Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Červen:

Jiří Sezemský: Výpady vůči ministerstvu práce jsou nepodložené (Právo)

Ministerstvo práce a sociálních věcí v této kauze postupovalo zcela standardně. Jeho pracovníci od počátku (tj. poté, co byla úřadům oznámena údajná dívka Anna) poskytovalo odborné konzultace orgánům sociálně-právní ochrany dětí a Fondu ohrožených dětí. Lze zmínit, že v situaci, kdy Klokánek zamezil návštěvám rodiny u nezletilých dětí, se podle našeho názoru jednalo o protiprávní jednání, a proto jsme Klokánku, stejně jako sociálním pracovníkům doporučili, aby tento zákaz byl upraven soudem. Do doby, než byly návštěvy soudně zakázány, bylo možné realizovat návštěvy za dohledu odborných pracovníků Klokánku. Konzultace byly poskytovány i klientům, tedy otci a širší rodině. Postupujeme takto ve všech složitějších případech, kdy vždy přímo voláme nebo osobně jedeme do místa, kde k události došlo, a konzultujeme situaci se všemi zainteresovanými pracovníky. Pracovníci ministerstva nejednali v žádném případě z podnětu třetí osoby a nikdy žádné třetí osobě neposkytli záštitu pro její aktivity. Konkrétně pan Patočka se na MPSV obracel pouze jako zástupce rodiny Mauerových předtím, než rodina komunikovala přímo s ministerstvem.

Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nebylo Klokánku ani nikomu jinému žádným způsobem vyhrožováno. Zástupci ministerstva s ředitelkou brněnského Klokánku Dittou Pokornou na řešení této kauzy spolupracovali, telefonicky s ní v kritické době mnohokrát denně hovořili a z její strany nikdy nebyla vznesena výhrada vůči nějakému vyhrožování nebo nátlaku. Taková interpretace telefonátů se objevila až následovně bez toho, že by se na nás paní Pokorná obrátila pro vysvětlení případného nedorozumění. Proto tyto výpady vůči ministerstvu odmítáme a považujeme je za nepodložené.

Jiří Sezemský
vedoucí oddělení styků s veřejností
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.6.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:53.