Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Lidé, jimž vichřice poničila domov, mohou žádat o mimořádné dávky

Mimořádná okamžitá pomoc může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima, tedy 46.890 korun. Na pořízení nezbytného vybavení domácnosti mohou naráz či ve splátkách lidé dostat ještě až 31.260 korun, tedy desetinásobek minima.

Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby či společně posuzovaných osob. Mimořádnou pomoc získají i lidé, kteří si svůj majetek pojistili a škodu jim později uhradí pojišťovna. Roli nehraje ani to, jestli byt či dům poškozeným nepatřil a byli v něm jen v nájmu.

Bližší informace o poskytování mimořádné pomoci jsou na webu ministerstva práce. Formuláře žádostí jsou k dispozici na adrese http://portal.mpsv.cz/forms.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.3.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 17:21.