Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Říjen:

Petr Nečas: Rozhovor pro E15 (E15)

V době, kdy už i čeští politici říkají, že končí výjimečně dobré časy, hodlá prosadit paragrafy, které by zaměstnavatelům dávaly větší volnost při sjednávání pracovních podmínek. A ještě k tomu další dvě etapy penzijní reformy. Petr Nečas je zkrátka přesvědčený, že ekonomický vývoj pouze podtrhuje nutnost reforem. Pro něj jsou větší prioritou než české předsednictví v Evropské unii.

E15: Ekonomická situace je zcela jiná, než v jaké se sestavoval návrh státního rozpočtu. Navíc, návrh má i další neznámé - příjmové a spotřební daně. Je potřeba plán státních financí pozměnit?

Je tam samozřejmě několik neznámých. Jak dopadne novela daní z příjmů, jak dopadnou některé další zásahy do státních financí, například nesmírně nezodpovědný hazardní pokus u spotřební daně, který může vést k výpadku až sedmnácti miliard korun z hlediska příjmů, jak dopadnou některé výdajové položky, které jsou stále ještě ve hře. Opět v řádu miliard, nikoliv desítek nebo stovek milionů. To jsou neznámé, které, pevně doufejme, dopadnou v zájmu veřejných financí. Samozřejmě se může ukázat, že situace je velmi dynamická, takže bude nezbytné přehodnotit některá čísla a údaje. Ale to uvidíme skutečně na přelomu roku, já bych to v tuto chvíli to považoval za předčasné.

E15: Takže vláda hodlá protlačit rozpočet do třetího čtení, ve kterém se schvaluje, bez podstatných změn?

Korektně jsme uznali, že odhad tempa ekonomického růstu patří mezi optimistické, že to není ani střední hodnota a už vůbec ne konzervativní odhad. Na druhé straně, pokud se budeme zodpovědně stavět k příjmové stránce rozpočtu, mám na mysli především ony dvě daňové novely, první se týká přímých daní a sociálního pojištění, druhá spotřebních daní, a k výdajové stránce, tak tvrdím, že zatáčka, kterou bude projíždět česká ekonomika na hodně kluzkém terénu, se dá vybrat.

E15: Pokud by sněmovna neschválila novelu daní z příjmů, státní pokladna by na tom vlastně vydělala, její příjmy by byly vyšší.

Nepřejeme si to.

E15: Ale byl by to příjemný polštář, který by ztlumil dopad horšícího se hospodářství, ne?

Je to polštář několika miliard. Ale přijetí novely znamená, že by se ekonomice ulehčilo, protože by lidem zůstaly tyto prostředky v kapsách a mohly by být vrženy do ekonomiky v podobě spotřeby domácností. To by určitě byl pozitivní impulz. A druhý impulz, který bych chtěl velmi vyzvednout: pokud by daňová novela prošla, jak je navržená, tak v roce 2010 by celková suma poklesu odvodů na sociální pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem byla 3,4 procenta. A to je mimo vší pochybnost i ekonomický impulz. Znamená pokles vedlejší ceny práce a znamená také vyšší čistou spotřebu domácností.

E15: Jakou šanci dáváte schválení daňové novely a rozpočtu vůbec?

Řeknu to velmi otevřeně. Za stávající globální ekonomické situace, kdy se americké problémy přelévají do Evropské unie a tím pádem i k nám, bych považoval situaci, kdy by se česká ekonomika a Česká republika ocitly v rozpočtovém provizoriu, za výraz krajní politické neodpovědnosti a opravdového voluntarismu.

E15: Když se horší ekonomické klima, ubývá i ochota k reformám. Zvlášť k takovým, které berou lidem zavedené "jistoty". Dá se v takové situaci prosadit zásadní změna zákoníku práce?

Pokles ekonomického růstu přece ukazuje, že opatření, která jsme provedli v průběhu loňského a letošního roku, ten příští jako když najdeme. Je- li tady riziko růstu nezaměstnanosti, o to důležitější je reforma trhu práce. Některé zákony jsou již schválené - velká novela zákona o nezaměstnanosti, o hmotné nouzi a podobně. Teď je potřeba povzbudit tendenci k větší flexibilitě trhu práce rozsáhlou novelou zákoníku práce. Jednoznačně se ukazuje, že důraz nemá být kladen na ochranu pracovních míst, ale na vytváření podmínek pro větší vytváření nových pracovních míst. Tímto směrem hodláme jít.

E15: To se v době, kdy hrozí, že podniky začnou šetřit a propouštět, nebude dobře zdůvodňovat.

