Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Leden:

Petr Nečas: 20 minut Radiožurnálu

Národní ekonomická rada připravila na 250 doporučení jak bojovat s krizí

Martin Veselovský, Moderátor:
Národní ekonomická rada státu, tedy jakási vládní brzda, která by měla zastavit nebo zpomalit spirálu hospodářské recese, připravila na 250 doporučení jak s krizí bojovat. Svá doporučení mají také sociální demokraté a analýzu toho, co se teď v ekonomice děje a jak z toho ven, mají i čeští odboráři. Receptů je tedy kupa, zbývá otázka který z nich použít. Možná více napovědělo dnešní mimořádné zasedání tripartity, tedy zástupců vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Je tedy na světě český plán jak se co nejvíce ochránit před ekonomickou recesí? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Přeji vám dobrý podvečer.

Martin Veselovský, Moderátor:
Mým dnešním hostem je ministr práce a sociálních věcí za ODS Petr Nečas. Dobrý den, pane ministře.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Martin Veselovský, Moderátor:
Jak dopadla tripartita? Vzešlo z ní něco překvapivého?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Myslím si, že nevzešlo nic překvapivého. Je tady zájem všech tří stran řešit především problematiku zaměstnanosti. Myslím si, že nikdo nemůže podsouvat ani odborům, ale ani zaměstnavatelům ani vládě to, že by jim nezáleželo na tom, aby co nejvíce našich lidí nadále mělo práci a získávalo svou obživu tím, že dostávají mzdu nebo plat.

Martin Veselovský, Moderátor:
Na druhou stranu na dnešní zasedání tripartity byla ohlášena přítomnost i předsedy vlády Mirka Topolánka. Ten se naposledy tohoto setkání této rady zúčastnil v březnu minulého roku. Skončilo to křikem na jedné straně a odchodem odborářů na straně druhé.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Myslím si, že to bylo zbytečně tehdy udělané divadélko, které bylo určeno spíše na veřejnost než na nějaký zásadní konflikt na půdě tripartity. Mimochodem i v minulosti se premiéři zúčastňovali jednání tripartit jen velmi výjimečně a většinou tuto věc obhospodařili ministři práce a sociálních věcí.

Martin Veselovský, Moderátor:
Právě od toho března jste ho zastupoval vy...

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ale to bylo i předtím a v podstatě i v průběhu jednání tripartity, kdy premiér byl přítomen.

Martin Veselovský, Moderátor:
Ptám se na to, jestli dnešní zasedání právě z tohoto hlediska těch, řekl bych, ne úplně hladkých vztahů mezi odboráři a předsedou vlády proběhlo normálně nebo také nějak vzrušeně?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Proběhlo úplně normálně.

Martin Veselovský, Moderátor:
Žádné křiky nebyly?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Není důvod, aby byly.

Martin Veselovský, Moderátor:
Odboráři nebo alespoň zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů chtěli seznámit zejména zástupce vlády, tedy vás, pane ministře, s výsledky své makroekonomické analýzy, kterou prezentovali minulý týden. Je ta analýza vám jako členovi vlády k něčemu?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Tak každý podnět je zajímavý. My určitě žádný apriori neodmítáme. Určitě je vždycky potřeba mít více úhlů pohledu, takže určitě čteme všechno, co dostaneme v tomto slova smyslu.

Martin Veselovský, Moderátor:
Na druhou stranu, jak už jsem říkal na začátku, vy jakožto člen vlády, disponujete právě těmi doporučeními Národní ekonomické rady vlády. To je pro vás pravděpodobně asi prioritní orgán, kterému by jste měl naslouchat, co se týče boje proti ekonomické recesi. Tak proto se ptám na to, jestli je k něčemu ten odborářský materiál? Je to vůbec něco, s čím uděláte něco jiného, než že to na svém pracovním stole dáte do sektoru 3B?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Tak nevím co je sektor 3B.

