Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministerstvo vydalo informační materiál pro cizince s trvalým pobytem

Publikace je určena cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy Evropské unie, kterým byl udělen trvalý pobyt; nicméně může sloužit i cizincům, kteří o něj budou žádat v budoucnu.

Informace v materiálu jsou přehledně členěny dle jednotlivých tématických okruhů jako je Práce a podnikání, Nezaměstnanost a úřad práce, Sociální pojištění a důchody, Sociální dávky a sociální služby, Zdravotní pojištění a péče, Vzdělávání, školství a nostrifikace, Doklady a povinnosti vůči cizinecké policii, Občanství a slučování rodin. Tyto informace jsou doplněny užitečnými odkazy na webové stránky týkající se dané problematiky. Součástí informačního materiálu je i adresář nestátních neziskových organizací poskytujících poradenství cizincům v členění dle jednotlivých krajů.

Publikace byla vydána nákladem 50 tisíc výtisků a od ledna 2008 je distribuována především na cizineckou policii, úřadům práce, krajským úřadům a nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti integrace cizinců, aby se prostřednictvím těchto orgánů a organizací dostala do rukou co nejvíce cizincům.

Elektronická verze materiálu je dostupná na oficiální webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců www.cizinci.cz v sekci „Informační materiály a příručky“, o zaslání tištěných materiálů je možné požádat obor migrace a integrace cizinců Ministerstva práce a sociálních věcí.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.12. 2018 000 15:41.