Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Květen:

Petr Nečas: Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
A co uslyšíte v následujících minutách? Jak se zaměstnavatelů dotkne, že budou od června vyplácet lidem v 1. 3 dnech nemocenské 60% platu? Během prázdnin se může některým zaměstnancům vyplatit krátká nemoc. Ani 1. 3 dny choroby nezůstanou bez platu a navíc dostanou lidé více než dříve. Až do konce loňského roku totiž pracovníci dostávali 25% z pojistného základu platu, teď to bude hned 60%. Tuto změnu ohlásil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Je to podle něj jediné řešení, jak vyhovět rozhodnutí Ústavního soudu, který změnil ustanovení zákona, podle kterého se od začátku letošního roku nemocenská v 1. 3 dnech choroby nevyplácí. Ministra práce a sociálních věcí, Petra Nečase teď zvu do vysílání Radiofóra, dobrý večer.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, ODS):
Dobrý večer, já bych chtěl jenom upřesnit, že je to důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, nikoliv rozhodnutí ministerstva, vlády nebo Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že k legislativním lhůtám nelze ten zákon opravit do lhůty, kterou stanovil Ústavní soud, to znamená do 29. června, tak vstoupí v platnost to, že po 1. 3 dny nemoci bude stejná výše náhradového poměru jako v ostatní dny nemoci.

Moderátor (Jan Bumba):
Rozumím a děkuji, snažil jsem se být stručný, doufám, že jsem nebyl příliš nepřesný. Pane ministře, je to vlastně jenom nouzové řešení. Vy jste už se nechal slyšet, že Ústavní soud Vám vlastně nedal dostatečně dlouhou dobu na změnu zákona. Jak budete postupovat dále?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, ODS):
Nejedná se samozřejmě jenom o změnu zákona, jedná se také o administrativní lhůty, které potřebuje česká správa sociálního zabezpečení a také zaměstnavatel, aby například provedli náležité přeprogramování výpočetních programů, úpravy datových souborů a podobně. To, že Ústavní soud dal takto krátkou lhůtu, tak v podstatě vylučuje, provést úpravu k termínu, který stanovil, to znamená k 30.6 letošního roku, mimochodem v polovině měsíce se bude tato záležitost dokonce měnit, protože správně by měl Ústavní soud stanovit tuto změnu k 1.7.2008, ale stanovil ji k 30.6.

Moderátor (Jan Bumba):
To znamená, jinými slovy, neexistuje žádný způsob, jak ten proces urychlit.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, ODS):
Je v podstatě vyloučený a je především vyloučený nejenom z legislativního hlediska, z hlediska legislativního projednání v Poslanecké sněmovně, Senátu, ale z hlediska administrace toho systému, protože to bude znamenat celou řadu úprav například v programovém vybavení, v datových souborech a podobně. A to samozřejmě nejde k tomuto termínu stihnout, na druhou stranu je jasné, že toto rozhodnutí Ústavního soudu má i významné ekonomické dopady, bude mimo jiné znamenat zvýšení výdajů nemocenského pojištění o 400 milionů korun měsíčně, a to za situace, kdy se nezvedne nemocnost. Já jsem bohužel přesvědčen, že ve chvíli, kdy bude takto výhodný náhradový poměr, tak se ta nemocnost pravděpodobně možná i zvýší.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte tedy, že poroste počet těch krátkodobých áček v práci?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, ODS):
Vzhledem k tomu, že zavedení 3denní lhůty s nulovou nemocenskou, takzvané karenční lhůty vedlo k tomu, že okamžitě se v porovnání s 1. kvartálem minulého roku snížil počet ukončených pracovních neschopností o 29% a poklesl o více než 11% počet prostonaných dnů, tak je jasné, že když se ten náhradový poměr zvýší, tak to povede k tomu, že pro ledaskoho především před víkendem a po víkendu může být velmi lákavé se takzvaně hodit marod. Češi obecně se rádi v uvozovkách, rádi se hážeme marod, my v porovnání s ostatními zeměmi máme rekordně vysoký počet pracovní neschopnosti, návštěv lékařů a podobně. To opatření, které platilo od 1. ledna letošního roku, jednoznačně prokázalo svoji oprávněnost a je to mimochodem opatření, které platí ve 12 z 15 původních členských zemí Evropské unie, čili naprosto standardní evropské opatření.

Moderátor (Jan Bumba):
Děkujeme za rozhovor, to byl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.5.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:49.