Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

Obsah položky 2009/7850-101 Působnost vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na MPSV:

2009/7850-101 Působnost vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na MPSV

Dotaz:

(ze dne 29.1.2009)

Vážení,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Který útvar na vašem ministeratvu má v působnosti vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.?
  2. Žádám o zaslání vnitřní směrnice MPO k vyřizování dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. v elektronické podobě.

Odpověď oddělení parlamentní, vládní a tripartitní agendy:

Odpovídáme na Vaše dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to:

  1. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřizují na MPSV věcně příslušné odborné útvary.
  2. V příloze zasílám Příkaz ministra č. 34/2006 „Poskytování informací v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:11.