Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Září:

Petr Nečas: Lidé přijdou za prací, ne za sociálními dávkami (Profit)

Sociální demokraté vládu vyzývají, aby zvedla v souvislosti s vyšší inflací minimální mzdy. Jinak chtějí přijít sami s návrhem na její zvýšení o 1500 na 9000 korun. Uvažuje vláda o takovém kroku, který by zvedl náklady podnikatelům?

Je to laciný populismus, který je dokonce kontraproduktivní. Vedl by k riziku zániku pracovních příležitostí pro nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce. Už dnes se podnikatelské subjekty z hlediska personálních nákladů pohybují na hraně. Takové prudké zvýšení minimální mzdy by se obrátilo proti lidem. Navíc my jsme minimální mzdu zvýšili. Nominální hrubá mzda sice zůstala stejná, ale čistá minimální mzda díky daňovým slevám a snížení daní vzrostla. Například u zaměstnance pracujícího za minimální mzdu, který má dvě děti, se zvýšila čistá mzda o 1000 korun. Takže zvyšovat hrubou minimální mzdu nevidím jako nezbytný krok, proto ho nebudeme navrhovat. Navíc když projdou vládní návrhy na snížení pojistného, minimální mzda se zvýší i v˙příštím roce bez toho, aby se zvedly náklady podnikatelů.

Výkonná rada ODS nedávno kritizovala některé své poslance. Podpořili totiž návrh vaší stranické poslankyně Aleny Páralové, aby se prodloužilo poskytování příspěvku rodičům těžce postižených dětí ze sedmi do patnácti let věku dítěte. Proč to vyvolalo takovou nevoli? Jde přece o pomoc lidem, kteří to potřebují.

Považujeme za vypovídající, že takové velkorysé zvýšení, které by si vyžádalo nárůst sociálních výdajů ročně o pět miliard korun, si nedovolila za osm let ani sociální demokracie. Já jen suše konstatuji, že státní rozpočet na takové zvýšení výdajů prostě peníze nemá. K nějaké redukci tohoto velkorysého návrhu, aniž zpochybňuji, jestli je nebo není správný, dojít musí. Není možné tvářit se jako matka Tereza a dávat návrhy, které jsou pro potřebné lidi, aniž bych se staral, kde na to vezmu peníze.

Senát má o příspěvku rozhodovat v září. Budete se snažit, aby Senát zákon zamítl a vrátil sněmovně?

Je to naprostá nutnost. Budu o to usilovat, protože zákon není ufinancovatelný. Jestliže jsme v systému sociální podpory vládními stabilizačními balíčky dosáhli úspory osmi miliard korun na letošní rok, tento návrh to v podstatě eliminuje.

Přitom úspora byla za cenu určitých politických nákladů, protože ne každému se třeba líbilo, že jsme omezili vyplácení dětských přídavků na 2,4násobek životního minima.

VYBRANÉ SKUPINY MOHOU MÍT ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Česko patří v Evropské unii k zemím s nejnižším podílem práce na částečný úvazek. Budete podporovat, aby se tento podíl zvýšil?

My tvrdíme, že částečný úvazek je pořád lepší, než být bez práce. Proto počet částečných pracovních úvazků chceme zvýšit a chceme k tomu více motivovat podnikatele. Tato opatření jsou součástí prorodinného balíčku, jehož koncept byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Chceme, aby šel již příští měsíc do vlády a mohlo se začít pracovat na paragrafovém znění konkrétních návrhů zákonů.

O jaká opatření půjde?

Klíčová opatření spočívají v tom, aby byla motivace ke zřízení částečných úvazků pro vybrané skupiny - rodiče malých dětí, zdravotně postižené, studenty a lidi nad 55 let - povzbuzována tím, že bychom poskytli slevu na sociální pojištění ve výši 1500 korun při práci do 0,8 úvazku. Chtěli bychom také zavést nějaké opatření i u zdravotního pojištění. Dnes platí, že když někdo dostává byť na částečný pracovní úvazek plat nižší, než je minimální mzda, musí zdravotní pojištění odvádět nejméně z výše minimální mzdy, a to i za zaměstnavatele. A to je silně demotivující.

Na trhu je nedostatek pracovních sil, ale matky malých dětí často nemohou do práce, protože se jim nedaří umístit dítě do přeplněných jeslí a školek. Alternativou by měla být firemní zařízení pro hlídání dětí.

To je také součástí vládního prorodinného balíčku. Každý rok se dnes rodí více než sto tisíc dětí a kapacita mateřských škol nestačí. Obce a města, která jsou zřizovateli mateřských škol, se velmi obávají investovat do dalšího budování školek. Demografické prognózy totiž ukazují, že zhruba během pěti let baby-boom skončí. Proto chceme rozšířit spektrum služeb péče o děti nerodičovskou osobou, aby rodiče měli širší možnost péče o děti. Dnes má rodina bez vysokých příjmů jen dvě možnosti, jak může zajistit hlídání: buď mateřskou školu, nebo prarodiče.

