Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Odkazy:

Volný pohyb pracovníků

Česká republika se v průběhu svého předsednictví zaměří především na prosazování co největší liberalizace pohybu pracovníků v rámci EU a usnadnění profesní a geografické mobility pracovních sil na trhu práce v kontextu celého vnitřního trhu EU. V rámci příprav jarního zasedání Evropské rady bude české předsednictví usilovat o zrušení či alespoň výraznou liberalizaci aktuálně uplatňovaných přechodných období na volný pohyb pracovních sil; současně bude také prosazovat co největší liberalizaci volného pohybu pracovních sil v širším kontextu zvýšení mobility pracovníků. Plné využití potenciálu pracovních sil a zpružnění trhu práce EU totiž Česká republika považuje za velmi významnou součást Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa a za jeden z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti EU. V tomto duchu bude v zájmu liberalizace pohybu pracovníků v EU vystupovat.

Kromě aktivit ve prospěch zrušení přechodných opatření v rámci EU bude Česká republika také podporovat kroky vedoucí ke zvýšení geografické a profesní mobility pracovníků v rámci EU (např. prostřednictvím opatření na potlačení nehlášené práce, podporou větší informovanosti o možnostech a výhodách mobility v rámci EU, výměnou příkladů dobré praxe v oblasti odstraňování jazykových bariér, uznávání dosažené praxe a získaných zkušeností pro účely další profesní kariéry, atd.).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:14.