Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2008:

Obsah položky 2008/63833-103 - Výkon ostrahy objektu MPSV:

2008/63833-103 - Výkon ostrahy objektu MPSV

Dotaz:

(ze dne 4. 9. 2008)

Žadatel se obrátil na MPSV se žádostí o poskytnutí následujících informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

 1. Vykonává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) ostrahu objektu a službu ve vrátnici nějaká soukromá bezpečnostní agentura?

  Pokud ano:
 2. O jakou firmu jde?
 3. Je smlouva mezi MPSV a takovou soukromou bezpečnostní agenturou veřejně přístupná?
 4. Jak vysoká je úhrada takových služeb za určité konkrétní období z rozpočtu MPSV, tedy z peněz daňových poplatníků?
 5. Jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV v době úředního dne a v úředních hodinách?
 6. Pokud jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV, na základě jakého zákonného oprávnění nebo opatření MPSV?
 7. Kdo z kompetentních zaměstnanců nebo funkcionářů MPSV vykonává nad činností takové soukromé bezpečnostní agentury dozor?
 8. Mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby? Je to obsaženo ve smlouvě o poskytovaných službách? Jaké jsou smluvní sankce za porušení smlouvy o poskytování služeb?
 9. Pokud mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby, z jakého důvodu nebyl v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 viditelně označen zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv03.jpg?
 10. Mají zaměstnaci MPSV povinnost při jednání s návštěvníky MPSV v úřední den a v úředních hodinách nosit viditelné označení své osoby jménem a příslušností k MPSV nebo se na vyžádání návštěvníků MPSV představit jménem?
 11. Pokud ano, proč v úřední den a v úřední době ve středu 3. 9. 2008 při jednání s návštěvníky nebyl označen a na opakované žádosti se odmítl představit zaměstnanec MPSV, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv14.jpg? Jak se jmenuje tento zaměstnanec MPSV?
  (Jde o muže ve světlé košili, nikoliv o státního policistu.)

  Při svobodném vyhledávání informací, týkajících se činnosti MPSV, byli v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 fyzicky napadeni redaktoři Justičního kanálu. Videozáznam je zveřejněn zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/lenka2.htm. Incident vyřešila zásahová jednotka státní policie tak, že blíže neurčeným útočníkům, kteří redaktory Justičního kanálu napadli, domluvila.
 12. Vyvodilo MPSV z uvedeného incidentu nějaké důsledky vůči firmě, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici a jejím jednotlivým zaměstnancům?
 13. Byli na základě nutnosti zásahu státní policie proti útočníkům, kteří fyzicky napadli redaktory Justičního kanálu, zaměstnaci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, proškoleni o nutnosti zachovávat úctu k právům a svobodám občanů - návštěvníků MPSV?
 14. Byli zaměstnaci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, vyzkoušeni nebo jinak prověřeni ze znalosti práv a svobod občanů - návštěvníků MPSV a ze znalosti ústavní zásady, že občané mohou činit vše, co zákon nezakazuje, a že povinnosti lze občanům ukládat pouze na základě zákona, nikoliv svévolnými příkazy kdejakého zaměstnance kdejaké soukromé bezpečnostní agentury?
 15. Jaká opatření přijalo MPSV, aby se incident fyzického napadení redaktorů Justičního kanálu v budově MPSV již neopakoval?

Děkuji Vám za přesné, výstižné a vyčerpávající odpovědi.

Odpověď ředitele odboru lidských zdrojů a odborných agend:

 1. Vykonává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) ostrahu objektu a službu ve vrátnici nějaká soukromá bezpečnostní agentura?

  Ano, vykonává.

  Pokud ano:
 2. O jakou firmu jde?

  Westpoint, a.s.
 3. Je smlouva mezi MPSV a takovou soukromou bezpečnostní agenturou veřejně přístupná?

  Ne, smlouva není veřejně přístupná, jedná se o obchodní smlouvu.
 4. Jak vysoká je úhrada takových služeb za určité konkrétní období z rozpočtu MPSV, tedy z peněz daňových poplatníků?

  Kompletní informaci k této otázce můžete získat na serveru "Informačního systému o veřejných zakázkách", neboť poskytovatel služby Westpoint, a.s. byl vybrán řádnou veřejnou zakázkou (obchodní veřejnou soutěží).
 5. Jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV v době úředního dne a v úředních hodinách?

  Zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby nejsou oprávněni k fyzickému násilí vůči návštěvníkům, ledaže by ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona šlo o odvracení hrozícího nebezpečí – nutná obrana, krajní nouze.
 6. Pokud jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV, na základě jakého zákonného oprávnění nebo opatření MPSV?

  viz předešlé
 7. Kdo z kompetentních zaměstnanců nebo funkcionářů MPSV vykonává nad činností takové soukromé bezpečnostní agentury dozor?

  Pověření zaměstnanci útvaru, jemuž je tato působnost stanovena organizačním řádem. Jedná se o Oddělení bezpečnosti krizového řízení a řízení rizik.
 8. Mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby? Je to obsaženo ve smlouvě o poskytovaných službách? Jaké jsou smluvní sankce za porušení smlouvy o poskytování služeb?