Jak chcete firmy motivovat, aby zřizovaly vlastní školky?

Jednáme s ministerstvem financí například o tom, aby takové firmy dostaly určité daňové slevy nebo aby výdaje spjaté se zřízením a provozováním firemní školky byly započítány do nákladů firmy. Chceme vytvořit ekonomický stimul. Ale nejde nám o vytvoření konkurence mateřským školám, ty dál budou převážně zajišťovat péči o děti předškolního věku.

ZELENÉ KARTY NEDOSTANOU LIDÉ Z˙AFRICKÝCH ZEMÍ

S nedostatkem pracovních sil souvisí i snaha získávat zahraniční pracovníky. Vláda prosadila ve sněmovně vydávání zelených karet, ale opozice se postavila proti, protože se obává velkého přílivu cizinců. Vy se toho nebojíte?

Málokdo ví, že v loňském roce bez jakýchkoli zelených karet do České republiky legálně přišlo 93 tisíc cizinců, kteří tu získali dlouhodobý nebo trvalý pobyt.Dnes je na trhu 150 tisíc volných pracovních míst, z toho je polovina míst pro lidi se základním vzděláním a nízkou kvalifikací. Přestože máme 300 tisíc nezaměstnaných a z nich je třicet procent lidí se základním vzděláním, Češi dnes nejsou ochotni na některých místech pracovat. Proto se bez zahraniční pracovní síly neobejdeme. To je prostě realita. Kdyby dnes ze dne na den čistě teoreticky odešli všichni zahraniční pracovníci, tak by podle orientačních propočtů, které máme, hrubý domácí produkt okamžitě v naší zemi poklesl o 2,5 procenta.

Když i bez zelených karet přicházejí desítky tisíc cizinců do Česka, tak proč karty zavádět?

Náš návrh snižuje prostor pro byrokracii a pro možnou korupci. Dnes každý podnikatel ví, že když chce zprostředkovat příchod zahraničních pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii, tak musí projít množstvím byrokratických procedur a různých zprostředkujících orgánů někdy přímo mafiánského typu. Trvá to řadu měsíců, nese to obrovské transakční náklady, jde prostě o nesmírně komplikovanou záležitost. My ten proces činíme jednodušším, přehlednějšíma s˙dostatečným množstvím pojistek. Tvrdíme, že bez zahraniční pracovní síly se neobejdeme, ale že se migrace má řídit a kontrolovat. Poučili jsme se ze situace zemí na západ od nás s jejich chybnou migrační politikou.

Jaké pojistky jste vytvořili, aby skutečně nedošlo k velkému přílivu cizinců a s tím spojeným problémům, jak varovala sociální demokracie?

Velký příliv nemůže hrozit, protože zahraniční pracovník na zelenou kartu může přijít jen na takové místo, s výjimkou takzvaného klíčového personálu, které není po více než třicet dní obsazeno českým nebo unijním pracovníkem. Budu považovat za úspěch, když v následujících pěti letech přijde do Česka řádově několik desítek tisíc zahraničních pracovníků. Představa, že jsme nějak zvlášť lukrativní zemí pro pracovní sílu, je mylná.

A co když některá firma nebude mít o zaměstnávání cizinců zájem?

Každý zaměstnavatel může vyjádřit názor, že nechce, aby volné místo bylo nabízeno cizinci a místo je potom vyřazeno z této databáze.

Stát chce uvádět jmenovitě země, jejíž občané budou moci dostat zelenou kartu. Jak budete tyto země vybírat?

To je jedna z pojistek.Na zelenou kartu budou moci přicházet pouze občané zemí, které budou uvedeny v seznamu vydávaném v podobě vyhlášky ministerstva vnitra. První návrh byl zpracován na počátku srpna letošního roku.Obsahuje i seznam zemí, jako jsou USA, Austrálie, Jižní Korea, Japonsko,Nový Zéland a podobně. Na to se zapomíná, že i kvalifikovaní lidé z těchto vyspělých zemí ležících mimo Evropskou unii musejí dnes projít nesmírně komplikovanou procedurou, pokud se chtějí dostat na náš pracovní trh. I jim se tak usnadní vstup.

Kdo bude mít při získávání zelené karty přednost?

Důraz klademe na příchod kvalifikované pracovní síly. U nekvalifikovaných lidí je možné získat zelenou kartu jen na dva roky, a nikoli opakovaně. Víckrát může získat zelenou kartu jen člověk s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. Musíme program zelených karet doplnit i o program integrace cizinců.

Jak se problémů chcete vyvarovat?

Problémy západních zemí s nezvládnutou migrací byly mimo jiné způsobeny tím, že motivovaly cizince spíš k příchodu za sociálními dávkami, za velkorysým sociálním a případně velmi benevolentním azylovým systémem než za prací. V Česku jsou zelené karty vázány na konkrétní pracovní místo. Když o něj cizinec přijde,musí si do dvou měsíců na zelenou kartu najít jiné. Tak podporujeme příchod pracovní síly, ne příchod příjemců sociálních dávek nebo ekonomicky motivovaných azylantů. Právě tyto dvě skupiny způsobují problémy v mnoha zemích.

