Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Únor:

Petr Nečas: Rozhovor pro Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
S tvrdou kritikou na adresu českého unijního předsednictví dnes přišli poslanci Evropského parlamentu. Schválili zprávu, podle níž Praha podkopává dlouhodobý cíl sedmadvacítky zaručit ženám rovnoprávné uplatnění na pracovním trhu tím, že se jim postará o lepší zázemí o děti v předškolním věku. Do roku 2010 mají být v unijních státech zajištěny jesle nebo školky pro zhruba třetinu dětí do 3 let a pro 90 % dětí od 3 let do nástupu do školy. Podle nezávazné zprávy, kterou podpořili europoslanci ale české předsednictví tyto tzv. barcelonské cíle zpochybňuje. Pražské ministerstvo práce a sociálních věcí výtku odmítá. V Radiofóru teď vítám šéfa resortu Petra Nečase, dobrý den.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
Podle vašich vyjádření je třeba znovu nastartovat diskusi o zmíněných ambicích unie, protože byly schváleny, aniž se k tomu mohli vyjádřit noví členové. Znamená to, že s touto snahou zabezpečit péči ve školkách a jeslích určitému procentu dětí v zásadě nesouhlasíte?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
To není otázka zásadního souhlasu nebo nesouhlasu, je skutečností, že tato pravidla, resp. tato rezoluce byla přijata v době, kdy jsme nebyli členy EU, stejně tak jako další nové členské země unie a je naprosto legitimní, že chceme o této věci otevřít diskusi. To, že někdo tím, že chce otevřít diskusi podkopává určité principy, tak to mně připadá na samé mezi demokracie. Za další je zjevné, že zdrcující většina členských zemí EU do roku 2010 tento závazek nebo toto doporučení nesplní, čili opět to je minimálně druhý důvod o tom debatovat, zda je to věc rozumná nebo nerozumná. Za třetí samozřejmě my pevně doufáme, že nikdo nebude nutit české rodiny, aby jedna třetina z nich posílala své děti do jeslí ve věku do 3 let. Na druhé straně my to, co chceme prosadit je svobodná volba rodin. Chceme, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby se rodina - především rodiče malých dětí, v drtivé většině maminky - mohli svobodně rozhodnout, zda s nimi chtějí zůstat doma, pečovat o ně doma anebo zda se chtějí vrátit do zaměstnání nebo zda se třeba cestou péče o děti a částečného úvazku pokusí skloubit obě tyto věci. A máme vytvořit podmínky pro tuto svobodnou volbu.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte, že jde o nějaké nucení k odkládání dětí do jeslí? Není právě ta možnost svobodné volby, o které mluvíte podmíněna tím, že bude dostatek míst v institucích jako jsou jesle nebo školky?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
To je právě otázka, my teď nemluvíme o školkách, tam stejně zdrcující většina dětí v ČR ve věku do 6 let chodí, takže to vůbec není otázkou polemiky. My tvrdíme to, že má být svoboda volby, tzn. ano, musíme vytvořit širší spektrum služeb péče o děti, i o děti do 3 let, nicméně si nemyslíme, že to nutně musí být právě velká kolektivní zařízení typu jeslí. Naopak poznatky pediatrů, dětských psychologů apod. ukazují, že spíše vhodnější cesta menších zařízení, resp. služeb, kde je pečováno spíše o menší počet dětí než tato velká kolektivistická zařízení. Tzn. že v tomto máme rozšířit spektrum služeb, mimochodem vláda ČR připravuje tzv. prorodinný balíček, kde chce rozšířit možnosti péče o malé děti nerodičovskou osobou.

Moderátor (Jan Bumba):
A pokud tedy chcete, jak říkáte, především znovu zahájit diskusi o tom, jak by měla nebo neměla být v členských zemích zajištěna péče o předškolní děti, tak k čemu by taková debata měla dospět? Jakým způsobem byste chtěl tu věc přehodnotit?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Není nutně otázkou přehodnocení tohoto kroku. Je otázkou, zda EU má tlačit všechny do stejné velikosti bot, protože jsou přece rozdílné tradice, rozdílné sociokulturní prostředí v jednotlivých členských zemích EU a jsou rozdílné nároky a zvyky rodin. Někde preferují velmi výrazně tato velká kolektivní zařízení péče o malé děti, někde o ně příliš zájem není. Proč všechny nutit do stejného kroku. To, co my chceme je skutečně zajistit svobodu rozhodování rodin, tzn. ano, rozšířit spektrum služeb péče o malé děti tak, aby se rodiče - především maminky - mohli rozhodnout, ale nikoho k tomu nechceme tlačit. Současně odmítáme ten přístup, že maminka, která zůstává několik let s dětmi doma, že je snad někdo, kdo má být hnán do pracovního procesu nebo dokonce je i naznačované, že nedělá nebo že je jakýsi druh příživníka. Toto my odmítáme, protože to omezuje svobodnou volbu rodin.

Moderátor (Jan Bumba):
Děkuji vám.

Zdroj: Radiožurnál, 3.2.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.2.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:36.