Martin Veselovský, Moderátor:
Řekněme sektor odložených věcí - nepotřebných.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Určitě jsou tam věci, ve kterých se shodujeme. Určitě jsou tam věci...

Martin Veselovský, Moderátor:
Které to jsou, pane ministře?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Tak určitě důraz na to, aby například byla koordinace hospodářské a měnové politiky s Českou národní bankou. Určitě jsou tam věci, které mluví o tom, že se mají podporovat některé rekvalifikace. Určitě jsou tam věci, které se týkají ochrany zaměstnanců před insolvencí, před platební neschopností jejich zaměstnavatelů. Takže jsou tam věci, ve kterých se shodneme a jsou tam věci, ve kterých se neshodneme. Ty náměty odborářů se hodně kryjí s náměty sociální demokracie a dohromady by znamenaly hrozbu neschopnosti České republiky financovat své závazky, protože to není pouze otázka toho, že se navýší dluhy. Dnes se například na konkrétních zemích, jako je Lotyšsko nebo Maďarsko, ukazuje, že jedna věc je udělat dluhy a druhá věc je, že na ty dluhy už vám nikdo nepůjčí. Česká vláda v pondělí schválila mimo jiné dluhopisový program 200 milionů eur, který je součástí komplexního plánu pomoci celé Evropské unie, kde jednotlivé členské země půjčují například Lotyšsku, protože Lotyšsku již žádná banka, žádná finanční instituce nepůjčí ani korunu. Mohou půjčit pouze jiné vlády. Čili představa, že se můžeme do nekonečna zadlužovat - Nemůžeme! - Může nastat situace, která nastala v Lotyšsku a v Maďarsku, že oni se již neobejdou bez mezinárodní pomoci a jejich dluhy, jejich dluhopisy například nikdo vůbec nekoupí. Takže představa, že nasypeme do ekonomiky 50, 100 miliard korun nebo o tolik zvýšíme deficit státního rozpočtu, musím říci, že je velmi nebezpečná. Poslední větu k tomuto - Na světových finančních trzích pravděpodobně každý půjčí německé, britské, francouzské nebo americké vládě, protože jsou to silné státy, silné ekonomiky, ale těm menším ekonomikám, zvláště jsou-li to ekonomiky nových členských zemí EU, se může, a už se to stává, uvedl jsem příklad těch dvou zemí, velmi snadno stát, že jim prostě nikdo na ty dluhy nepůjčí.

Martin Veselovský, Moderátor:
Tak a teď mi dovolte, pane ministře práce a sociálních věcí, protiargument v tom, že ty silné ekonomiky, které jste jmenoval, dá se k nim přidat i vláda USA, tak ty všechny investují velké protikrizové balíky peněz - mnohamiliardové, ať už v eurech nebo v dolarech, do svých ekonomik. Znamená to, že my jsme malá ekonomika a jsme proto odsouzeni k tomu, naopak, řekněme, snižovat daně a snižovat sociální odvody a snižovat tak příjmy státu?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ta já musím říci, že i oni snižují daně, snižují odvody - v Německu, Británii i v USA. Současně my také zvyšujeme některé výdaje. Já bych chtěl připomenout, že od 1.ledna i v rámci těchto protikrizových opatření platí to, že zaměstnanci platí o 1,5 procentního bodu nižší odvody na sociální pojištění a o další procento méně platí zaměstnavatelé na sociální pojištění. Znamená to dohromady, že občanům a firmám od 1.ledna proti minulému roku zůstane v kapsách, na účtech a v peněženkách více než 28 miliard korun.

