Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Videoarchiv MPSV » Videozáznamy z konferencí, seminářů a ostatních akcí:

Mezinárodní konference "Raná péče o děti mezi rodinou a státem"

Program konference:

čtvrtek, 22. listopadu

10.00 - 10.10
Zahájení konference místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí ČR RNDr. Petrem Nečasem

1. Rodina, občanská společnost a stát ve 21. století - podstata vzájemného vztahu

10.15 - 10.30
Základní politické hodnoty ovlivňující státní a rodinnou péči o malé děti
Prof. Thomas K. Johnson, Ph.D. / Institut pro život a rodinná studia, Německo
10.30 - 10.45
Kompetence státu, společnosti a rodiny v péči o děti
PhDr. Vojtěch Belling / Ministerstvo práce a sociálních věcí
10.45 - 11.00
Funkce státu a funkce rodiny: modality státní podpory péče o děti a potřeby rodin
Prof. Dr. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher / Institut pro život a rodinná studia, Německo
11.00 - 11.15
Dětem to nejlepší. Pečující rodiče a pečovatelský stát
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. / Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra sociologie
11.15 - 11.30
Nejmladší děti v české společnosti podle aktuálních demografických prognóz
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. / Přirodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra demografie a geodemografie
11.30 - 11.45
Děti mezi dvěma vychovateli?
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. / Ústavní soud ČR
11.45 - 12.15
diskuse

2. Moderní rodičovská péče o děti a její problémy

13.50 - 14.05
Zařízení celodenní péče o malé děti: důvody zřizování a možnosti jejich rozvoje (příklad Paříže)
Olga Trostiansky / místostarostka Paříže zodpovědná za oblast péče o malé děti a o rodinu
14.05 - 14.20
Nové poznatky vývojové psychologie, rodina, společnost: perspektiva dítěte
PhDr. Jaroslav Šturma / Českomoravská psychologická společnost; Dětské centrum Paprsek
14.20 - 14.35
Systémový pohled na rané fáze rodičovství. Praktické důsledky
PhDr. Josef Zeman, CSc. / Národní centrum pro rodinu
14.35 - 14.50
Měnící se otcovství: a co otcové?
PhDr. Hana Maříková / Sociologický ústav AV ČR
14.50 - 15.05
Péče o děti do tří let - jaká je nejlepší?
PhDr. Ilona Špaňhelová / Privátní psychologická poradna
15.05 - 15.35
diskuse

3. Stát jako náhradní pečovatel

16.10 - 16.25
Nebezpečí kolektivní výchovy v raném věku dítěte
Prof. Dr. Dr. hc. mult. Theodor Hellbrügge / Nadace prof. Theodora Hellbrüggeho, Německo
16.25 - 16.40
Kolektivní zařízení pro děti do 3 let a jejich postavení v péči o děti v minulosti i současnosti
MUDr. František Schneiberg, CSc. / Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví
16.40 - 16.55
Volba rodičů - dítě středem zájmu; Finský model rané dětské výchovy a péče o dítě
Kari Ilmonen / Ministerstvo pro sociální věci a zdraví, Finsko
16.55 - 17.10
Možnosti státní podpory jiným poskytovatelům péče
Mgr. Halka Jaklová / Aperio - společnost pro zdravé rodičovství
17.10 - 17.40
diskuse

pátek, 23. listopadu

4. Alternativní formy nerodičovské péče o děti a komparace s rodičovskou péčí

9.05 - 9.20
Malé dítě v péči denní matky - sice ne u sebe doma, ale přece doma
Petra Schöggl / Nestátní subjekt sociální ochrany Vídeň, Rakousko
9.20 - 9.35
Výběr možností péče o děti pro rodiče v Anglii
Stephanie Brivio / Ministerstvo pro děti, školy a rodiny, Velká Británie
9.35 - 9.50
Felxibilní řešení péče o děti - nové možnosti pro zaměstnavatele, rodiče a veřejné služby
Gisela Erler, M. A. / Familienservice, s.r.o, Německo
9.50 - 10.05
Podpora služeb rané péče o děti v ČR - aktuální záměry
MUDr. Marián Hošek / Ministerstvo práce a sociálních věcí
10.05 - 10.35
diskuse

5. Finanční podpora péče o děti a možnosti jejího vývoje

11.10 - 11.25
Změny v oblasti dávek státní sociální podpory od 1.1.2008
Ing. Marie Kudlová / Ministerstvo práce a sociálních věcí
11.25 - 11.40
Finanční podpora péče o dítě v zemích EU
Ing. Lukáš Tomko / Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, Stálá komise pro rodinu
11.40 - 13.00
Politický blok
13.00 - 14.00
diskuse
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.4.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:14.