Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Program k odstranění nejhorších forem dětské práce

Problematika prevence a boje proti nejhorším formám dětské práce je zařazena do systému vzdělávání v rámci přípravy a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních a krajských úřadů. Konkrétně se jedná o problematiku komerčního sexuálního zneužívání dětí, která je součástí výukového programu Sociálně-právní ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. MPSV v současné době připravuje informační materiály k problematice komerčního sexuálního zneužívání dětí. Informační materiály budou určeny jednak pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jednak veřejnosti, včetně nezletilých dětí. Více v přiloženém materiálu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.7.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 13.12. 2018 000 06:45.