Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Duben:

Petr Nečas: Na zelené karty přijdou do ČR desítky tisíc lidí (Právo)

Usnadnit zaměstnávání cizinců v Česku mají tzv. zelené karty, jež jsou kombinací povolení k pobytu s pracovním povolením. Odkdy začnou platit?

Od 1. ledna příštího roku, půjde-li standardně legislativní proces.

Bude moci o zelenou kartu požádat občan jakékoli země?

Ne. Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku, v níž budou uvedeny země, jejichž občané se mohou zapojit do programu zelených karet. Určí se po vzájemných konzultacích ministerstev vnitra a zahraničí. Ta vezmou samozřejmě v potaz bezpečnostní otázky. O naši zelenou kartu ale určitě budou moci požádat občané většiny členských zemí OSN.

Představují zelené karty řešení i pro cizince, kteří dnes v naší republice pracují načerno?

Ano. Také oni si budou moci vybrat volné pracovní místo z registru pro žadatele o zelené karty. Pak zajedou do své země, kde požádají o zelenou kartu, a po třiceti dnech, pokud ji dostanou, také o vízum, v případě, že s touto zemí máme vízový styk. Vrátí se pak do ČR a na cizinecké policii si vyzvednou zelenou kartu.

Kolik lidí předpokládáte, že takto do Česka přijde? Už dříve jste informoval, že je zde 150 tisíc volných pracovních míst.

Sto padesát tisíc volných míst tu je, ale nepředpokládám, že všechna budou obsazena. Může to být v řádech desítek tisíc lidí. O kvalitní pracovní sílu je dnes veden souboj celoevropsky a jsou atraktivnější ekonomiky než česká. Za loňský rok k nám ale za prací přišlo trojnásobně více cizinců než předloni.

Neobáváte se mzdového dumpingu, na nějž upozorňují odbory a opozice?

Vůbec se toho neobávám. Nic takového neexistuje.

Budou nějaké požadavky na jazykové znalosti?

Ne, nebudou, protože toto není migrační záležitost. Cílem není migrace trvalého charakteru, ale je to řešení situace na trhu pracovních sil. Zelená karta bude termínově omezena na tři roky s možností opakování.

Co bude potřeba pro udělení zelené karty splnit?

V prvé řadě si zájemce musí v databázi najít volné pracovní místo. Nesmí mu chybět odpovídající kvalifikace a předběžný souhlas potenciálního zaměstnavatele, že ho skutečně bude chtít přijmout. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá příslušný dokument, který umožní ověřování těch kvalifikací.

Uvažujete o nějakých klíčových pozicích, pro něž nebude nutné dodržet lhůtu třiceti dnů, kdy má být volné místo vyhrazeno pouze občanům EU a jejich rodinným příslušníkům?

Ano. Půjde o velmi liberální ustanovení. Klíčová pozice bude v podstatě ta, na níž se podnikatelský sektor dohodne s ministerstvem průmyslu a obchodu. To pak označí tyto pozice za klíčové a zanese je do databáze.

Za jakých podmínek budou moci do Česka přijít rodinní příslušníci držitelů zelených karet?

Tehdy, pokud je držitel zelené karty bude schopen uživit a zajistit jim zdravotní péči, například úhradou komerčního zdravotního pojištění. Pro příchod rodinných příslušníků do ČR bude muset získat povolení cizinecké policie.

Jak bude fungovat ukončení pracovního poměru držitele zelené karty?

Podle standardního Zákoníku práce. Držitel zelené karty bude potom povinen bez toho, že má nárok na nějaké sociální dávky, si do dvou měsíců naleznout jiné místo vyhrazené pro zelené karty. Nebo bude muset po těch dvou měsících opustit území ČR.

Získají ti lidé nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Když budou platit pojištění, tak nárok získají podle mezinárodních dohod o koordinaci sociálního zabezpečení. Čili standardním způsobem, jak je to již nyní. Ale nemají nárok na státní sociální podporu, na podporu v hmotné nouzi a podobně.

Bude je stát nějak sociálně a kulturně začleňovat?

Až ve chvíli, kdy budou chtít v ČR zůstat, a ne si jenom přivydělat a vrátit se zpět. Pokud tu získají trvalý pobyt, bude maximální snaha vytvořit pro ně integrační programy. Naším základním strategickým přístupem musí být integrace cizinců do majoritní společnosti. Nechceme žádná uzavřená ghetta, žádné uzavřené komunity s vlastním paralelním systémem hodnot, rodinného práva a podobně.

Autor: Hana Škodová

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.4.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:46.