Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

JEDEN SVĚT letos podesáté

Jeden svět se bude letos konat v Praze od 5. do 13. března, v průběhu března a dubna se uskuteční v dalších 28 městech po celé České republice.

Tematické kategorie 10. ročníku festivalu budou např. Zaostřeno na diktatury (o současných diktaturách), Proč potřebujeme demokracii? (cyklus 10 filmů, který poběží i na obrazovkách České televize), Asijské panorama (při příležitosti konání olympiády v Pekingu), Filmy, které změnily svět, V doprovodu reportérů (britská reportážní dokumentaristika), Současný francouzský dokument, Putinovo Rusko či Umlčená svědectví (české a německé „trezorové“ snímky z 60. let minulého století).

Filmem proti bezpráví a chudobě

Specifikem Jednoho světa je od dob jeho vzniku skutečnost, že není jen místem setkání filmařů a filmových fanoušků, ale i lidí působících v rámci nevládních organizací a občanských iniciativ. V rámci festivalového programu bude uvedena nová sekce zaměřená na video a filmovou produkci nevládních organizací nazvaná Filmem proti bezpráví a chudobě. Důvodem pro zavedení této sekce je snaha ukázat, jakým způsobem humanitární, rozvojové a lidskoprávní organizace využívají audiovizuální prostředky k osvětové činnosti a kampaním. Zástupci zahraničních i českých nevládních organizací také představí festivalovým návštěvníkům jak své dosavadní nejúspěšnější projekty, tak plánované kampaně.

V pondělí 10. března od 10 do 16 hodin proběhnou v prostorách Evropského domu (Jungmannova 24, Praha 1) projekce dokumentů a spotů renomovaných světových organizací, jakými jsou Amnesty International, Lékaři bez hranic, Oxfam, Transparency International, Witness a další. V rámci semináře budou prezentovány konkrétní příklady úspěšných kampaní a projektů a historie jejich vzniku. Pozvaní hosté promítnou také ukázky ze svých filmů a budou s přítomnými debatovat o tom, jak humanitární, rozvojové a lidskoprávní organizace používají audiovizuální komunikaci pro osvětu, lobbování a kampaně. Stranou nezůstanou ani témata angažovaný dokumentární film; osvěta a reklama; videoaktivismus a internet či film a vzdělání.

V úterý 11. března od 10 do 16 hodin opět v prostorách Evropského domu pak svou videotvorbu představí významné české nevládní organizace. Tématem následných debat bude mimo jiné skutečnost, že za poslední rok a půl u nás vznikla celá řada filmů či spotů pro účely osvětových kampaní zčásti či zcela financovaných z evropských sociálních fondů. Česká veřejnost se tak může dozvědět více podrobností o tomto novém a velmi zajímavém trendu v oblasti neziskového sektoru. Vstup na obě akce je otevřen pro veřejnost a zdarma. Více na www.jedensvet.cz.

Filip Šebek
MFF Jeden svět/Člověk v tísni

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 00:39.