Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Odkazy:

Rozvoj kvality sociálních služeb a aktivní sociální začleňování nejvíce znevýhodněných osob

Aktivní začlenění osob nejvíce vzdálených trhu práce a nejvíce znevýhodněných do trhu práce a do hlavního proudu společnosti je dalším nástrojem k aktivaci osob a zvýšení zaměstnanosti. Česká republika bude při formulování obecných zásad politiky aktivního začleňování prosazovat kombinaci politik integrace na trh práce, mobility pracovních sil, motivace k hledání práce, podpory adekvátního příjmu a kvalitních, dostupných a účinných sociálních služeb.

Oblast sociálních služeb nabízí velký potenciál pro zaměstnanost a současně odborně poskytované sociální služby mají primárně inkluzivní charakter, tj. posilují kompetence uživatelů služeb k začlenění a současně umožňují zapojení pečujících a pomáhajících osob do trhu práce a přístup k dalším běžným společenským aktivitám.

Česká republika je připravena se během svého předsednictví věnovat otázkám vytvoření dobrovolného a právně nezávazného Evropského rámce pro tvorbu metodik standardů kvality sociálních služeb, a specificky se zaměřit na otázky standardů kvality sociálních služeb v rámci procedur zadávání veřejných zakázek (případně zformulovat k této problematice politické závěry Rady) a bude aktivně podporovat možnosti přeshraničního poskytování sociálních služeb.

Souběžně s akcemi zaměřenými na kvalitu služeb bude podle plánu práce Evropské komise a Výboru pro sociální ochranu výrazně akcentováno téma dostupnosti sociálních služeb, a to z hlediska územního, finančního a druhového. Taktéž v této oblasti bude Česká republika na základě svých bohatých zkušeností připravena nabídnout své poznatky a praktická doporučení, vést diskusi a směřovat k formulování obecně aplikovatelných závěrů a doporučení na úrovni EU.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:54.