začaly scházet už v deset hodin dopoledne. O řev a pískot od té doby nebyla nouze.

Host (Miroslav Kalousek, ministr financí):
Je mi líto, ale ta demonstrace se musí odehrávat někde jinde. Tady není ani vlastník, ani věřitelský, ani věřitelský tým.

Host (Vladimír Kubinec, předseda sklářských odborů):
Až budeme platit daně majitelům skláren, tak budeme demonstrovat pod jejich okny.

Redaktor (Daniela Písařovicová):
Kromě různých hesel všichni do jednoho volali po mimořádné sociální dávce. Marně. Zopakovali i svůj další požadavek. Změnu insolvenčního zákona. Podle zaměstnanců skláren a porcelánek spíš než na ně, myslí na věřitele, tedy banky.

Host (Marcela Dubová, protestující, Karlovarský porcelán):
Chtěli jsme, aby se změnil nebo alespoň část insolvenčního zákona, protože ta nás znevýhodňuje jako zaměstnance. My potom nemáme nárok vůbec na nic.

Redaktor (Daniela Písařovicová):
Povedlo se. Zákon se změní, mzdy dostanou skláři zpětně. Padnout by na ně mohlo podle odhadů až sto milionů korun.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My jsme předložili novelu zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele. To rozhodné období se bude počítat od září roku 2008. Tak se tážu, proč asi? Protože kašleme na skláře? Nebo proto, že nás zajímají a chceme jim reálně pomoci?

Redaktor (Daniela Písařovicová):
Skláři se před Úřadem vlády sešli na demonstraci už podruhé. A pokud sliby ministra Nečase zůstanou jen sliby, přijdou znovu. Josef Kvasnička a Daniela Písařovicová, Česká televize.

Moderátor (Michala Hergetová):
A ministr Petr Nečas je teď naším hostem. Dobrý večer.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Michala Hergetová):
Jak to tedy je s tím insolvenčním zákonem? Co se přesně změní? Postaví zaměstnance teď na první místo mezi věřiteli?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já bych chtěl rozlišit. Tady jsou dva insolvenční zákony. První je zákon o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele. Druhý je klasický insolvenční zákon. O novelách obou zákonů jedná vláda. A je připravena ve čtvrtek je schválit. Bývaly by byly schváleny již dnes, kdyby se neobjevily některé technické námitky ze strany České národní banky. V té části, která se týká ochrany zaměstnanců před insolvencí, opravdu chystáme takové změny, které by se vztahovaly až k září loňského roku. To znamená i k případům sklářů, o kterých v této reportáži bylo hovořeno.

Moderátor (Michala Hergetová):
Říkáte, že by měli dostat peníze zpětně. Kdy ale?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Bude to samozřejmě záviset na tempu projednávání v parlamentu. My chceme maximálním způsobem zkrátit lhůty. A znovu opakuji. Tím, že to období bude bráno od prvního září loňského roku, tak platnosti tohoto zákona spadnou i tito pracovníci, přestože k té události došlo na podzim loňského roku.

Moderátor (Michala Hergetová):
Co mají dělat do té doby? Jakožto zaměstnanci nemají nárok na dávky v nezaměstnanosti nebo na další sociální dávky. Ale přesto svůj plat nedostávají. Jak si mají pomoci?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak za prvé část z nich je nezaměstnaná. To znamená, někteří dostávají podpory v nezaměstnanosti. Například v Poděbradech ze čtyři sta propuštěných sklářů podle informací, které my máme, si například sto již našlo novou práci. Někteří z nich jsou nadále v zaměstnaneckém poměru. Já bych tady chtěl velmi zdůraznit, že my jednáme velice intenzivně s představiteli pověřených obecních úřadů. Jednáme intenzivně se starosty. Jednáme intenzivně s insolvenčními správci. Vláda je připravená podpořit v případě dohody věřitelů a majitelů a rozjezdu aspoň části těchto výrob. Je podpořit i finančně. Vláda je připravena zvýšit prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Je připravena zvýšit prostředky na podporu dopravní obslužnosti těchto postižených území. My jsme v pravidelném kontaktu, pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí pracují s představiteli sociálních odborů v těch postižených městech. Čili vyvíjíme velkou aktivitu. A chceme skutečně, aby v případě, že dojde k dohodě věřitelů a majitelů, co nejdříve se alespoň části těchto firem prodaly. Protože část těchto podle toho, co jsme si řekli, například s insolvenčními správci, minimálně část těchto provozů je schopná dále pokračovat. Je života schopná. A kdyby majitelé neblokovali jejich prodej, tak by řada těchto sklářů již mohla mít práci.

Moderátor (Michala Hergetová):
Přece jen, co ale mají dělat ti lidé, kteří jsou oficiálně zaměstnaní, nedostávají svojí mzdu a nemají ani nárok na ty sociální dávky? Chtěli po vás zvláštní sociální dávku, která by jejich situaci zlepšila? Odmítli jste ji. Kde mají vzít peníze?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My jsme ji neodmítli, protože bychom jim ji nechtěli dát. Nám zákon nedovoluje. Jak známo, stát může vyplácet pouze ty sociální dávky, které jsou definovány zákonem. To za prvé. Za druhé právě proto my vedeme to metodické vedení pověřených obecních úřadů. Tam je možné sáhnout na tak zvanou mimořádnou okamžitou pomoc v rámci systému hmotné nouze. Čili v situaci, kdy ten člověk formálně nebere sociální dávky, tak na tuto dávku v podobě mimořádné okamžité pomoci může dosáhnout. A snažíme se vést pověřené obecní úřady, aby neváhaly a tyto částky poskytly sklářům. Pak samozřejmě je tady ta otázka náhrady mzdy, kterou by dostali od úřadu práce. My jsme ten zákon o ochraně zaměstnanců před insolvencí zdědili. Zdědili jsme ho od předcházejících vlád. On se ukázal jako ne naprosto šťastný. A proto jsme začali velmi intenzivně pracovat na jeho změně. Takže k dnešnímu dni je již napsán v podobě paragrafových znění a může být v podstatě schválen.

Moderátor (Michala Hergetová):
Čili teď v mezidobí se mají ti, kteří jsou na tom skutečně špatně, ve špatné životní situaci, obracet na obce, na města. Můžou dostat buď dávku a nebo možná i půjčky, jak někteří starostové oznamovali?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Je řada měst, kde jsou poskytovány tyto půjčky. Je tady samozřejmě možnost využít té mimořádné okamžité pomoci v rámci systému hmotné nouze. A pak samozřejmě ti z nich, kteří odešli z tohoto zaměstnání, protože poté, co dvakrát nedostanou plat, respektive mzdu, mají právo od zaměstnavatele odejít. Tak mají právo na podporu v nezaměstnanosti první dva měsíce. Mimochodem zvýšenou proti minulosti na šedesát pět procent platu.

Moderátor (Michala Hergetová):
Pane ministře, děkuji za návštěvu u nás v Ekonomice ČT24 a hezký večer.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Hezký večer.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:28.