Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2008:

Obsah položky 2008-16932-414 Poskytnuté příspěvky (dotace …) MPSV a místně příslušnými ÚP výrobnímu družstvu KAMPI OFFICE (příp. KAMPI-SGR), společnostem SGR-papír, s.r.o., SVĚRÁKOVÁ s.r.o. a Svěráková Marie:

2008-16932-414 Poskytnuté příspěvky (dotace …) MPSV a místně příslušnými ÚP výrobnímu družstvu KAMPI OFFICE (příp. KAMPI-SGR), společnostem SGR-papír, s.r.o., SVĚRÁKOVÁ s.r.o. a Svěráková Marie

Dotaz:

(ze dne 29.2.2008)

Na základě zákona č. 109/1999 Sb. v platném znění, o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí následujících informací:

Výši všech dotací, příspěvků, investičních pobídek, případně dalších podpor podle jednotlivých roků, poskytnutých v rámci gesce MPSV ať již přímo nebo prostřednictvím Úřadů práce, zejména:

 1. Státního příspěvku na provoz chráněné dílny
 2. Státní dotace a příspěvky přidělované na základě zákona o zaměstnanosti
 3. Investiční dotacena pořízení a obnovu majetku a výrobních prostředků
 4. Investičních pobídek v gesci MPSV
 5. Dotace v rámci programu pro podporu a rozvoj technologických center a strategických služeb
 6. Příspěvků v rámci Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností
 7. Na podporu vytváření volných míst pro občany se zdravotním postižením
 8. Na zřízení chráněných pracovních míst, nebo dílen
 9. Na úhradu nákladů provozu chráněných pracovních míst, chráněných dílen a chráněných pracovišť
 10. V rámci Programu na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k uplatnění osob se zdravotním postižením
 11. případně jakékoli jiné formy poskytnutí finančních prostředků subjektům dále uvedeným:
KAMPI OFFICE , výrobní družstvo, dříve KAMPI - SGR, výrobní družstvo, IČ 255 60 450 ( s různým sídlem, případně i jiným názvem)
SGR- papír, s.r.o. IČ 253 11 301
SVĚRÁKOVÁ s.r.o IČ 272 83 887
Svěráková Marie IČ 467 62 671

a to za všechna léta, každý rok samostatně a případně podle jednotlivých titulů, je-li to možné. Informaci zašlete prosím na uvedenou adresu buď na dobírku nebo její cenu uhradíme převodním příkazem.

Děkuji

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 29. 2. 2008 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze tohoto dopisu zasílám seznam všech příspěvků (dotací, …), které byly poskytnuty MPSV a místně příslušnými úřady práce družstvu KAMPI OFFICE, výrobní družstvo (případně KAMPI – SGR, výrobní družstvo), IČ 25560450, dále společnostem SGR – papír, s.r.o., IČ 25311301, SVĚRÁKOVÁ s.r.o., IČ 27283887 a Svěrákové Marii, IČ 46762671.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:42.