Odpovím jednoduchou otázkou. Jak rigidní podoba zákoníku práce pomůže sklářům a podobně, když prostě podniky nepojedou, a když se nebudou vytvářet nová pracovní místa, na která by mohli lidé z neefektivních oborů a výrob přejít? Ano, pokles tempa ekonomického růstu svým způsobem odhalí české ekonomice její slabší místa. Myslím v mikroekonomické úrovni, v situaci konkrétních firem a podniků. Ukáže se, že některá odvětví a firmy nejsou konkurenceschopné. Třeba i díky nízké produktivitě práce. Ta dosud byla kryta slabou korunou.

E15: Myslíte, že obhájíte takové paragrafy, jako je například výpověď bez udání důvodů?

V tuto chvíli není rozhodnuto, jaká konkrétní ustanovení v této novele budou. V uplynulých dnech skončilo jednání tripartitního týmu, který na návrhu pracoval, teď chceme na webových stránkách ministerstva představit návrh koncepčních změn veřejnosti. A dát ho k veřejné diskuzi. Teprve potom bude rozhodnuto, které konkrétní pasáže budou v novele obsaženy. Ale jednoznačně to budou takové, které směřují k více liberální podobě trhu práce a flexibilnějším podmínkám.

E15: Kdy dostane paragrafový návrh novely vláda?

Naší ambicí je, aby vláda tuto novelu dostala ještě letos.

E15: Jak dlouho má trvat veřejná diskuze?

Zhruba měsíc. Návrhy konec konců dostali sociální partneři, jsou známé. To není žádný utajovaný materiál. Ustavili jsme nezávislý expertní panel, který doporučil určitý katalog změn, a nyní jednáme o tom, které z nich převést do podoby konkrétních paragrafů.

E15: Finanční krize nahrává také odpůrcům penzijní reformy, nemyslíte?

Jsem přesvědčen, že nikoliv. Protože dlouhodobý vývoj finančních trhů jednoznačně ukazuje, že přes krátkodobé peripetie vlastně vede k růstu. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné modernizovat náš penzijní systém ve všech segmentech. Ve světle dnešní situace se o to více ukazuje, že cesta, kterou jsme šli, byla správná. To znamená klást důraz především na nepopulární opatření v průběžném důchodovém systému a jeho dlouhodobou stabilizaci. To se nám podařilo, systém je stabilizován na desítky let.

E15: No, právě.

Pokud nenastane nějaký ekonomický světový kolaps nebo něco podobného, je systém stabilizován na pětadvacet let. Ale není možné zůstat pouze u toho. Je nezbytné povzbudit i doplňkové systémy. Shodou okolností jsme v těchto dnech dokončovali společné práce s ministerstvem financí nad druhou etapou důchodové reformy a do konce roku chceme mít její paragrafované znění. S tím, že pracujeme také na přípravě materiálů ke třetí etapě důchodové reformy. To znamená opt- outu.

E15: Už v druhé etapě reformy počítáte s tím, že by si lidé v důchodových společnostech mohli zvolit rizikovější způsob investic, nebo chcete- li spoření. Nenarazí u poslanců už tento návrh?

Ale opatření, která děláme v rámci druhé etapy důchodové reformy, to znamená oddělení majetku akcionářů od majetku klientů, je jednoznačný systém, který vede k větší bezpečnosti peněz klientů. V porovnání se stávajícím systémem, kde je klient úložkami u fondů důchodového připojištění v pouhém postavení věřitele. A jeho peníze se mohou stát součástí například konkursní podstaty. U nového systému odděleného jmění je to vyloučená věc. To je jednoznačně opatření, které lépe reflektuje případné problémy na kapitálových trzích nebo situaci jednotlivých společností. Čili ona transformace, respektive vytvoření podmínek pro vznik nových důchodových společností a zavedení systému důchodového spoření, je jednoznačně správný krok.

E15: Už o tom diskutujete s opozicí?

Teď jsme se dopracovali k určité shodě s ministerstvem financí jako klíčovým partnerem a předkladatelem v této oblasti. A chceme rychle uzavřít práce, které umožní předložit materiál poradě ekonomických ministrů a následně vládě. Poté budou tyto kroky projednávány na půdě parlamentní důchodové komise. Počítáme s intenzivními konzultacemi.

E15: Stínový ministr financí ČSSD právě tento týden znovu zopakoval, že jeho strana nikdy nebude souhlasit s opt- outem.

Nevím, jestli bude nebo nebude. Jdeme rozumnou cestou, nechceme destabilizovat průběžný důchodový systém, což se ne všude v Evropě podařilo. Chceme více posílit princip zásluhovosti a princip ekvivalence. A to primárně vidíme v opt- outu. Za naprosto bizarní považuji řeči o tom, že chceme posílit privatizaci v důchodovém systému. To jsou absolutní nesmysly. Navíc mluvíme o tom, že z 28 procentních bodů, které dnes zaměstnanec a zaměstnavatel platí na důchodové pojištění, vyčleníme tři až čtyři procentní body.

