Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Září:

Petr Nečas: ON LINE rozhovor k zeleným kartám (Novinky)

HavlenovaMichaela: Dobrý den, pane ministře, počítáte s přechodem výpočtu a výplat dávek hmotné nouze z pověřených Městských úřadů na Úřady práce i mimo území Prahy? Pokud ano, máte představu přibližně od kdy? Měla bych ještě dotaz, zda zaměstnanci MěÚ přejdou s těmito dávkami hmotné nouze pod ÚP.

Nečas: Dovolil bych si jedu opravu. Na základě návrhu zákona dochází v Praze k přechodu výplaty dávek státní sociální podpory z městských částí na pražský úřad práce. Nejedná se tedy o přechod výplaty dávek hmotné nouze. Naopak, tímto krokem bude uspořádání ve výplatě dávek státní sociální podpory stejné na území Prahy a zbytku republiky.

ciocarlia: Dobrý den. Vaše vláda investuje stejně jako vlády minulé do oblasti integrace cizinců stokrát méně, než do sportu. Zelené karty mohou znamenat značný příliv lidí, kteří přijdou ze zcela jiného sociálního, jazykového, náboženského a společenského prostředí. Jak a jakými prostředky chcete zajistit potřebu jejich sociální adaptace?

Nečas: V rámci programu zelených karet nepočítáme s masivním příchodem zahraničních pracovníků, protože tito pracovníci mohou na zelené karty přicházet pouze na místa, která jsou neobsazena více než 30 dní domácím pracovníkem. Volných pracovních míst je momentálně 150 tisíc. Zahraniční pracovníci budou přicházet jen na část z nich. Protože jsme se poučili ze zkušeností západoevropských zemí, půjdeme jednoznačně cestou podpory integrace cizinců. V této oblasti budeme věnovat pozornost i klíčovému faktoru integrace, tedy znalosti češtiny. Vláda právě v minulých dnech schválila další materiál týkající se výuky českého jazyka pro cizince.

silvinka1: Přeji příjemný den pane ministře, jsem studentkou vysoké školy ekonomické a píši diplomovou práci na téma důchodová reforma. Již 14 dní se snažím sehnat jedno jediné číslo, a to hodnotu příjmů systému důchodového pojištění za rok 2007, ale vždy mi byla dána odpověď, že dosud není schválen státní rozpočet 2007, a proto číslo nemohu získat. Nemohl byste mi prosím, s tímto problémem pomoci? Jinak s návrhy Vašeho resortu ve většině případů souhlasím. Podle průzkumu veřejného mínění je ale stále mezi lidmi velká neznalost jak stávajícího důchodového systému tak navrhovaných změn a důvodů k jejich zavedení. Nemyslíte, že by bylo vhodné zaměřit se více na komunikační strategii? Podle mého názoru by bylo poté prosazování reforem jednodušší. Děkuji S. Machalová (silvinka1@seznam.cz)

Nečas: Zřejmě myslíte rok 2008, kde ve státním rozpočtu jsou rozpočtovány příjmy důchodového pojištění ve výši zhruba 305 miliard Kč a výdaje ve výši 299 miliard Kč. Pokud si to dobře zpaměti vybavuji. Pokud chcete podrobnější údaje a časové řady, obraďte se prosím na oddělení styku s veřejností. Tyto údaje Vám budou doručeny. Údaje pro příští rok jsou v tuto chvíli otázkou dalších výpočtů a jednání. Můj osobní odhad výdajů důchodového systému na příští rok je mezi 328 - 332 miliardami Kč.

Stunty: Dobré poledne pane ministře. Nemyslíte, že opozice - jakkoliv jí nemáte v lásce - má tentokrát pravdu, co se týče imigrace a rizik s ní spojených (ghetta, kriminalita...)?

Nečas: Kolegové z opozice návrh zákona zcela zjevně ani nečetli. Jinak by nemohli říkat takové nesmysly. Jak jsem již uvedl, zahraniční pracovníci budou moci přicházet pouze na volné pracovní místo, které bude zaneseno do veřejně přístupné databáze. Mohou tedy přijít pouze na konkrétní pracovní místo, které je po více než 30 dní neobsazeno uchazečem z ČR nebo EU. Budou moci přicházet pouze pracovníci ze zemí, které budou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva vnitra. To tedy znamená, že nemůžou přijít občané zemí, kteří by představovali politické, bezpečnostní, či zdravotní riziko.Velmi jsme se poučili z chyb západoevropských zemí v této oblasti, proto návrh obsahuje mnoho pojistek.

dawidz9: Dobrý den pane ministře, stihnete do konce volebního období provést reformu důchodů? Jinak vám držím palce a doufám v dobrý výsledek ODS ve volbách.