Martin Veselovský, Moderátor:
To bude chybět na straně příjmů státu?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
To bude chybět na straně příjmů státu, ale zůstane to prostě v ekonomice. Ty peníze nezmizí, ty se prostě někde projeví v útratách, objednávkách, na účtech apod. plus výrazným způsobem zvyšujeme i například mzdy, které reálně propadly. Ve veřejném sektoru propadly v loňském roce, v letošním roce je navyšujeme, takže ten impuls, který dala vláda od 1.ledna letošního roku, pro letošní rok znamená téměř jedno procento HDP, když sečtete tato opatření. Další kroky vláda připravila v oblasti některých záručních institucí, exportní banky. Posílila se možnost dát úvěry na export až v hodnotě 25 miliard korun, posílily se prostředky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu pro podnikatele v zemědělství a na venkově. Posílily se prostředky Českomoravské záruční a rozvojové banky pro poskytování úvěrů. Čili ty kroky děláme také, ale nemůžou být dělány v takové míře, jako je právě dělají USA, jako je dělají Britové nebo Němci, právě proto, znovu tu opakuji tu základní tezi -Stojí-li obchodník, finančník na světových trzích před tím, zda má koupit dluhopis americké vlády, německé vlády na jedné straně nebo vlády Slovenska, Česka nebo Maďarska, no tak holt spíše sáhne na devadesát procent po těch německých a marických dluhopisech. Čili oni si tuto expanzi můžou dovolit. Slabší ekonomiky si je dovolit nemůžou. Všimněte si také, že se vůbec nemluví o nějakých podobných balíčcích, které by dělala třeba portugalská vláda nebo řecká vláda nebo dokonce i tak silného státu jako je Dánsko, že se o ní mluví dramaticky méně, jsou v dramaticky nižších částkách než u těchto velkých ekonomik.

Martin Veselovský, Moderátor:
Tak to jsou, řekl bych, argumenty a věci, které jen obtížně v dohledu nějakého roku či dvou vláda ČR změní. S tím se asi příliš nedá udělat. Tak pojďme k těm věcem, které můžete udělat. Rozuměl jsem tomu dobře, pane ministře, že ta opatření, která navrhují odboráři a která se podle vašeho názoru do značné míry kryjí s těmi 50 body, které dali na papír coby protikrizová opatření čeští sociální demokraté, tak by tato opatření vedla k čemu?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Tato opatření by vedla k prudkému zvednutí dluhu, který by nám pravděpodobně již nebyl ochoten nikdo financovat čili tady je to riziko, že - ano, my bychom teoreticky mohli jít stejnou cestou a prudce zvýšit dluh českých veřejných rozpočtů - problém je, že reálně hrozí, že nám na ten dluh prostě nikdo nepůjčí.

Martin Veselovský, Moderátor:
Tak a teď zpátky do dílny české vlády. Národní ekonomická rada vlády dala na stůl nějakou sumu doporučení. Kdy je možné očekávat, že budou tato doporučení přetavena do legislativní podoby a kdy by mohla být uvedena do praxe?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já jsem již řekl, že některá jsou již uvedena do života a platí. Je to ono snížení sociálního pojištění. Znovu opakuji je to 28 miliard, které lidé a firmy mají na svých účtech a v peněženkách v letošním roce.

Martin Veselovský, Moderátor:
To vnímáte jako protikrizové opatření, pane ministře?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě. To je stimul na povzbuzení poptávky. Lidé ty peníze dohromady mají - lidé a firmy, prostě o to ušetří, neodevzdali je státu, zůstane to jim. Další krok, o kterém jsme mluvil, jsou právě ony garanční instituce typu exportní banka, EGAP, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Podpůrný a garanční rolnický a lesní fond. Tam šly další prostředky, které umožňují úvěrovat podnikatelský sektor.

Martin Veselovský, Moderátor:
Já tomu rozumím, pane ministře, ale dovolte mi jenom technickou poznámku...

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Tato opatření již vstoupila v platnost. Další varianty: Připravujeme například rychlou novelu zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele. Tu chceme mít hotovou ještě v únoru. Do konce února budou připraveny další opatření, která se budou týkat zrychlení odpisu u některých investičních celků. Budou se týkat zřejmě oblasti sociálního pojištění plus některých programů, které se týkají například zateplování budov a další podpory, třeba toho drobného stavitelství a regionálních projektů. To všechno bude ještě v průběhu února.

