Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Kalendář akcí » Popis jednotlivých akcí:

Zasedání Výboru hlavních inspektorů práce (SLIC)

Výbor hlavních inspektorů práce (SLIC) byl ustaven na základě rozhodnutí EK ze dne 12. 7. 1995, ale neformálně existuje již od roku 1982. Byl ustaven s cílem podporovat a rozvíjet společná legislativní a praktická opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, přispívat k výměně informaci a rozvíjet spolupráci národních systémů inspekce práce. Výbor se schází nejméně dvakrát do roka. Každá členská země má ve výboru jednoho zástupce.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:09.