Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Červen:

Jiří Sezemský: O důchodové reformě jednáme už čtyři roky (Respekt)

V parlamentu jsou změny v důchodovém systému projednávány už od roku 2004. Bezděkova komise připravila závěry pro politickou dohodu, kterou nakonec ČSSD a KSČM odmítly podepsat. Ministerstvo práce a sociálních věcí už krátce po ustavení současné vlády v lednu 2007 uspořádalo na půdě ČMKOS seminář k záměrům v důchodové reformě. V březnu téhož roku byla projednávána v Pracovní skupině RHSD pro koncepci důchodové reformy a následně na plenární schůzi Tripartity. Po připomínkovém řízení byl materiál předložen Politické komisi pro důchodovou reformu, která vznikla na popud ministra Nečase. Přes původně nadějně se rýsující kompromis však Paroubkovo vedení ČSSD vzneslo takové požadavky, že by se původní smysl reformy zcela vytratil. V prosinci projednávala návrh první etapy důchodové reformy opět Pracovní skupina a následně plenární schůze Tripartity. Na stejné téma proběhlo jednání ministra na půdě Asociace samostatných odborů, na MPSV se konala schůzka s prezidentem Federace strojvůdců ČR. V dubnu letošního roku byla ustavena Tripartitní pracovní komise k řešení důchodové problematiky horníků s prioritou ochrany jejich zdraví. První jednání se uskutečnilo 13. května, další budou následovat.

Stojí ještě za připomenutí, že Špidlova vláda prodloužila věk odchodu do důchodu na 63 let po roce 2017 a neuvažovala o zpětném zavedení speciálních důchodových kategorií, mj. pro horníky. Na tehdejší připomínky odborů vláda ČSSD nebrala zřetel, neúčastnily se ani následných rozhodných jednání o změnách důchodového systému.

Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.6.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:49.