Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Kalendář akcí » Popis jednotlivých akcí:

Tématická konference: „Posilování konkurenceschopnosti EU - potenciál migrantů na trhu práce“

Součástí konference bude několik tématických bloků:

  • Potenciál pracovní síly v Evropské unii jako součást Lisabonské strategie - zástupci z řad zaměstnavatelů se zde podělí o zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků, především o možnosti využití jejich znalostí a schopností. Řeč bude rovněž o vlivu těchto pracovníků na pracovní trh.
  • Zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie prostřednictvím plného využití pracovní migrace - budou diskutovány způsoby šíření klíčových informací pro migranty a jejich potenciální zaměstnavatele. Značná pozornost bude věnována možnostem, jak konkrétně pomoci pracovníkům při procesu začleňování do hostitelské společnosti.
  • Nástroje k odstraňování překážek při sociálním začleňování migrantů na trh práce – mezi těmito nástroji bude zdůrazněna zvýšená spolupráce mezi státním, soukromým a neziskovým sektorem a mezi sociálními partnery.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:39.