Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Odkazy:

Rodinná politika

Česká republika se v průběhu svého předsednictví v oblasti rodinné politiky zaměří především na posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a práce v domácnosti ve vztahu k výkonu zaměstnání a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života. Česká republika chce zdůraznit a ocenit vnímání každého jedince nejen jako pracovní síly, která se aktuálně podílí na tvorbě ekonomického blahobytu společnosti, ale rovněž jako rodiče, který investuje čas, energii a finanční prostředky do péče a výchovy dětí, tedy do budoucího lidského kapitálu. Česká republika bude proto usilovat o to, aby při přípravě budoucích legislativních a koordinačních kroků v oblasti politik slučitelnosti rodinného a pracovního života byly podporovány inovativní služby péče o dítě na individuální bázi a rodičovská domácí péče o malé děti byla vnímána jako plnohodnotná a společensky relevantní alternativa výdělečné činnosti. Toto vše s ohledem na nejlepší zájmy dítěte, výsledky výzkumu v oborech dětské psychologie a sociální pediatrie, požadavky na kvalitní péči o děti a na svobodu rodin v rozhodování o formě skloubení rodinného a profesního života.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:56.