Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Důležité odkazy (specializované registry) » Integrovaný operační program:

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

logo

Podpora realizovaná prostřednictvím oblasti intervence 3.1 je rozdělena na tři základní aktivity:

  1. investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb,
  2. investiční podporu při zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti,
  3. investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky.

Upozorňujeme žadatele a příjemce finanční podpory z výzev IOP oblasti intervence 3.1, že vzhledem ke změně organizační struktury Ministerstva práce a sociálních věcí je Oddělení realizace programů – sociální integrace a služby nyní Oddělením ERDF, ostatní kontaktní údaje a odpovědní pracovníci zůstávají stejné

Autor: Odbor 84
Poslední aktualizace: 15.10.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 20:03.