Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Březen:

Petr Nečas: Týden v regionech (ČT 1)

Moderátor
Zpráva o odchodu do důchodu v˙65ti letech tu způsobila pěkný rozruch. Dostal jste dnes petici s˙14ti tisíc podpisy téměř. Jakou má pro vás ta petice váhu?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Samozřejmě každá petice má váhu. Je to vyjádření názorů občanů, se kterým sice člověk nemusí souhlasit, ale vždy ho musí respektovat a vždy se musí nad těmi názory zamýšlet. A já bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc. Když podle stávajícího zákona v˙roce 2007 byl náš věk odchodu do důchodu 63 let, tak je návrh, který my navrhujeme, jenom říká, že po roce 2007 nás bude stejným tempem, jakým se zvyšuje věk do důchodu dnes pokračovat až do roku 2030, kdy se dosáhne 65ti let.

Moderátor
Dobře, ale ten argument odborářů, že bychom byli raritou v˙Evropě, ten vy neberte? Například v˙Polsku mohou horníci už ve 53ti letech do důchodu, ve Francii v˙Belgii v˙50 až 55ti letech. Proč tam to jde a tady ne?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Jedná se především o tom, že v˙těchto zemích mají delší expoziční lhůty. Například v˙Polsku 25 let proti 15ti letům v České republice. Za druhé celá Evropa ustupuje od zvláštních důchodových kategorií. Koneckonců nedávné nepokoje, které proběhly ve Francii, byly právě důsledkem návrhy prezidenta Sarkozyho, aby byly zrušeny důchodové kategorie. U nás tyto důchodové kategorie se neruší teď. Ty byly zrušeny v˙roce 1992. Od té doby je jednotný důchodový systém. Čili již dnes platí, že horníci budou docházet v˙roce 2007 do důchodu v˙63 letech. Na druhou stanu, my jsme se jednoznačně bavili se zástupci hornických odborářů o tom, že je tedy velký prostor pro dodatkové důchodové systémy, založené především na fázi zaměstnanec - zaměstnavatel.

Moderátor
Já vám odcituji odborového předáka z˙Dolu ČSA na Karvinsku Jaroslava Vlacha, který pro Právo uvedl. "Je holý nesmysl chtít, aby havíři pracovali do 63ti či 65ti let, když průměrný v

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Já především na to říkám to, že tento údaj je nesmírně nepravdivý, a mě mrzí, že představitelé hornických odborů používají údaje, který není pravdivý. Tento údaj nepochází z České republiky, neodpovídá České republice, odpovídá slezským dolům, které jsou v˙Polsku, kde mimochodem Polsko má o 5 let nižší délku dožití obecně, nejen u horníků. A právě proto já jsem se dohodl s˙představiteli hornických odborů, že uděláme kompletní zdravotnickou studii stavu českých horníků, protože v˙tuto chvíli máme určité údaje, které jsou z˙OSSZ, které se týkají nemocnosti a invalidity českých horníků. A právě díky fungujícímu systému expozičních dob se ukazuje, že nemocnost a invalidita v˙podstatě nevybočují z˙rámce ostatních manuálních dělnických profesí. Já naprosto souhlasím s tím, že je nesmysl chtít mít 63tiletého - 65tiletého horníka. Ale již dnes, kdy jsou horníci najímáni, tak jim je jednoznačně sdělováno, že hornictví není celoživotním povoláním. Hornictví je pouze na dobu než vyprší expoziční doba, která je dneska u nás 15 let. Ale samozřejmě, že je tady bolestivý problém těch horníků, kteří nastoupili do dolů před rokem 1993. Čili za starého systému, kdy jim byl slibován i dřívější odchod do důchodu. A pak se v˙roce 1992 a 1993 změnil tento systém důchodových kategorií. Ale to jsem již jednoznačně deklaroval zástupcům odborů, že jsme připraveni problém těchto horníků, kteří nastoupili do hornictví před rokem 1993 analyzovat a hledat řešení uspokojivé pro tuto kategorii horníků.

Moderátor
Jaké tedy vy osobně vidíte východisko?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Já vidím východisko v˙dalším jednání a především ve vytvoření prostoru pro dodatkové připojištění, které by bylo děláno na bázi zaměstnanec a zaměstnavatel. Na počátku 90. let byly horníci v˙podstatě státní zaměstnanci. Doly a důlní společnosti byla státnické, že stát platil tyto kompenzace. Dnes jsou všechny důlní společnosti soukromé, mimochodem vysoce ziskové a považuji za naprosto přirozené, že budeme vytvářet legislativní rámec, ale i určitý politický tlak na to, aby se zaměstnavatelé více zapojovali do důchodového zabezpečení svých zaměstnanců. Bavíme-li se například o situaci v˙OKD, tak já považuji za ne příliš dobrý výsledek vyjednávání, jestliže příspěvek na důchodové připojištění činí maximálně 550 korun. To je musím říci při více než tři miliardových ziscích této společnosti neuspokojivý výsledek pro horníky.

Moderátor
Tak oni proti tomu důchodovému připojištění by ani tak příliš nebyli. To řekněme hornické odbory vítají. Ale jaký bude další postup v˙tom odhodu do důchodu v˙těch 65ti letech? Proto tomu oni brojí.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
My se na konci března sejdeme a na začátku dubna vytvoříme společnou pracovní skupinu mezi zástupci hornických odborářů a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Budeme právě analyzovat těch problém těch horníků, kteří nastoupili do dolů do roku 1993. naším cílem a prvořadou prioritou je ochránit zdraví horníků. Přece není ta správná cesta poslat horníky do dolů, nechat jim zdevastovat zdraví tak, že každý z˙nich skončí na částečném, nebo plném invalidním důchodu a pak jim dát jakési odškodnění v˙podobě dřívější penze. Naší prioritou musí být, aby neměli poškozováno zdraví a aby opouštěli práci v˙dole a hledali si jiné zaměstnání ještě v˙relativně mladém věku a ve slušném zdravotním stavu.

Moderátor
A myslíte si, že těch horníků bude tolik, že když budou, řekněme, opouštět ti horníci ty dolu v˙mladším věku, že nový zaměstnavatel okamžitě nabere další potencionální horníky?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Tak již ten samotný počet, o kterém jsem mluvil, tak ukazuje, že by to nemusel být takový problém. Navíc já jsem informován, že i v˙těch důlních společnostech se obrovským způsobem investuje do moderních technologií a moderní technologie znamenají mimo jiné vyšší poptávku po pracovní síle. To je nahrazováno prací strojů. Také si nezapírejme, že samozřejmě s˙největší pravděpodobností, a já teď mluvím o situaci za 5 - 10 let, by se poměrně významným způsobem podle mého hlubokého přesvědčení, že se zvýší počet zahraničních horníků pracujících v˙českých dolech. Nepředpokládám, že by se zvyšoval počet českých horníků proti stávajícímu stavu.

Moderátor
Pane ministře, já vám děkuji za rozhovor. Hezký den.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Za málo. Nashledanou, hezký den.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.3.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:22.