Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

JOSRA

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) je prvním recenzovaným odborným časopisem pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice.

Časopisu je koncipován tak, aby umožnil snadnější a rychlejší výměnu informací formou článků odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a další odborné veřejnosti. To umožní vyhovět i zvyšujícím se požadavkům na prezentaci výstupů výzkumu dotovaného ze státního rozpočtu či z evropských zdrojů a urychlit přenos výsledků do praxe.

Hlavní cíle časopisu jsou:

  • poskytnout informace o tom, co se v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších průřezových oborech v oblasti vědy a výzkumu děje a k čemu je to dobré,
  • motivovat a povzbuzovat odborníky k publikační činnosti,
  • dát možnost a prostor lidem napsat o tom, co dělají a čeho dosáhli,
  • usnadnit komunikaci poznatků a znalostí mezi odborníky,
  • přispět k informovanosti o nových trendech a možnostech,
  • probudit zájem firem a průmyslu o výsledky výzkumu a pomoci jim v řešení praktických problémů,
  • umožnit zavádění inovativních přístupů a metod do praxe,
  • prostřednictvím cílené kampaně zaměřené na management rizik napomáhat ke snižování úrazovosti, počtu nehod, finančních ztrát a poškozování životního prostředí,
  • předložit veřejnosti výstupy výzkumné, analytické a legislativní činnosti resortu MPSV.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.6.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 08:30.