Budou moci cizinci, kteří k nám přijdou za prací, požádat o české občanství?

Pouze kvalifikovaná pracovní síla dostane opakovaně zelenou kartu a po nějaké době může podat žádost o udělení občanství. Když v Česku někdo dlouho žije a poctivě pracuje, dodržuje naše zákony, ctí náš systém hodnot a splní kvalifikační podmínky, tak zaplaťpámbu za to, že si pro budoucnost svých dětí vybral naši zemi.

Podle jakých kritérií ministerstvo vnitra vypracovává seznam zemí, jejichž občané budou moci v Česku dostat zelenou kartu? Zvažují se i bezpečnostní rizika?

Primární při výběru jsou bezpečnostní, zdravotní a politická rizika. To znamená, že na seznamu nebudou uvedeny země, jejichž občané by mohli představovat takové riziko. Nemáme zájem, aby sem přicházeli lidé ze zemí s totalitním režimem, ze zemí, které by mohly představovat riziko z hlediska mezinárodního terorismu, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi, drogami a podobně. A určitě tam nebudou uvedeny země, které by mohly znamenat riziko v oblasti zdravotnické.

Je v seznamu nějaká africká země?

Mohu prozradit, že předběžný seznam neobsahuje ani jednu africkou zemi. To znamená, že jejich občané nebudou moci dostat zelenou kartu. Ale Českou republikou jako tranzitní zemí ročně migrují desítky milionů cizinců. Proto obavy lidí z několika desítek tisíc cizinců, kteří přijdou na zelené karty, jsou z hlediska zdravotních rizik směšné a nekompetentní.

ZAMĚSTNANCI MOŽNÁ DOSTANOU VÝPLATU V EURECH

Některé firmy poškozuje, že vláda stále oddaluje přijetí eura a začínají se s tím vypořádávat samy. Chtějí například vyplácet prémie nebo mzdy v eurech, aby ušetřily. Jak se díváte na to, že zaměstnavatelé chtějí převést část zodpovědnosti za vývoj kurzu koruny na zaměstnance?

Současný právní stav neumožňuje vyplácení mezd v zahraniční měně. My jsme už před několika měsíci navrhli v rámci koncepčních změn zákoníku práce, že by se na základě smluvní volnosti - za souhlasu zaměstnance - umožnila výplata nejen v českých korunách. O této změně uvažujeme, měla by být obsažena v novele zákoníku práce, kterou dokončujeme. (Podrobnější informace o chystané novele zákoníku práce přinášíme na další straně).

Cílem vládních reforem bylo kromě jiného ušetřit sociálnímu systému peníze. Jak se projevily změny, které přinesla reforma veřejných financí, v praxi?

Například zavedením třídenní kadenční lhůty (nevyplácení nemocenského v prvních třech dnech nemoci) se nemocnost do 14 dnů v malých organizacích do 20 zaměstnanců snížila o 45 procent. To je neuvěřitelné číslo. Stejně tak se v systému hmotné nouze ukázalo, že naše opatření jsou velmi pozitivní a projevila se i na trhu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost poklesla o 40 procent. Takže naše zásahy proti tomu, aby dlouhodobě nezaměstnaní brali velkorysé sociální dávky a současně pracovali načerno, se vyplatily.

Jak se změny projevily na zaměstnanosti?

Pokles dlouhodobé nezaměstnanosti je rychlejší než pokles celkové nezaměstnanosti, což ukazuje, že jsme mířili přesně do terče. Opatření v sociální oblasti se jednoznačně osvědčila v kombinaci s daňovými úlevami, které jsme prosadili jako formu podpory rodin. Ukazuje se, že třeba čisté příjmy podle statistiky rodinných účtů za první čtvrtletí letošního roku u rodin s dětmi vzrostly o více než 13 procent. I při šesti až sedmiprocentní inflaci nejde o malý reálný nárůst. Je správnější jít cestou snižování daní než velkorysým rozdáváním sociálních dávek.

Od ledna příštího roku nastanou další změny. Co mohou podnikatelé a jejich zaměstnanci očekávat?

Řada opatření bude nabíhat postupně, ale očekáváme úspory v systému nemocenské, kde podnikatelské subjekty dosáhnou na snížení odvodů. Bude-li přijat vládní návrh, tak budou odvody sníženy i u zaměstnanců, tam by šlo o významný pokles odvodové zátěže. Nastanou další úspory v systému hmotné nouze. Ale nepůjde o plošné škrty, připravujeme selektivní opatření, která směrují peníze k lidem, kteří je opravdu potřebují. Významně motivujeme lidi k tomu, aby pracovali a nezneužívali sociální dávky. Už dnes začíná platit, že ten, kdo pracuje, se bude mít lépe než ten, kdo nepracuje, a že se bude opravdu vyplácet snaha najít si v případě ztráty zaměstnání rychle novou práci.

Zdroj: Profit

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.9.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:20.