Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

V březnu startuje projekt Počítač v ordinaci

Projekt, který občanské sdružení České národní fórum pro eHealth (ČNFeH) připravilo ve spolupráci s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČSZIVI), se stal součástí kampaně za zavedení eHealth v České republice v souladu se státní strategií rozvoje eHealth jako součástí eGovermentu.

Cílem vzdělávacího programu je zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků o možnostech využití informačních a komunikačních technologií při poskytování zdravotní péče. Projekt Počítač v ordinaci poskytne lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům základní informace o elektronické zdravotní dokumentaci, výměně a sdílení informací v elektronické podobě, elektronickém předepisování léků, elektronickém identifikátoru, portálech zdravotních pojišťoven, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i České správy sociálního zabezpečení a o dalších nástrojích eHealth.

Záměrem projektu není naučit zdravotnické pracovníky s eHealth nástroji pracovat, ale pouze je s nimi seznámit. ČNFeH spolu s CSZIVI připravují navazující eLearningové kurzy, díky kterým by zdravotničtí pracovníci zvládli jednotlivé technologie a nástroje eHealth.

Už 29. února se uskutečnila v rámci Kongresu primární péče veřejná generální zkouška připravovaných seminářů, které proběhnou dle následujícího harmonogramu:

28. 3. 2008 Plzeň
4. 4. 2008 Ústí nad Labem
16. 5. 2008 Brno
23. 5. 2008 Hradec Králové
6. 6. 2008 Ostrava
19. 9. 2008 České Budějovice
3. 10. 2008 Olomouc
17. 10. 2008 Praha

Odpovědní pracovníci za metodické řízení lékařské posudkové služby na všech stupních aplikaci projektu Počítač v ordinaci podporují. Rozšíření informací lékařů o elektronické výměně dat v rámci jejich celoživotního vzdělávání přispěje k zefektivnění činnosti resortní lékařské posudkové služby. Proto vítáme možnost co nejširší účasti posudkových lékařů na vzdělávacích seminářích.

Libuše Čeledová
Odbor posudkové služby MPSV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.3.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:53.