Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Březen:

Petr Nečas: Každá práce je důstojná (LN)

Změny, které chystáte na pracovním trhu, mají podle vás dva hlavní důvody: někteří se příliš pohodlně houpou v sociální síti a zaměstnavatelé hlásí nedostatek pracovníků. Kolik lidí zneužívá sociální síť?

Světové zkušenosti ukazují, že určitá přirozená míra nezaměstnanosti je okolo tří procent. To jsou lidé, kterým stav bez práce vyhovuje a kombinací sociálních dávek a občasné práce načerno docela slušně vegetují. Když vezmu naše čísla, znamenalo by to, že zhruba polovina zdejších nezaměstnaných je tohoto typu.

Nemají firmy problém najít zaměstnance hlavně proto, že nabízejí těžkou úmornou práci za málo peněz?

To je špatně položená otázka. Každá práce je důstojná. Přijetí takové práce, kterou vy nazýváte úmornou a málo placenou, neznamená, že ten člověk se nemůže v době, kdy takto pracuje, ohlížet po jiném, lepším zaměstnání.

Řada lidí volí život na sociálních dávkách a práci načerno proto, že se propadli do neřešitelných dluhů. Když začnou pracovat legálně, exekutor jim výdělek vezme. Na ně navrhovaná motivace platit nebude.

Současně chceme zúžit prostor pro práci načerno. Navrhujeme například zvýšení pokuty pro toho, kdo zaměstnává nelegálně ze dvou na pět milionů korun. Počet míst, kde bude možné pracovat načerno, se sníží také s liberalizací pracovního trhu po zavedení zelených karet pro cizince.

Jenže dluhy jsou jedna z příčin toho, proč řada lidí pracuje načerno. Nebyl by na místě také nějaký krok, který by omezil lichvářské praktiky některých firem?

Jsme svobodní jedinci, kteří za své jednání musí nést odpovědnost případně i důsledky. Když si půjčuji peníze, tak se prostě musím zajímat o podmínky, za kterých si půjčuji. Přece v této zemi nežijí malé děti, ale dospělí a svéprávní jedinci.

Dávka v hmotné nouzi bude vyplácena v hotovosti či poukázkou. Na čem to bude záviset?

Poukázka je na místě tehdy, když existují důvodné obavy, že peníze nejsou používány k účelu, ke kterému jsou určeny - k zabezpečení základních životních nákladů -, a například jsou používány na nákup alkoholu nebo prohrávány v hracích automatech.

Navrhujete, aby ten, kdo se nepodrobí individuálnímu akčnímu plánu, vypracovanému úřadem práce, přišel o peníze. Co takový plán vlastně obnáší?

Na základě práce s poradcem na úřadě práce je vám připraven konkrétní plán činnosti, kterou se máte zabývat. Například že se zúčastníte nějakého kurzu, přihlásíte se do nějaké rekvalifikace, navštívíte ty a ty zaměstnavatele. Je to seznam konkrétních kroků, které mají člověka vytrhnout z pasivity a vést ho k tomu, aby se snažil aktivně změnit svůj osud.

Co když se mu ten plán nebude líbit?

Myslím, že když žiji z peněz svých spoluobčanů, ze sociálních dávek, tak bych termíny líbí nelíbí měl používat velmi zřídka.

Navrhujete, aby vyšší příspěvek na živobytí dostávali ti, kdo budou dobrovolně pracovat pro obec. Na Slovensku měli problém s tím, že řada obcí žádnou práci nenabídla.

Jsem přesvědčen, že většina obcí práci nabídne. Ze svých kontaktů se starosty vím, že je to štve, potřebovali by něco natřít, posekat trávu a nezaměstnaní se jim tam až válí. Navíc, řeknu to docela tvrdě, přenášíme břemeno na tyto lidi. Když v jejich obci tato nabídka nebude, mohou zajet do vedlejšího města.

Jak odhadujete šanci, že návrhy projdou sněmovnou?

Myslím, že jsou to změny, které budou přivítány 99,9 procenta slušných občanů této země. Nevím, kdo by proti tomu chtěl vystupovat.

Třeba sociální demokraté?

Myslím, že i oni chtějí reprezentovat slušné lidi, kteří se primárně živí zaměstnáním a prací. A určitě nebudou mít nic proti tomu, aby i nezaměstnaní byli vedeni k tomu, že pracují.

Autor: Hana Čápová

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.3.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:12.