Nečas: Děkuji za podporu. Považuji za velmi důležité, že jsme konečně po osmi letech diskuzí zahájili důchodovou reformu a schválili její první etapu. Intenzivně pracujeme i na druhé a třetí etapě. Druhá etapa je v gesci Ministerstva financí za naší úzké spolupráce a věříme, že bude v podobě návrhu zákonů hotova do konce letošního roku. Pak chceme ještě více zintenzivnit práce na třetí etapě.

M23: Nemyslíte si, že zaplavování naší země cizorodými přistěhovalci již nebylo dost. Co takhle raději reformu důchodového systému, aby se někdo neustále nedovolával jejich potřeby?

Nečas: Nepočítáme se žádnou masovou migrací cizinců. Ti za nás problémy s důchodovým systémem nevyřeší. Mluvíme pouze o pracovních místech, o které naši občané nestojí nebo kde nejsou ochotni pracovat. Bez zahraniční pracovní síly se naše ekonomika neobejde. Kdyby ze dne na den odešli zahraniční pracovníci, ekonomika by se prakticky okamžitě zastavila a přestala by růst. Podporujeme příchod zájemců o práci, nikoliv zájemců o sociální dávky.

mlcochjan: Pane ministře, nevím, proč kritizujete skupinu poslanců ODS, která hlasovala pro hluboce lidský návrh paní poslankyně Páralové, těch 5 mld. Kč se musí najít, konzervativní znamená být i soucitný, pane ministře

Nečas: Dokázal bych být ten nejsoucitnější ministr na světě, když to za mne zaplatí daňoví poplatníci. Je velmi jednoduché a laciné hrát si na matku Terezu a nedbat při tom, kde na tyto hluboce lidské návrhy vzít peníze. Pouze suše analyticky konstatuji, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok nelze počítat s navýšením mandatorních výdajů o dalších 5 miliard Kč. Velmi bych chtěl poprosit všechny podporovatele hluboce lidských návrhů, aby také hned řekli, ze které části státního rozpočtu tyto návrhy financovat a kde tedy 5 miliard Kč škrtnout. Páchat dobro zvyšováním mandatorních výdajů umí každý. Najít prostředky na financování těchto výdajů, o to se již nestarají.

Tiggz: Dobrý den, souhlasíte s tvrzením poslance Hovorky, že cizinci budou snižovat cenu práce?

Nečas: Toto tvrzení pana Hovorky se nezakládá na žádných konkrétních údajích. Většina cizinců pracuje na místech, na kterých Češi vzhledem k charakteru práce, již nejsou ochotni pracovat. Mluvím-li o charakteru práce, nejedná se ani tak o mzdy, jako spíše o typ konkrétní pracovní činnosti. Na trhu práce máme v naší zemi zapojeno zhruba 5 miliónů osob. Zhruba čtvrt miliónu zahraničních zaměstnanců z tohoto pohledu nemá na hladinu cen práce žádný výrazný vliv. Navíc návrh zelených karet obsahuje pojistku, která umožňuje ministrovi práce a sociálních věcí v případě lokálních, regionálních či odvětvových deformací trhu práce a mezd zakázat daná místa obsazovat zahraničními pracovníky se zelenou kartou.

josef.hayek: Přeji dobrý den, pane ministře, chci se zeptat, zda již platná povolení k výkonu práce vydaná úřadem práce budou nově nahrazeny zelenými kartami anebo zůstanou nadále v platnosti. Děkuji za odpověď.

Nečas: Zůstanou v platnosti.

M23: Nebojíte se, že skončíme s přistěhovalci stejně špatně jako třeba ve Francii či v Německu? Tam se aspoň mohou vymlouvat, do čeho jdou, ale po oněch negativních zkušenostech již současné vlády výmluvy nemají.

