Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Září:

Jiří Sezemský: Popelka není zase tak moc chudá (MfD)

Pan Michalík ve svém článku (MFD, 19. 9.: Péče o postižené: chudá Popelka na mejdanu) nenechal na dnešním systému sociálních služeb nit suchou.

Úvodem je nutné zdůraznit, že současný zákon o sociálních službách byl připraven ve spolupráci se zástupci zdravotně postižených. Jestliže v roce 2006 bylo do tohoto systému vloženo 13 miliard korun, v roce 2008 to bude už 26 miliard. Vláda věnuje pozornost těm nejpotřebnějším, a pokud někdo považuje zdvojnásobení výdajů na sociální služby během dvou let za nedostatečné, měl by zároveň uvést, kde vzít další peníze. Prudký nárůst výdajů je způsobený zavedením příspěvku na péči, který dostávají přímo klienti na hrazení sociálních služeb. Současný systém je totiž postavený tak, aby samotní uživatelé sociálních služeb určovali poptávku po těchto službách a nikoliv naopak, aby síť služeb určoval stát a udržoval ji především dotacemi.

Srovnání s vyspělými evropskými zeměmi není fér. Tyto státy prošly obdobným vývojem v oblasti péče o zdravotně postižené či seniory v 70. až 90. letech. U nás tyto změny probíhají dvakrát rychleji. Zahraniční zkušenosti ukazují, že se dnes potýkáme se stejnými problémy jako vyspělé evropské státy včetně finančních. I tyto země musí reagovat na stále větší poptávku po službách, a to především kvůli stárnutí populace.

Financování sociálních služeb přitom jde z více zdrojů a dotace ze státního rozpočtu představují méně než pětinu celkových výdajů. Podporujeme především terénní a ambulantní služby, umožňující většině klientů setrvat v domácím prostředí. Dotace na pečovatelskou službu se od roku 2006 zdvojnásobily. Dvojnásobně stouply i dotace na sociální prevenci a sociální poradenství. Pobytové služby typu domovů pro zdravotně postižené nebo pro seniory jsou stále více hrazeny přímo klienty z příspěvku na péči. To neznamená, že systém sociálních služeb, převzatý ještě od minulé vlády, je dokonalý a nepotřebuje dolaďovat. Chceme ještě více zpřísnit kontrolu nad využíváním příspěvku na péči tak, aby tyto peníze neunikaly ze systému, jak se dnes částečně děje, a aby je všichni klienti používali k původnímu účelu.

O tom, že se špatně nevyvíjí ani autorem zmíněné zaměstnávání zdravotně postižených, svědčí údaje za letošní pololetí. Počet zaměstnavatelů, kteří žádají o příspěvek na podporu zaměstnávání zdravotně postižených, se zvýšil o 101 na 1354 a počet takto zaměstnaných zdravotně postižených se zvýšil o více než 7 tisíc na téměř 32 tisíc.

Proto lze považovat kritiku pana Michalíka za příliš jednostrannou a nespravedlivou.

Jiří Sezemský
vedoucí oddělení styků s veřejností
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.9.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:03.