Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU:

Obsah položky Kalendář akcí:

Kalendář akcí

Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti se uskutečňuje dvakrát do roka. Slouží k prohloubení spolupráce a výměně informací v oblastech, které jsou náplní veřejných služeb zaměstnanosti. Nejčastěji projednávanými tématy jsou modernizace veřejných služeb zaměstnanosti, zaměstnávání rizikových skupin, aktivní opatření na trhu práce apod. Předsedající země zpravidla uplatňuje své téma, které projednává s EK. Setkání generálních ředitelů bývá spojeno se setkáním Skupiny na vysoké úrovni pro strategii EURES. Tato skupina shromažďuje aktuální informace o fungování systému EURES a činí strategická rozhodnutí o jeho dalším rozvoji. Přípravu obou setkání zajišťují asistenti generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti. Schází se asi 1-2 měsíce předem a připravují témata a podklady pro setkání generálních ředitelů a skupinu na vysoké úrovni.

Další směřování evropských služeb zaměstnanosti v současné krizi

1.

Název akceNeformální Rada EU ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO)
Místo konáníLuhačovice
Navržený termín22. – 24. ledna 2009

2. + 3.

Název akceNeformální setkání ministrů pro rodinu
Místo konáníPraha
Navržený termín4. – 5. únor 2009
TémaDiskuse k možné revizi Barcelonských cílů
Název akceTématická konference: „Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti“
Místo konáníKongresové centrum Praha
Navržený termín5. – 6. únor 2009

4.

Název akceTématická konference: „Posilování konkurenceschopnosti EU - potenciál migrantů na trhu práce“
Místo konáníKongresové centrum Praha
Navržený termín26. – 27. únor 2009

5.

Název akceZasedání expertů MISEP
Místo konáníKongresové centrum Praha
Navržený termín5. – 6. březen 2009

6. + 7.

Název akceTematická konference: „Flexijistota v době hospodářské krize“
Místo konáníPraha
Navržený termín25. – 26. březen 2009
Název akceNeformální zasedání Výboru pro zaměstnanost (EMCO)
Místo konáníPraha
Navržený termín26. - 27. březen 2009

8.

Název akceZasedání Technické pracovní skupiny Výboru pro Evropský sociální fond
Místo konáníPraha
Navržený termín2. - 3. duben 2009

9. + 10.

Název akceTematická konference: „Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti“
Místo konáníHotel Diplomat Praha
Navržený termín22. - 23. duben 2009
Název akceNeformální zasedání Výboru pro sociální ochranu (SPC)
Místo konáníHotel Diplomat Praha
Navržený termín24. duben 2009

11.

Název akceKonference: Bezpečnost ochrany zdraví při práci v Evropě 21. století – Evropská cesta (lepší regulace a/nebo dobra praxe)
RealizátorEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem v Bilbau ve spolupráci s MPSV
Místo konáníKongresové centrum Praha
Termín27. duben 2009

12.

Název akcePřípravný seminář k summitu o zaměstnanosti: Udržení zaměstnanosti, tvorba nových pracovních míst a mobilita
RealizátorEvropská Komise a CZ PRES
Místo konáníPraha
Termín27. duben 2009

13.

Název akceSummit o zaměstnanosti
RealizátorEvropská Komise a CZ PRES
Místo konáníPraha
Termín7. květen 2009

14.

Název akceZasedání expertů MISSOC
Místo konáníPraha
Navržený termín14. – 15. květen 2009

15.

Název akceZasedání Výboru hlavních inspektorů práce (SLIC)
Místo konáníHotel Pyramida Praha
Navržený termín28. - 29. květen 2009

16.

Název akcePracovní setkání manažerů systému EURES
Místo konáníPraha
Navržený termín4. – 5. červen 2009

17.

Název akceZasedání Administrativní komise sociálního zabezpečení migrujících pracovníků
Místo konáníPraha
Termín11. - 12. červen 2009

18. + 19.

Název akceSetkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti
Místo konáníKongresové centrum Praha
Navržený termín25. – 26. červen 2009
Název akceSetkání skupiny na vysoké úrovni pro strategii EURES
Místo konáníKongresové centrum Praha
Navržený termín25. červen 2009

Doprovodné akce CZ PRES pod záštitou MPSV

1.

Název akceMezinárodní evropská konference k sociální ekonomice a podnikání
RealizátorSvaz českých a moravských výrobních družstev ve spolupráci s Družstevní Asociací ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí
Místo konáníPraha
Termín16. – 18. duben 2009

2.

Název akceEvropou bez bariér
RealizátorNárodní rada osob se zdravotním postižením ČR
Místo konáníPraha
Termín20. – 21. duben 2009

3.

Název akceKonference „5 let investic do lidských zdrojů s Evropským sociálním fondem v České republice“
RealizátorMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR
Místo konáníPlzeň, Měšťanská beseda
Termín10. červen 2009

4.

Název akceKonference na téma: Pracovní podmínky a sociální dialog
RealizátorEurofound
Místo konáníPraha
Termín22. – 23. červen 2009

5.

Název akce17. evropská konference o sociálních službách - Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě
RealizátorEvropská sociální síť (ESN) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Hlavním městem Prahou, Svazem měst a obcí ČR, Výborem regionů, Radou evropských obcí a regionů a organizací NVC podporovanou Norskou radou ministrů
Místo konáníPraha
Termín22. – 24. červen 2009

Další významné akce mimo ČR

1.

Název akceFormální zasedání Rady EPSCO
Místo konáníBrusel, Belgie
Termín9. březen 2009

2.

Název akce8. Evropské setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením
Místo konáníBrusel
Navržený termín15. – 16. květen 2009

3.

Název akceFormální zasedání Rady EPSCO
Místo konáníLucemburk, Lucembursko
Termín8. červen 2009
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.6.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.9. 2018 000 17:00.