Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

Publikace, jejímž autorem je Radek Sokol, je návodem ke každodenní činnosti sociálního pracovníka, je mu rádcem po stránce právní a naznačuje praktické možnosti řešení situací. V ceně publikace (510 Kč) je zahrnuta její bezplatná aktualizace na internetu.

Co tedy v knize, která má 444 stran, konkrétně najdete? Výklad seznamuje čtenáře s historickým vývojem sociálního systému, pomáhá mu zorientovat se v zákonu o sociálních službách, prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu a ve standardech kvality sociálních služeb a také poznat historický původ základních lidských práv a svobod. Kniha rovněž obsahuje vzory žádostí a oznámení a v příloze také úplná znění zákonů a vyhlášek týkajících se této oblasti.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.5.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 10:06.