  Ano. Vyplývá to z interního předpisu firmy Westpoint pro výkon činnosti.
 9. Pokud mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby, z jakého důvodu nebyl v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 viditelně označen zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv03.jpg?

  Dne 3. 9. 2008 měl zaměstnanec bezpečnostní agentury viditelné označení (závěsnou jmenovku). Vzhledem k tomu, že se nedalo vyloučit poškození této jmenovky, jelikož jste se jí opakovaně dotýkal, ze své výstroje ji odepnul.
 10. Mají zaměstnanci MPSV povinnost při jednání s návštěvníky MPSV v úřední den a v úředních hodinách nosit viditelné označení své osoby jménem a příslušností k MPSV nebo se na vyžádání návštěvníků MPSV představit jménem?

  Povinnost není stanovena písemným příkazem. V případě jednání zaměstnance MPSV s veřejností je však představení samozřejmostí.
 11. Pokud ano, proč v úřední den a v úřední době ve středu 3. 9. 2008 při jednání s návštěvníky nebyl označen a na opakované žádosti se odmítl představit zaměstnanec MPSV, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv14.jpg? Jak se jmenuje tento zaměstnanec MPSV? (Jde o muže ve světlé košili, nikoliv o státního policistu.)

  viz předešlé
 12. Při svobodném vyhledávání informací, týkajících se činnosti MPSV, byli v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 fyzicky napadeni redaktoři Justičního kanálu. Videozáznam je zveřejněn zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/lenka2.htm. Incident vyřešila zásahová jednotka státní policie tak, že blíže neurčeným útočníkům, kteří redaktory Justičního kanálu napadli, domluvila.

  Tvrzení o fyzickém napadení Vaší osoby a společníka je nepravdivé. Neprokazuje to ani Vámi pořízený videozáznam, na který se odvoláváte. Incident spočíval v tom, že jste se svým společníkem nerespektovali opakované upozornění ostrahy, že pokud chcete fotografovat a natáčet v objektu MPSV, je třeba souhlasu oprávněného zaměstnance. O tento souhlas jste nepožádali. Váš společník naopak vytrvale kamerou natáčel dál a pořizoval i detailní záběry jednotlivých osob, aniž měl k tomu jejich souhlas (§ 12 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Takové počínání lze kvalifikovat jako úmyslné porušení práva na ochranu osobnosti, neboť nemělo charakter dle ustanovení § 12 odst. 3 téhož zákona. V této situaci ostraha objektu plnila pouze jí danou povinnost, tj. do příchodu policie, aniž k tomu použila jakéhokoliv fyzického kontaktu či násilí.
 13. Vyvodilo MPSV z uvedeného incidentu nějaké důsledky vůči firmě, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici a jejím jednotlivým zaměstnancům?

  Ne, viz předešlé
 14. Byli na základě nutnosti zásahu státní policie proti útočníkům, kteří fyzicky napadli redaktory Justičního kanálu, zaměstnanci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, proškoleni o nutnosti zachovávat úctu k právům a svobodám občanů - návštěvníků MPSV?

  Otázka je účelově formulována. Zásah Policie ČR byl vyžádán ke zjednání pořádku proti dvěma osobám, které nerespektovaly režimová opatření stanovená ministerstvem na základě zákona č. 412/2005 Sb. a k ochraně zaměstnanců a majetku státu. Nereagovaly na pokyny a výzvy ostrahy objektu k zanechání nepovolené činnosti a vyvolaly tím incident, jehož důsledky nyní účelově obracejí proti ostraze a zaměstnancům MPSV.
 15. Byli zaměstnanci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, vyzkoušeni nebo jinak prověřeni ze znalosti práv a svobod občanů - návštěvníků MPSV a ze znalosti ústavní zásady, že občané mohou činit vše, co zákon nezakazuje, a že povinnosti lze občanům ukládat pouze na základě zákona, nikoliv svévolnými příkazy kdejakého zaměstnance kdejaké soukromé bezpečnostní agentury?

  Zaměstnanci MPSV stejně jako zaměstnanci bezpečnostní agentury nepochybně znají práva a svobody občanů zaručená ústavou a Listinou základních práv a svobod, jakož i jinými právními předpisy a to stejně dobře jako provozovatelé Justičního kanálu, pouze s tím rozdílem, že je při styku s občany, kteří přicházejí na ministerstvo vyřídit své záležitosti respektují a jejich výklad si účelově nepřizpůsobují.
 16. Jaká opatření přijalo MPSV, aby se incident fyzického napadení redaktorů Justičního kanálu v budově MPSV již neopakoval?

  Otázka je účelově zformulována a nelze než si přát, aby k podobné situaci už nedošlo. Bylo by vhodné, aby se provozovatelé Justičního kanálu při návštěvě MPSV chovali stejně jako ostatní občané, kteří naše ministerstvo běžně navštěvují a žádné problémy při svobodném vyhledávání informací nemají. Bezpochyby z této události plynou pro obě strany určitá poučení. Z hlediska MPSV Vás mohu ujistit, že budou pečlivě zvážena a přijata potřebná opatření.

ředitel Odboru lidských zdrojů a odborných agend
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:36.