Martin Veselovský, Moderátor:
Sociální pojištění, to znamená, že se znovu budou snižovat sociální odvody?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
My zvažujeme to, že chceme podpořit udržení a vytváření pracovních míst, především těch, kde jsou nižší mzdy, protože ta jsou zpravidla méně kvalifikovaná a hrozí tam nejčastěji propouštění. To znamená, že mimo jiné zvažujeme úvahu o určité slevě na sociálním pojištění, které by právě umožnilo udržet, případně vytvořit více pracovních míst tam, kde jsou spíše nižší mzdy.

Martin Veselovský, Moderátor:
Vysvětlete mi to, prosím, i posluchačům Českého rozhlasu o něco přesněji. Znamená to, že bude podle, řekněme, nějaké mapy ČR, kde budou vyznačena určitá místa...

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, to ne. Bude stanovena sleva pro zaměstnavatele na sociální pojištění s tím, že tato sleva bude klesat s rostoucím platem. To znamená, že bude nejvýhodnější pro místa, kde jsou nízké mzdy, která jsou také nejvíce ohrožena a čím ten plat bude vyšší, tak sleva bude klesat.

Martin Veselovský, Moderátor:
To znamená - toto legislativně připraveno ještě v únoru tohoto roku a vrženo do legislativního procesu do sněmovny.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, případně, že se rozhodneme jít touto cestou. V každém případě, jak jsem již řekl, například v únoru bude připravena novela zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele.

Martin Veselovský, Moderátor:
A to je nástroj, který vy jako ministr práce a sociálních věcí by jste prosazoval?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, který budu prosazovat a intenzivně na něm pracujeme.

Martin Veselovský, Moderátor:
Ze strany odborářů a také sociálních demokratů jsou slyšet hlasy o tom, že by měla být buď podporována jednotlivá průmyslová odvětví ze strany vlády nebo, řekněme, více sociálně podporovány regiony, kde jsou více propouštěni lidé z podniků, které se díky krizi nebo kvůli krizi dostaly do problémů. Jak se na to díváte vy, pane ministře?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem přesvědčen, že mají platit spíše plošná opatření, která platí pro všechny a nevím jestli je někdo schopen říci, které regiony teď budou postiženy více a které méně. Byly prosperující regiony, například střední Čechy, kde je silná koncentrace automobilového průmyslu a právě selektivní podpora automobilového průmyslu nám teď způsobuje mnohé problémy a v mnoha ohledech stojí za určitým výrazným zbrzděním českého průmyslu, právě proto, že se selektivně podporoval automobilový průmysl čili...

Martin Veselovský, Moderátor:
Investiční pobídky, které šly...

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Například investiční pobídky tím, že šly především do oněch montoven, do výrob, které velmi často měly jenom nízkou přidanou hodnotu, tak dnes zpětně se to ukazuje jako věc, která způsobuje celou řadu problémů české ekonomice. Čili vybírat komu pomůžeme a komu ne, podle mého názoru není příliš správné. Tím správným krokem jsou plošná opatření, která opravdu platí pro všechny sektory ekonomiky, protože dnes je v potížích jeden sektor ekonomiky a na něj jsou navázány například dodavatelské firmy apod., za půl roku to může být jiný sektor ekonomiky čili není možné to dělat selektivně. To není správné.

Martin Veselovský, Moderátor:
To znamená, že o čem někdy mluvil, tuším minulý týden, ministr financí Miroslav Kalousek, že by vláda uvažovala o tom, zda té sklářské skupině Crystalex, která byla jako první velký podnik postižena hospodářskou recesí, že by mohla vláda této skupině pomoci...

