Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Leden:

Petr Nečas: Ozvěny dne (Radiožurnál)

Moderátor (Vít Dvořák):
Dobré odpoledne.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Hezké poledne.

Moderátor (Vít Dvořák):
Pane ministře, jak důrazně nastolíte tu otázku, pro mnoho Čechů určitě hodně aktuální, totiž, že překážky na které narážejí Češi, Poláci nebo Slováci, kteří by rádi našli práci ve zmíněných zemích?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tuto otázku jsme již nastolili. My jsme minulý rok na základě naší iniciativy zorganizovali dopit na evropskou komisi. Pod který se podepsali zástupci 8 nových členských zemí EU. Tzn. baltských zemí, zemí Vyšegrádské čtyřky a Slovinska. Ve kterém jsme požádali ruskou komisi, aby zhodnotila pokračování omezení volného pohybu pracovních sil vůči občanům těchto členských zemí. A závěry Evropské komise, které byly zveřejněny v listopadu loňského roku, jsou naprosto jednoznačné. K pokračování omezení volného pohybu není žádný důvod, naopak volný pohyb pracovních sil z nových členských zemí zvýšil hrubý domácí produkt EU minimálně o tři desetiny %. Nenarušil trhy práce, nenarušil sociální soudržnost těch původních členských zemí EU: čili pokračování těchto omezení není žádný důvod.

Moderátor (Vít Dvořák):
Kdy tedy ty hranice padnou? Zeptá se určitě nejeden posluchač.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já se omlouvám, špatně jsem rozuměl otázce.

Moderátor (Vít Dvořák):
Kdy tedy ty hranice padnou, myslíte si, že dnes už mohou vaši kolegové odkývat plán úplného otevření?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My budeme pokračovat v tomto tlaku. Tady musím říci, že jako předsednická země samozřejmě nemůžeme vystupovat čistě s českými postoji, a musíme se snažit nalézat kompromis. Tzn., dnešní debaty se zúčastní samozřejmě i představitelé především Rakouska a Německa. A my jsme předsvědčení, že pokud sáhnou tyto země k pokračování omezení volného pohybu, tak nebude stačit pouhá politická deklarace, že mají politické důvody např. obavy z nálad jejich obyvatelstva, ale my skutečně budeme požadovat po evropské komisi, aby byla tato prodloužení doložená konkrétními statistikami, konkrétními údaji. Protože jsme přesvědčeni, že právě tyto statistiky a tyto údaje mluví pro skončení těchto omezení.

Moderátor (Vít Dvořák):
I v době ekonomické recese?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
I v době ekonomické recese. Právě naopak pozorujeme opačný jev. Tzn., že se ti pracovníci, kteří odešli z nových členských zemí do starých členských zemí, vracejí zpět. Čili ten pohyb je přesně opačný.

Moderátor (Vít Dvořák):
Poprosím ještě stručnou odpověď na otázku, co by vás tedy dnes z úst vašich kolegů uspokojilo?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Určitě by uspokojilo především to, kdyby vzali velmi vážně tuto věc, kdyby řekli, že se jí budou zabývat, že budou hledat cesty řešení, protože já chci zdůraznit, že se to netýká pouze v tuto chvíli Rakouska a Německa. Týká se to také Belgie a Dánska, ale tam ta jednání jsou podstatně pokročilejší, ale že také nesmíme zapomínat na další dva nováčky. Tzn. Rumunsko a Bulharsko, které vstoupili v roce 2007, a vůči nim uplatňuje omezení volného pohybu dokonce 14 členských zemí EU. Takže ten problém je širší a my chceme, aby se v průběhu českého předsednictví tento problém pozitivním způsobem posunul ku prospěchu občanů nových členských zemí EU.

Moderátor (Vít Dvořák):
Z Luhačovic, Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí. Děkuji a na slyšenou.

Zdroj: Radiožurnál, 22.1.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.1.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:27.