Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Únor:

Jiří Sezemský: Jesle za desítky miliard korun? (Respekt)

Autor článku mylně informuje, že "sociální ministerstvo chce svobodu jen pro bezdětné". Dedukuje tak ze snahy otevřít debatu o barcelonských cílech, podle kterých by mělo mj. do roku 2010 chodit do jeslí 33 procent dětí. Ministerstvo ovšem nezpochybňuje právo jednotlivých zemí zřizovat si počty kolektivních předškolních zařízení podle libosti. Existují i jiné pohledy na svět a není vhodné dirigovat státy pomocí kvót. Otevřít diskusi je legitimní, zvláště pokud ČR nebyla při tom, když se barcelonské cíle v roce 2002 přijímaly.

Barcelonské cíle splní v příštím roce pouhých pět zemí z 27. Existuje lepší důkaz o nereálnosti podobných projektů, které navíc nejsou právně vymahatelné? V ČR by splnění tohoto závazku znamenalo zřídit jesle pro zhruba 100 tisíc dětí. Vzhledem k měsíčním nákladům zhruba 15 tisíc korun na jedno dítě by ročně provoz těchto zařízení dosáhl 18 miliard korun. Zajistit jejich dostupnost by znamenalo při průměrné obsazenosti klasických jeslí 30 dětí postavit kolem 3200 těchto zařízení. Náklady na výstavbu a vybavení těchto zařízení by se pohybovaly mezi 20 - 30 miliardami korun. Poptávka po nich je u nás navíc daleko nižší. V zemích, kde je vysoké procento nejmenších dětí v těchto zařízeních, je vykoupeno velmi krátkou rodičovskou dovolenou - maminky jsou tedy nuceny vracet se do práce i touto zákonnou "motivací". Touto cestou nechceme jít.

Nabídkou nových služeb péče o děti v menších kolektivech chceme napravit osmiletou nečinnost vlád ČSSD, jelikož předškolních zařízení je skutečně nedostatek. Zároveň nabídneme maminkám s dětmi zvýhodněné částečné pracovní úvazky. Nepovažujeme zároveň za vhodné finančně znevýhodňovat ty rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, zvláště pokud je rodinné prostředí z hlediska péče o nejmenší děti nejvhodnější.

Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.2.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:08.