Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU:

Sektorové priority

MPSV si doposud zvolilo čtyři témata, jako své politické priority pro předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES).

Jedná se o:

  1. volný pohyb pracovníků
  2. zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce
  3. horizontální podporu rodiny v rámci unijních politik
  4. aktivní sociální začleňování nejvíce znevýhodněných osob prostřednictvím rozvoje nástrojů zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb

Témata MPSV byla v obecné rovině projednána s komisařem Vladimírem Špidlou. V průběhu podzimu 2007 se uskutečnila série schůzek s Evropskou komisí, zaměřená na projednání priorit MPSV pro předsednictví, jejich srovnání s plány Evropské komise v jednotlivých oblastech politiky zaměstnanosti a sociálních věcí. V posledním listopadovém týdnu proběhlo jednání s Evropskou komisí na úrovni generálního ředitele Nikolause van der Pase, které v zásadě potvrdilo relevanci zvolených priorit MPSV pro předsednictví. Po jejich dalším zpřesnění bude možné přistoupit k detailnímu rozpracovávání zvolených rezortních priorit a obsahového zaměření akcí v rezortním kalendáři předsednictví.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.1.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:20.