Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Maminky se mohou těšit na vyšší mateřskou

Účinnosti nabude 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění, navržený již v roce 2006. Zatímco dosud činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku to bude 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %. Toto opatření by samo o sobě tak výrazné zvýšení mateřských dávek nepřineslo. Podstatné je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

„Dojde tím samozřejmě ke zvýšení peněžité pomoci v mateřství především pro maminky, které mají vyšší plat,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Maminky, jejichž příjem se pohybuje do 18 000 Kč, budou mít mateřskou vyšší v řádu stokorun díky jednomu procentu, o něž se zvyšuje výpočet z dávek z tzv. vyměřovacího základu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v letošním roce a v roce příštím jim bude dobíhat.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí z nemocenského pojištění, které je součástí pojištění sociálního. Vyplácet se začíná šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Pokud si tedy žena nemocenské pojištění neplatí, nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok. Sociální systém ji však bez prostředků nenechá. V okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou, začne pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda20082009
10 0006 8406 930
15 00010 23010 380
20 00012 75013 830
25 00014 37016 980
30 00014 37019 050
35 00014 37021 120
40 00014 37022 350
45 00014 37023 370
50 00014 37024 390
55 00014 37025 440
60 00014 37026 460
65 00014 37027 510
70 00014 37028 560
75 00014 37028 890
80 00014 37028 890

Pozn.: údaje v Kč

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.10.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:21.