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, my se bavíme o obecném opatření, do kterého by spadly možná i některé tyto podniky, ale tam by samozřejmě musely přijít s dohodou věřitelů a majitelů, že mají nového kupce a vztahovalo by se to obecně na případy, kdy je objednávková kniha, kdy jsou objednávky pro tu firmu, jenom ona nemá momentálně provozní prostředky, protože jí třeba banka nepůjčí, tak o možnosti zafinancování chodu této společnosti s tím, že pak stát by si po prodeji toho zboží vzal ty peníze zpět, ale v žádném případě by se to nevztahovalo na nějaké financování nebo prodlužování života firem, které nemají objednávku, o jejichž zboží není zájem. Jednalo by se pouze o ty případy, kdy skutečně reálně jsou tady objednávky, kdy je poptávka po tom zboží, akorát zamrzl provozní úvěr a banky nejsou ochotny půjčit. Tam je ministerstvo financí ochotno uvažovat o nějakém aktivním kroku ze své strany, ale bylo by to opět plošné, nebyl by to pouze případ sklářství.

Martin Veselovský, Moderátor:
Já vás teď nechci nutit, pane ministře práce a sociálních věcí, aby jste mluvil za Miroslava Kalouska samozřejmě...

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Už mě do toho nutíte.

Martin Veselovský, Moderátor:
Ne, ne, ne, to vůbec tak neberte.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Neberu. Já myslím, že to je obecný krok, se kterým se musí ztotožnit celá vláda nikoliv pouze ministr financí.

Martin Veselovský, Moderátor:
Tak prosím, to pojďme ještě o něco více vysvětlit, protože to je věc, o které se, zvlášť teď s počínající recesí a s tím, jak čím dál tím více českých firem propouští své zaměstnance nebo zavádí čtyřdenní pracovní týdny a tak dále, tak se o tom mluví velice často. Vláda tedy uvažuje o tom, že bude nějakým klíčem pomáhat jednotlivým firmám, aby se nepropadly úplně do recese a například nezkrachovaly.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ale pouze tehdy, jestliže mají objednávky. Jestliže je zaručeno, že po jejich zboží je poptávka a že za to zboží dostanou zaplaceno. Pokud toto neplatí, tak nikdo nebude prodlužovat agónii nějaké konkrétní firmy nebo uměle dotovat výrobu zboží na sklad, zboží, které nikdo neodebere nebo odebere a nezaplatí. Bylo by to pouze v těch případech, kde reálně je zájem o to zboží, že ho někdo chce koupit, chce ho zaplatit a jenom například zamrzne nějaký provozní bankovní úvěr. Tam je ministerstvo financí ochotno uvažovat o podobném programu. Tedy, ať již přímo z ministerstva financí nebo prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky by umožnil zafinancovat výrobu toho zboží, prodej a pozor - na konci, když to řeknu lidově, by stál financ, který by tu půjčku po prodeji toho zboží okamžitě stáhnul zpět a té firmě by zůstala jenom ta přidaná hodnota, ten případný zisk, ta marže.

Martin Veselovský, Moderátor:
Stát by tedy poskytoval jakýsi překlenovací úvěr?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Můžeme to pracovně nazvat podobným způsobem.

Martin Veselovský, Moderátor:
To znamená věc, která se děje například v některých zemích západní Evropy, a ta se popravdě řečeno týká finančních ústavů, že stát de facto majetkově vstupuje do finančních ústavů, tak ta u nás nepřipadá v úvahu?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Já musím říci, že tady směšujete dvě věci. Směšujete průmyslovou výrobu a sanaci bankovního systému...

Martin Veselovský, Moderátor:
To se týká finančních ústavů.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Naše bankovní soustava není v těchto problémech.

Martin Veselovský, Moderátor:
A u průmyslových podniků o tom vláda neuvažuje?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
U průmyslových podniků o tom neuvažujeme. Tam musí nést zodpovědnost vlastníci. Jak jsem již řekl, vláda tam, kde je zájem o to zboží, může nějakým způsobem pomoci, ale rozhodně neuvažujeme o nějaké nové vlně skrytého znárodňování. To by nebylo správné.

