Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Nenechte sebou manipulovat – v práci ani jinde

Spolupráce s nadřízeným-manipulátorem způsobuje velký stres. V týmu vládne nejistota o tom, co se má nebo nemá dělat, a vzniklá situace vyvolává pochybnosti o schopnostech všech pracovníků. Nejste-li iniciativní a nerozhodujete (místo manipulátora), jste označen za neschopného. Když však rozhodnete sami, ale vaše rozhodnutí nevede k předpokládaným výsledkům, poskytujete manipulátorovi další „důkaz“ o své neschopnosti.

Typické vlastnosti manipulátorů

Jestliže manipulátor patří k týmu, v němž pracujete, určitě bude spíš dlouze hovořit o tom, jak jste neschopní, než aby převzal část zodpovědnosti. Aby na něj nepadl ani stín viny, přenese zodpovědnost za rozhodování na ostatní. Nevyjadřuje se jasně a zadržuje informace. Při poradách se spolupracovníky, na nichž se má dospět k závažným rozhodnutím, se někteří manipulátoři drží v pozadí. Nesdělují své názory, a tím se obvykle vyhýbají účasti na rozhodování. Buď vůbec nepromluví, nebo od nich uslyšíme věty typu: „Nevím.“ „Udělejte to, jak chcete.“ „Přece víte, co děláte, já nemusím vždycky rozhodovat místo vás.“ „Vždyť to dokážete rozhodnout stejně dobře jako já.“ Když se situace později vyvine tak, že je rozhodnutí sporné, manipulátor se rychle vyvlékne ze zodpovědnosti za celý problém: „Nejste snad odborníci? Nedokážete se ani správně rozhodnout!“ (Znevažuje ostatní, dává najevo, že to měli vědět.) Manipulátor není ochoten řešit potíže pod záminkou, že je zaneprázdněn. Kolegové tudíž nemají k dispozici všechny nezbytné informace a jeho souhlas s některými kroky, což jim brání, aby práci bez obtíží a dobře provedli.

Od lidí, kteří hovoří o manipulátorech, často slýcháváme takovéto výroky: „S každým dokážu komunikovat, jen s ním ne.“ „Nic neřekne jasně, musím se všeho dohadovat.“ „Všechno překrucuje a hraje si se slovy...“

Jednou z nejtypičtějších vlastností manipulátora je totiž neschopnost jasně a normálně komunikovat s ostatními lidmi. Jen zřídkakdy s ním lze vést hovor, při němž si partneři vzájemně naslouchají a respektují se (kromě případů, kdy mu z toho plyne nějaký zisk). Své názory předkládá jako obecně platné pravdy a velmi obratně jednotlivé výroky zevšeobecňuje. Manipulátor se někdy raději nevyjádří k části skutečnosti a to mu umožní nezaujmout stanovisko. Rozhodnou ostatní a on se vyhne zodpovědnosti za případné škody. Naopak při dosažení dobrých výsledků zdůvodní své mlčení při rozhodování tím, že dal najevo svou důvěru, která přirozeně znamenala souhlas. Když se mu to hodí, napomůže mu mlčení a nejasné vyjadřování změnit podle okolností postoje, stanoviska a názory.

Zbraň: zamlžování

Jediným způsobem dobré komunikace je vyslání jasné zprávy, aby účinek na příjemce odpovídal záměru autora zprávy. Jasné vyjadřování nevyvolává potřebu dalších doplňujících otázek. Hovořit jasně znamená říci kdo, co, kde, kdy, kolik, jak, případně i objasnit kolegům nebo podřízeným důvod žádosti nebo příkazu. Všechny nezbytné informace musí být poskytnuty hned, aby nedošlo k nedorozuměním nebo k mylné interpretaci. Někteří lidé, kteří se nevyjadřují jasně, nemusí vaši snahu o upřesnění pochopit správně a jsou podráždění. K nim patří i manipulátoři. Když budete postupovat tak, jak jsme uvedli, vyrazíte jim z rukou jejich oblíbenou zbraň a donutíte je, aby zaujali jasný postoj. Manipulace plní svou funkci, když se odehrává v oblasti záhad a tajemna. Když manipulátora požádáte o doplňkovou informaci, obvykle zareaguje ironicky a dá vám najevo, že se ptáte hloupě. Odsekne, že je to přece úplně jasné. K zamlžování slouží také neposkytnutí všech informací za účelem vzbudit v druhém zvědavost.

Manipulátor se obvykle vyjadřuje nejasně, aby

 • se nedostal do úzkých nebo nebyl odhalen;
 • si dodal vážnosti a dělal dojem, že něco ví lépe než ostatní;
 • nás přiměl k takové interpretaci, která nás přivede k jinému názoru;
 • nás znevážil, pokud se mýlíme;
 • svalil zodpovědnost na druhé;
 • posluchače zaujal tajemným podáním.

Manipulátor předkládá neúplné věty nebo myšlenky takovým způsobem, že si nemůžeme zbytek domyslet, používá neurčitá, mnohoznačná slova. Jestliže nahlas vyjádříme, jak jsme je pochopili, obvykle namítne, že něco takového přece nikdy neřekl. Manipulátor se také s oblibou vyjadřuje specifickým nebo odborným žargonem před lidmi, kteří nemohou vše pochopit (mají jiné zájmy nebo profese). K takové hře patří celý arzenál vlastních jmen, názvů, málo známých zkratek nebo nepochopitelných termínů. U těch, kteří ho poslouchají, vzbuzuje dojem, že je nesmírně vzdělaný.

Obracení otázky a odbíhání od tématu

„Co myslíte?“ je jedním z oblíbených manipulátorových smečů. Manipulátor nedá najevo, co si myslí, ale vlastně nutí druhého, aby své myšlenky odhalil. Dochází k nenadálému obrácení rolí – tázající se stává tázaným. Obrácení otázky bez poskytnutí jakékoli informace uvede do rozpaků člověka, který by chtěl navázat normální, upřímný rozhovor. Na manipulativní otázku: „Co myslíte?“ bychom měli odpovědět slovy „Já si o tom něco myslím, ale mě zajímá váš názor.“ Taková logická forma odpovědi se nazývá kontramanipulace.

Stočí-li se hovor na určitá témata, manipulátor odvede řeč jinam. Po jedné nebo dvou větách náhle zjistíme, že se mluví o něčem úplně jiném.

Manipulátor odbíhá od tématu v následujících případech:

 • Téma hovoru dostatečně nezná a nechce, aby to vyšlo najevo.
 • O tématu zasvěceně hovoří někdo jiný než on.
 • Námět ho přivádí do rozpaků a ohrožuje jeho „image“.
 • Nemůže svá tvrzení dokázat. Jeho argumenty nejsou dostatečně pádné.
 • Chce napadat, provokovat, kritizovat nebo urážet člověka, s nímž mluví.

Je třeba rozpoznat každou formu nenormální komunikace podle různých strategií, které může manipulátor používat současně. Poznání je první etapou vedoucí k analýze manipulativního chování určitého jedince.

Ukázka z knihy Nenechte sebou manipulovat
(Portál 2005, 2008)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.2.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.12. 2018 000 13:01.