E15: Jistě, někteří ekonomové dokonce říkají, že jste tak opatrní, že tento krok nemusíte vůbec dělat.

Od těchto ekonomů jsem nikdy neslyšel, jak vykompenzovat stomiliardový roční výpadek příjmů průběžného důchodového systému. Z jejich strany je to hodně akademická debata. Jsem zodpovědný i za stabilitu průběžného důchodového systému a můžeme udělat pouze taková opatření, která udrží jeho dlouhodobou stabilitu.

E15: Takže jste přesvědčen

A pardon, můžu dodat ještě jednu věc. Každý rozumný člověk musí uznat, že posílení prvku zásluhovosti a ekvivalence je nutné. Pak bych tedy od opozice a odborů, kteří jsou proti opt- outu, očekával, že přijdou s nějakou jinou alternativou. A oni nepřicházejí. Čili chtějí důchodový systém udržet ve stávající nespravedlivé podobě.

E15: Důchodová reforma tedy podle vás ohrožena není?

Rozhodně není ohrožena naše vůle k reformě. Myslím vládu, vedení ministerstva financí a vedení ministerstva práce a sociálních věcí. Právě nynější situace jenom podtrhuje nutnost dělání reforem. Vůbec si nedovedu představit, jak bychom byli schopni sestavit například rozpočet na příští rok v případě, že v evropské ekonomice skutečně nastanou hlubší ekonomické problémy, a to s takovými výdaji, které byly zaručeny zákonem, když jsme v září roku 2006 přišli do ministerských úřadů. To by příští rok, při dejme tomu více pesimistických ekonomických očekáváních ekonomiky, znamenalo naprostou rozpočtovou katastrofu. Bylo dobře, že vláda v loňském a letošním roce přistoupila k celé řadě stabilizačních opatření. Příští rok jako když je najdeme.

E15: Příští rok ovšem neovlivní jenom ekonomická situace, ale nejspíš i politické problémy. Nebude to nakonec síla vládní koalice, která podkopne reformy?

Samozřejmě, že ano, jestliže koaliční poslanci podlehnou lacinému populismu. Respektive jejich část podlehne partikulárním zájmům nebo svým osobním politickým zájmům, které upřednostní jejich osobní i politické cíle nebo sympatie, nad zájmy koalice. To by samozřejmě nesmírně zkomplikovalo, ne- li znemožnilo reformní kroky. Ale opakuji, ekonomický vývoj ještě více podtrhuje nutnost pokračování v reformách. Pouze pokud budeme mít modernizovaný důchodový systém, modernizovaný systém zdravotnictví, modernizovaný daňový systém, motivující sociální systém, pružný trh práce, tak pouze tehdy budeme schopni dlouhodobě obstát a být konkurenceschopní. Můžeme teď strčit před těmi problémy hlavu do písku a říci, že ekonomická situace nepřeje pokračování penzijní reformy. Ale demografická situace se nezmění. Ta je tady objektivně dána a je narýsovaná na desítky let. Demografická situace jednoznačně říká: je nezbytné provést penzijní reformu. Její druhou a třetí fázi.

E15: Měla jsem na mysli i samotnou vládu. Česko bude předsedat Evropské unii a pak už se budou blížit volby. Bude mít kabinet čas a vůli k reformám?

Chci jednoznačně říci, že vláda vůli bude mít. Ačkoliv bude agenda českého předsednictví velmi významná, tady na ministerstvu je jednoznačně podtrhnuta teze, že primárnější a důležitější je agenda vnitrostátních reforem. Jakkoliv je agenda předsednictví důležitá, je až na druhém místě. I v prioritách ministra.

E15: Platí ta teze také pro vaše ministerské kolegy?

Jsem přesvědčen, že pro klíčové reformní segmenty typu ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce, a nezapomínal bych ještě na jeden důležitý reformní rezort, kterým je ministerstvo školství, to platí. O tom jsem přesvědčen.

E15: Existuje i další možnost. Koaliční vláda se může stát vládou v demisi. Co potom? Bývalo zvykem, že takový kabinet nečiní nezvratná rozhodnutí.

To je do značné míry pravda. Jsem ale přesvědčen, že tato vládní konstelace, tento půdorys, je jediný možný jako skutečně reformní. Jakýkoliv jiný by byl jenom méně reformní nebo nereformní. Nebo dokonce protireformní. Můžeme debatovat o tom, jestli se nějaké reformy mají dělat rychle, jestli mají jít hlouběji, jestli mají mít rozsáhlejší podobu. Ale tato vláda je jediná reformní alternativa. Cokoliv jiného je, jak jsem již řekl, méně reformní, nereformní, nebo dokonce protireformní.

Zdroj: E15

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.10.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:28.