Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby » Problematika restriktivních opatření:

Obsah položky Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb:

Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb

S cílem prohloubit a rozšířit dosavadní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí k řešení problematiky opatření omezujících pohyb osob a problematiky restriktivních opatření užívaných při poskytování sociálních služeb, při naplňování zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutím ministra č. 25/2008 zřízen odborný Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb.

Panel je poradním orgánem ministerstva. Panel posuzuje, zda je řešení stavu restriktivních opatření v České republice dostačující a navrhuje oblasti a možnosti vylepšení, které je v dané problematice nutné řešit.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 7.11.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 12:44.