Nečas: Nebojím se toho, protože jsme si negativní zkušenosti těchto zemí pečlivě analyzovali a z jejich chyb jsme se poučili. Proto zelené karty nejsou bezbřehým otevřením našeho pracovního trhu, ale obsahují řadu pojistek, které zabrání negativním jevům ze zemí, o kterých mluvíme.

evice.mrozice: Chápu stávající dostupnou metodiku správně? Zaměstnavatel bude postaven před "hotového cizince", kterému bude vydána ZK na konkrétní VPM? Nebude mít možnost výběru z více osob - beru, neberu.

Nečas: Zaměstnavatel bude mít samozřejmě možnost rozhodnout, zda zaměstnance bere či nebere. Bude mít tedy možnost výběru.

M23: Myslíte si, že po tom, co tahle vláda vyvádí, budou ODS i nadále podporovat pravicově smýšlející lidé? Vždyť i levice má k takovýmto návrhům konzervativnější a Čechům bližší postoje než Vy, který jste byl svého času považován za konzervativce.

Nečas: K pravicovému myšlení patří i realisticky a pragmatický přístup k potřebám ekonomiky. Především náš průmysl se bez zahraniční pracovní síly neobejde. Tečka. Proto volíme rozumný a vyvážený koncept řízené migrace, obsahující celou řadu bezpečnostních pojistek. Mimochodem, víte, že jen v loňském roce, tedy bez zelených karet, se legálně do naší země přistěhovalo téměř 90 tisíc cizinců? A to jen proto, že je naše ekonomika potřebuje, že jsou pro ni nezbytní a že si s naší zemí spojují perspektivu svou a svých rodin. Stojíme o pracovité cizince, kteří jsou připraveni pracovat, dodržovat naše zákony, ctít náš systém hodnot. O takové cizince přece je rozumné usilovat. Kdo tato pravidla nedodržuje nebo si myslí, že může využívat náš sociální systém, pro toho zůstane naše země uzavřena. Důvodem problémů západoevropských zemí je, že cizince lákaly svým velkorysým sociálním systémem a velmi benevolentním azylovým systémem. My zpřísňujeme azylovou politiku, zpřísňujeme sociální systém a pootevíráme dveře pro pracovité a zákon respektující cizince, kteří chtějí pracovat, ne pobírat sociální dávky. A to je pravicový přístup.

ciocarlia: Na základě jakých kritérií bude MV vybírat země, jejichž státní příslušníci budou moci využít konceptu zelených karet?

Nečas: Budou to především kritéria bezpečnostní, zdravotnická a politická. Znamená to tedy např., že zelené karty budou nepřístupné pro občany zemí s totalitním či autoritářským režimem, pro občany zemí, které představují potenciální riziko z hlediska mezinárodního terorizmu a organizovaného zločinu a pro občany zemí, jejichž příchod by znamenal zdravotní riziko.

dn2004: Vážený pane ministře, nebylo by vhodnější, než neustálé zvaní dalších a dalších přistěhovalců, podporovat populační růst Čechů - třeba lepší rodinnou politikou a podporou rodičovství mladých rodin? Kolik si naše země může ještě dovolit přistěhovalců, než nastanou potíže stejného typu, jako mají mnohé (národnostně namíchané) země - třeba Litva, Lotyšsko, Srbsko a Gruzie? Neměla by naše vláda spíš podporovat vzdělání a populační politiku vlastního obyvatelstva, než zvát další a další cizince, kteří mnohdy ani neumí česky a nemají ani potřebnou kvalifikaci?

Nečas: Provádíme vyváženou politiku. Proto se nespoléháme pouze na cizince, ale chceme jít i dalšími cestami. V rámci pro-rodinného balíčku, který připravujeme pro vládu, chceme podpořit zaměstnanost rodičů malých dětí, starších pracovníků a zdravotně postižených. Reformou sociálního systému motivujeme k nalezení práce i nezaměstnané. Vnitřní zdroje pracovní síly však nestačí a proto potřebujeme i zahraniční pracovní sílu. V této zemi je zhruba 300 tisíc nezaměstnaných, ale také 150 volných pracovních míst a 270 tisíc zahraničních pracovníků. Znamená to tedy, že někteří naši občané některé práce již prostě dělat nechtějí a nebudou.

sionis.ta: jJk zabráníte šíření nemocí, jež si tito lidé přivezou ze své domoviny, pro naše lidi se péče zdražuje.

