Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Červenec:

Jiří Sezemský: Cestovní náhrady nebyly započitatelným příjmem (Právo)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví příjmy, které podléhají dani z příjmu fyzických osob a nejsou od daně osvobozeny. Tyto příjmy jsou rozhodné také pro stanovení nároku na dávky systému státní sociální podpory.

Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 6, 7 platný v letech 1994- 5, stanovil, že za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti u zaměstnavatele. Sem patří také stravné, nocležné a diety.

Proto v těchto letech nebyly tyto příjmy pro posouzení nároku na jednotlivé dávky systému státní sociální podpory započitatelné. Také od platnosti zákona o státní sociální podpoře od 1. 10. 1995 byl zápočet příjmů stanoven v souladu s platnou úpravou zákona o daních z příjmů. Náhrady cestovních dokladů od zaměstnavatele nebyly započitatelným příjmem.

JIŘÍ SEZEMSKÝ
vedoucí oddělení styků s veřejností
Ministerstva práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.7.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:05.