Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Duben:

Petr Nečas: Ranní interview (Radiožurnál)

Moderátor:
Ranní Radiožurnál za 9,5 minuty 8 hodin. O mimořádně valorizaci důchodů od letošního srpna dnes mají rozhodovat poslanci. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas z ODS plánuje v průměru důchodcům přidat 465 korun. K tomu ale potřebuje, aby v Parlamentu prošla změna podmínek, za jakých je tohle navýšení možné. Důchody je totiž v současnosti možné valorizovat vždy k 1. lednu nebo mimořádně, když růst cen překročí 10 procent. Vláda teď chce právě tuhle hranici snížit, a to na 5 procent. Ceny totiž letos rostly víc, než se původně předpokládalo. U telefonu je teď ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas z Občanské demokratické strany. Dobré jitro, vítejte v Ranním interview.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Hezké ráno.

Moderátor:
Pane ministře, ta Vámi navrhovaná částka kompenzuje růst inflace beze zbytku? Dá se to tak říct?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Kompenzuje beze zbytku růst inflace mezi srpnem loňského roku a lednem letošního roku s tím, že inflace za období mezi lednem loňského roku a červencem byl kompenzován valorizací od 1. ledna letošního roku a inflace, která běží od února letošního roku do července letošního roku, tak bude kompenzována další valorizací, která proběhne k 1. lednu příštího roku.

Moderátor:
Opoziční ČSSD se ptá, proč vláda nereflektovala skutečný předpoklad růstu inflace a nepřidala k 1. lednu už 700 až 750 korun, na což prý upozorňovali vloni v létě. Vaše odpověď, pane ministře?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak to je, samozřejmě, pouhý populismus, já musím zdůraznit, že tento skok cen byl způsoben především nečekaně rychlým růstem inflace zhruba od 2. poloviny října do prosince loňského roku, kdy ani ti největší škarohlídi mezi ekonomickými analytiky nepředpokládali takový nárůst cen a to chci zdůraznit ještě v průběhu minulého roku.

Moderátor:
Obě dvě strany se zřejmě budou častovat tím adjektivem populistický, protože zase Zdeněk Škromach z ČSSD říká, že se dá velmi snadni tenhle návrh spojovat s krajskými volbami, protože první zvýšené důchody by byly vyplacen v září, tedy krátce před těmi volbami.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já si myslím, že my zavádíme především systémovou změnu, to znamená valorizační podmínku snižujeme z 10 % na 5 %, je možná škoda, že předchozí vlády sociální demokracie tento krok neudělaly, když v minulosti je to systémová změna, která umožní jakékoliv vládě v jakémkoliv složení kdykoliv budoucnosti, pokud jednorázově vykmitnou ceny přes 5 %, tak provést mimořádnou valorizaci.

Moderátor:
Důchody jsou mimořádně vážné téma a je možná škoda, že se z nich dostává klasické nebo už dávno je klasické české politikum, kdybychom se, pane ministře, podívali do budoucna,jak se, podle Vás, budou vyvíjet důchody. Kdy se například může dosáhnout na částku 10 000 korun průměrného důchodu v České republice?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Valorizace jsou nastaveny od září roku 2006 po nástupu vlády Mirka Topolánka tak, aby desetitisícová hranice průměrného důchodu byla dosažena v průběhu roku 2009.

Moderátor:
A to je garantovatelné?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Vše tomu nasvědčuje, že v průběhu roku 2009 průměrný důchod dosáhne částky 10 000 korun.

Moderátor:
A není i průměrný důchod 10 000 korun málo?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tak, samozřejmě, že všichni by si přáli vyšší důchody, na druhé straně důchody mohou být vypláceny pouze tolik, kolik vybereme na důchodovém pojištění a já chci zdůraznit, že v letošním roce po této mimořádně valorizaci zůstane již velmi nepatrný přebytek ve výši 2 možná 4 miliard korun, to znamená, že ty celkové výdaje na důchody se budou pohybovat v letošním roce někde možná okolo 315 miliard korun a v příštím roce již dokonce hrozí mírný deficit, protože i ta správa důchodů něco stojí, zhruba každý rok 5,5 miliardy a v příštím roce skutečně reálně hrozí, že se ten systém dostane do mírného deficitu. Také to, že se snažíme udržet relaci, to znamená poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě, to znamená někde okolo těch 41%, tak svědčí o tom,že ten důchodový systém funguje správně,ale potřebuje pod hrozbou těchto deficitů co nejrychlejší reformu a ta již byla Poslanecké sněmovně předložena a byla schválena v prvním čtení.

Moderátor:
Vláda chce, aby dolní komora definitivně a teď se vracím k těm 465 korunám, rozhodla už dnes. Co by ale, podle Vás, znamenalo, kdyby šla valorizace důchodů parlamentem standardní rychlostí? Máte připravený nějaký plán B?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Pokud by šla standardní rychlostí, tak..

Moderátor:
Připomeňme, že dnes je ta mimořádná schůze.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, ano, je to mimořádná schůze, ale já předpokládám, že se všechny politické strany zachovají zodpovědně, že schválí tento návrh v prvním čtení, pokud nikoliv, tak že stanoví takové lhůty v˙horizontu několika dnů, aby bylo možné ve třetím čtení schválit tento návrh nejpozději příští týden, protože potom technické důvody by potom tu valorizaci znemožnily a valorizace by mohla proběhnout až zřejmě v říjnu nebo v září a to by, podle mého názoru, byla velká škoda. Česká správa sociálního zabezpečení totiž potřebuje vždy zhruba 2 měsíce na to, aby celé důchody přepočítala. Já chci zdůraznit, že v naší zemi se vyplácí více než 3miliony důchodů, 2,7 milionu důchodců a ty důchody třeba přepočítat, uzavřít smlouvy s Českou poštou, vytvořit účetní statistické soubory, je to nesmírně komplikovaná procedura, na kterou ti, ten administrátor potřebuje skutečně alespoň 2 měsíce.

Moderátor:
A závěrečná otázka, pane ministře. Návrh novely zákona o zaměstnanosti a pokus o další jednání tripartity, co se, podle Vás, musí udělat pro to, aby tripartita tuhle novelu projednala?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem přesvědčen, že především by všichni měli k tomuto jednání přistoupit konstruktivně, navrhujeme moderní podoby zákona o zaměstnanosti, která podle mého hlubokého přesvědčení, bude mít podporu veřejnosti. To, že chceme vázat výplatu sociálních dávek nezaměstnaným na to, že dobrovolně odpracují určité počty hodin ve prospěch obcí a měst, je podle mého názoru, jednoznačně pozitivní krok. Též otvíráme program zelených karet, které umožní, aby dále rostla naše ekonomika a bylo vyhověno hladu po pracovní síle, je opět pozitivní krok, takže já myslím, že sociální partneři k tomu přistoupí zodpovědně.

Moderátor:
Z obou stran.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Z obou stran, samozřejmě.

Moderátor:
Nebo ze všech tří stran takhle přesně.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Ze všech tří stran, to je naprosto přesné, ano, pane redaktore.

Moderátor:
Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí. Děkuju za Ranní interview, na slyšenou.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Na slyšenou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.4.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:21.