Nečas: Občané zemí, kteří by představovali zdravotní riziko, se nedostanou k zelené kartě, protože jejich domovské státy se nedostanou na seznam zemí, jejichž občanům bude možné vydávat zelené karty.

kkkk1234: Problém zelených karet: Pokud dovezete levnou pracovní sílu ze zahraničí, samozřejmě žádný podnikatel už dále (v konkurenci ostatních podnikatelů) nemůže platit tu drahou - české občany. Technicky to bude jednoduché: stačí, když podnikatel nabídne jen minimální mzdu k určitému pracovnímu místu, a za 30 dní může dovézt pracovníka z rozvojové země, který na tu mzdu přistoupí. Agentury zajisté dokážou takové pracovníky (většinou nekvalifikované) v třetím světě nalézt. Našim občanům nikdo více peněz než onu minimální mzdu nenabídne - proč by to dělal?! A kdo bude dále zaměstnávat naše občany za vyšší mzdy, zkrachuje vzhledem k právě těm vyšším mzdám. Tak postupně naši občané zcela vymizí z řady profesí, kde je zastoupí cizinci. Řada z nich skončí v sociální síti... Je to vskutku to, co chcete??!!

Nečas: Tato situace nemůže nastat. Znamenala by lokální, regionální či odvětvovou deformaci trhu práce a taková místa ministr práce a sociálních věcí z programu zelených karet vyloučí. Tato místa pak nemohou být cizincem se zelenou kartou nabídnuta. Navíc platí, že zdrcující většina podnikatelských subjektů dává přednost domácí pracovní síle. Jak jsem již uvedl, pracuje v naší zemi zhruba 5 miliónů osob, z toho je něco přes čtvrt miliónu zahraničních zaměstnanců. Mají tedy pouze okrajový vliv na trh práce.

KKaligula: Hezký den pane ministře. Chci se zeptat, jestli máte nějak ošetřeno aby opravdu nenastal nekontrolovatelný příliv imigrantů a pokud ano, prosím stručně jak? Děkuji.

Nečas: Nekontrolovatelný přiliv imigrantů je naprosto vyloučen.

  1. Zahraniční pracovník se zelenou kartou může nastoupit pouze na volné pracovní místo, o které 30 dní neprojeví zájem pracovník z ČR nebo EU.
  2. Zahraniční pracovník může přijít pouze ze zemí uvedených v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra. V této vyhlášce budou eliminovány všechny státy, jejichž občané by představovali politické, bezpečnostní či zdravotní riziko.
  3. Zahraniční pracovníci na zelené karty budou moci přicházet pouze na místa, která budou uvedena ve zvláštním a veřejně přístupném a tudíž kontrolovatelném registru.
  4. Zaměstnavatel musí souhlasit s tím, aby jeho volné místo bylo zařazeno mezi místa se zelenými kartami a bude mít konečné slovo při přijetí či nepřijetí zahraničního pracovníka.
  5. Zelenou kartu bude udělovat Ministerstvo vnitra, které ji neudělí cizinci, který by mohl představovat politické, bezpečnostní či zdravotní riziko. Ministerstvo vnitra bude mít v administrativní proceduře přidělování zelených karet konečné slovo a právo veta.
  6. Ministr práce a sociálních věcí vyřadí z míst dostupných pro zelené karty ty pozice, které by představovaly lokální, odvětvovou či regionální deformaci trhu práce.
  7. Celý systém je transparentnější a kontrolovatelnější než stávající stav, který představuje doslova eldorádo pro různé zprostředkovací struktury či zahraniční gangy, většinou za hranicí zákona. Stanovení jasných pravidel, lhůt a zmenšení počtu různých vyžadovaných povolení se obrovsky zmenšuje prostor pro korupci.
  8. Pokud zahraniční pracovník se zelenou kartou přijde o své zaměstnání, nemá nárok na sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti, musí si do dvou měsíců naleznout nové pracovní místo přístupné se zelenou kartou, jinak ztratí povolení k pobytu a musí naši zemi opustit.
  9. V případě, že zahraniční pracovník je bez kvalifikace, je mu zelená karta udělena pouze na 2 roky bez možnosti opakování. Opakování zelené karty je možné pouze pro kvalifikovanou pracovní sílu.
  10. Rodinné příslušníky si nemůže zahraniční pracovník se zelenou kartou přivézt, dokud neuběhne požadovaná kvalifikační lhůta a pokud neprokáže, že je schopný svou rodinu uživit.

Děkuji všem za jejich otázky a omlouvám se těm, na které se nedostalo. Přeji hezký den a nashledanou. Petr Nečas

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.9.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:26.