Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Práce:

Když jste v nesnázích, pomůže SOLVIT

„Obrátila se na nás slečna, která pracuje v Německu již od roku 2006. Měla vždy povolení pouze na krátkou dobu, poslední povolení však bylo na jeden rok (od května 2007 do května 2008). Požádala si proto o neomezené pracovní povolení. Na úřadě jí však oznámili, že vystavují pouze povolení na jeden rok. Nepřesvědčilo je ani tvrzení, že z přístupové smlouvy vyplývá, že lidé z nových členských států pracující v Německu déle než rok mají nárok na neomezený přístup na německý trh práce,“ uvedla pro naše noviny Helena Fofonková ze SOLVIT centra pro Českou republiku.

České SOLVIT centrum se proto spojilo s německým SOLVIT centrem, které kontaktovalo nejen příslušný pracovní úřad, ale rovněž ministerstvo práce. „Vzhledem k tomu, že i německé zákony stanoví povinnost vydat neomezené pracovní povolení takovým pracovníkům, byl případ vyřešen velmi rychle. Slečna dostala neomezené pracovní povolení několik dní před vypršením původního povolení,“ popsala vyřešení celé záležitosti Helena Fofonková.

Co je SOLVIT?

SOLVIT byl vytvořen v červenci 2002. Jedná se o bezplatnou službu, která má pomáhat občanům a podnikům v Evropské unii hledat rychlá a účinná řešení problémů na vnitřním trhu. A má poměrně velkou úspěšnost – SOLVIT vyřešil 78 % problémů, se kterými se na něj lidé v nouzi obrátili.

SOLVIT je tvořen sítí třiceti center, která spolupracují při hledání účinných řešení problémů vznikajících při nesprávném uplatňování právních předpisů EU vnitrostátními orgány. Najdete je ve všech zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

SOLVIT může řešit jakýkoli problém splňující tato kritéria: jedná se o problém přeshraničního charakteru, problém způsobený nesprávným uplatňováním právních předpisů EU, a to ze strany orgánů veřejné moci na celostátní, regionální nebo místní úrovni. SOLVIT vám pomůže například při problémech s uznáváním odborných kvalifikací, s aplikací pracovního práva nebo třeba při potížích týkajících se sociálního zabezpečení.

Naopak se na SOLVIT neobracejte v případě, že ve vaší záležitosti už probíhá soudní řízení, s problémy mezi jednotlivými podniky nebo při problémech mezi spotřebitelem a podnikem.

Jak podat stížnost?

K podání stížnosti stačí vyplnit on-line formulář, který naleznete na adrese http://ec.europa.eu/solvit, nebo můžete poslat e-mail svému národnímu SOLVIT centru (v ČR je to solvit@mpo.cz) či jej kontaktujte telefonicky na +420 22 485 2470.

SOLVIT centrum po obdržení stížnosti prověří, zda problém spadá do jeho působnosti a zda mu byly poskytnuty potřebné informace, vloží případ do on-line databáze a informuje vás o vývoji případu (a to většinou do týdne od obdržení stížnosti). Do řešení jsou obvykle zapojena dvě SOLVIT centra – centrum, které obdrží žádost o pomoc, a centrum, které působí v zemi, kde problém nastal. SOLVIT se snaží o vyřešení problému do 10 týdnů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.6.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.5. 2019 000 18:41.