Martin Veselovský, Moderátor:
Jen připomínám, že posloucháte závěr dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Já bych ještě s dovolením přece jenom něco dodal. Nám totiž primárně nejde o ty vlastníky. Naším cílem není pomáhat těm vlastníkům.

Martin Veselovský, Moderátor:
Co je vaším cílem?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
My, pokud přistoupíme k tomuto kroku, tak je to snaha pomoci těm zaměstnancům. Lidem, kteří tam pracují, kteří žijí z té mzdy, kterou dostávají od této firmy. Na druhé straně platí to, že pracovní příležitosti nevytváří stát, to prosím, aby tahle iluze tady nebyla, pracovní příležitosti vytváří soukromý sektor.

Martin Veselovský, Moderátor:
Jsem rád, že to říkáte, pane ministře práce a sociálních věcí, protože ta moje poslední otázka zněla právě na zaměstnance. Vám jde primárně o zaměstnance, bezesporu o něj jde i těm ostatním partnerům, se kterými jste se dnes potkal na zasedání tripartity - odborářům i zaměstnavatelům. Jakým způsobem budete podporovat ty zaměstnance, kteří už v tuto chvíli nejsou zaměstnanci a kteří jsou propuštěni a týká se to minimálně, podle týden starého seznamu firem, několika tisíc, možná to jde řádově i do desítek tisíc, lidí?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, je skutečností, že to má vliv na růst nezaměstnanosti čili my především budeme usilovat o to, abychom tyto lidi udrželi v aktivitě. To znamená i když přijdou o práci, tak jim skutečně nabízet rekvalifikace, nabízet jim další možnosti jak se znovu uplatnit na trhu práce. Chceme připravit program, kdy skutečně chceme i třeba pomoci firmám, aby překlenuly nějaké období, kdy jsou třeba bez objednávek, například tím, že usnadníme možnost aby zaměstnanci mohli zůstat doma za 60 procent platu, což umožňuje zákon o zaměstnanosti, aby nedocházelo hned k propouštění, ale celá řada firem potřebuje jenom nějaké překlenovací období, než se ty objednávky objeví.

Martin Veselovský, Moderátor:
Jak to překlenovací období přežijí ty firmy?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
No přežijí ho tím, že například po tu dobu nevyrábí, zaměstnanci jsou doma a dostávají 60 procent platu, tak jak to umožňuje zákon o zaměstnanosti.

Martin Veselovský, Moderátor:
Když ta firma nebude mít ani na toto, tak potom bohužel.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Stane se, že některá firma na toto samozřejmě nemá, ale tam, kde to má, tak by to stát neměl komplikovat nějakou byrokratickou procedurou a měl by tam vydat příslušné povolení.

Martin Veselovský, Moderátor:
Má váš resort vyčleněny nějaké peníze na teď v souvislosti s hospodářskou recesí, která je očekávána minimálně na další rok, možná na dva, vyčleněny nějaké speciální peníze na politiku pro nezaměstnané lidi?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Počítáme s tím. Budeme navyšovat prostředky na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti, což jsou právě ony rekvalifikace, veřejně prospěšné práce a podobně. Chceme intenzivněji zapojit zdroje z evropských fondů. Dohodli jsme s Evropskou komisí, že i prostředky, které nebyly utraceny v tom minulém programovacím období do roku 2006 a kde bylo možné financovat až do loňského roku podle pravidla, že ještě dva roky po té se může financovat, tak tam, kde jsme je uspořili, tak že je budeme moci použít v první polovině letošního roku právě na podporu zaměstnanosti a chceme ještě intenzivněji zapojit i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Martin Veselovský, Moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí za ODS byl mým hostem. Pane ministře, díky za váš čas. Hezký večer. Na shledanou.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Martin Veselovský, Moderátor:
U mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl také Martin Veselovský i já vám přeji příjemný večer.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.1.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:39.