Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Právní předpisy » Právní výklady:

Výklad MPSV k manželským a rodinným poradnám

Výklad MPSV k možnosti použití stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb. pro zaměstnance manželských a rodinných poraden.

Použití vyšší stupnice platových tarifů (příloha č. 2 nařízení vlády č. 637/2004 Sb.) není vázáno pouze na sociální pracovníky, kteří vykonávají činnosti uvedené v katalogu prací v povolání 2.8.2. Sociálním pracovníkem se pro účely uplatnění zvýšené stupnice platových tarifů rozumí takový pracovník, který vykonává sociálně právní poradenství, analytickou, koncepční a metodickou činnost a další odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb, včetně manželských a předmanželských poraden. Zaměstnancům těchto poraden, kteří poskytují odbornou péči klientům, bez ohledu na to do jaké platové třídy jsou zařazeni, náleží platový tarif podle zvýšené stupnice platových tarifů.

Uplatnění této stupnice platových tarifů proto nebylo důvodem k přeřazování zaměstnanců do nižších platových tříd. Zaměstnanec se do platové třídy zařazuje podle nejnáročnější práce, kterou pro zaměstnavatele v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě vykonává.

Práce vykonávané psychology jsou v katalogu prací obsaženy v oddíle 1.5. Společné specializované práce s rozpětím platových tříd 10 až 13. Zvýšená stupnice platových tarifů. se tedy vztahuje na všechny zaměstnance, kteří vykonávající činnosti uvedené v § 5 odst. 2 písm. j) nařízení vlády č. 637/2004 Sb.

Výklad k rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým náleží uvedená zvýšená stupnice platových tarifů, zveřejněný na webových stránkách MPSV je určen především pro zařízení sociální péče, kterých je toto ministerstvo zřizovatelem. V žádném případě nejde o obecně závaznou právní normu, kterou by se zaměstnavatelé nebo zřizovatelé museli řídit. Při vymezení okruhu zaměstnanců, kterým náleží zvýšení platové tarify, jsou zřizovatelé povinni řídit se podmínkami stanovenými v cit. nařízení vlády. To v § 5 odst. 2 písmena j) a i) stanoví, že platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 náleží mj. i sociálním pracovníkům vykonávajícím sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou, koncepční a jinou odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb. Žádná další omezení nařízení vlády nestanoví, tedy ani omezení na sociální pracovníky, kteří vykonávají pouze činnosti uvedené v povolání č. 2.8.2. katalogu prací.

Pokud jsou v organizaci sociální pracovníci, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 odst. 2 písm. j) nařízení vlády, náleží jim zvýšená stupnice platových tarifů bez ohledu na to, zda jsou do platové třídy zařazeni v rámci povolání sociální pracovník nebo v rámci jiného, v katalogu prací uvedeného, povolání. Výkon těchto prací by měl vyplývat z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a z pracovní náplně zaměstnance.

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 18.4.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 06:49.